Verslag Ganda B GKC Junioren                               zaterdag 7/9/2002

We arriveerden maar net op tijd om ons te kunnen omkleden en even op te warmen daar we een stuk verkeerd gereden waren.

Daar stonden we dan voor onze eerste wedstrijd bij de Junioren. Heel wat dingen waren nieuw: een nieuwe reeks, een nieuwe coach, nieuwe grotere afmetingen van het veld, langere speelduur (2x30) en oudere tegenspelers (op de spelerslicenties van Ganda stonden enkel 84, 85 en 86, terwijl onze spelers ofwel eerstejaars juniors (86) of laatstejaars scholieren (87) zijn. Enkel de spelers (wel 2 eenheden minder daar An Geukens bij de sholieren blijft en Dorien Van der Vloet gestopt is) en de ploegleider zijn dezelfde gebleven, maar die weten dan ook wat ze aan mekaar hebben.

Handicap bij de eerste wedstrijd was ook dat we 2 vaste krachten nl. Sarah Aerts en Charlotte Buisset moesten missen zodat er nog slechts 8 spelers overbleven om de wedstrijd aan te vangen.

De vakkenverdeling was als volgt Dieter, Hans, Els en Katrien Geukens in het aanvalsvak en Simon, Berten, Anke en Katrien Goelen in het verdedigingsvak. Dan kwam er nog bij dat Ganda met 7 speelde wat wij nog nooit hebben moeten doen daar we in de scholierenreeks dan zelf ook met 7 moesten spelen ofwel de tegenstander moesten aanvullen. In het begin had ons aanvalsvak hier duidelijk aanpassingsproblemen mee, maar na enkele aanwijzingen van onze nieuwbakken trainer-coach Jos Goovaerts waren de aanvallende posities ingenomen. Hans had geen rechtstreekse verdediger (mocht dus ook niet doelen) en speelde daarom als steun en aangever onder de paal.

Er stond redelijk wat wind zodat doelen vanop afstand niet gemakkelijk was.

Onze verdediging liet zich echt niet intimideren door die grotere en oudere tegenstrevers en ze gaven ook geen vrije doelkansen cadeau. De eerste doelkans was dan ook voor Dieter die via de steun van Hans een doorloper kon maken, maar de bal ging er net niet in. Dit scenario herhaalde zich kort daarna nog eens en dit keer hielden we daar een strafworp aan over, die feilloos door Dieter werd omgezet. We waren toen 12 bezig en we stonden in onze maidenmatch zowaar aan de leiding. Dat kon Ganda natuurlijk niet verkroppen en op shot van een dame kwamen zij langszij 1-1. We waren nog maar net van vak gewisseld of Berten kon via een steun van Anke een doorloper in de korf leggen zodat we weer voorstonden met 1-2. Na 15 hingen de bordjes echter al weer gelijk na een doorloper van Ganda: 2-2. Maar doorlopen kunnen wij ook. Na 20 kwam Dieter weer alleen onder de korf en vloot de scheidsrechter voor een 2e strafworp voor ons en weer zette Dieter die om, aldus 2-3 op het bord zettend. Ganda was ondertussen begonnen met de dame van Katrien Geukens te laten afzakken om zo het rebounden van Hans te bemoeilijken. Hierdoor kreeg Katrien echter keer op keer doelkansen. In het begin verschoot ze daar van maar na een tijdje ging het hoe langer hoe beter en 1 keer was het bijna binnen. We riepen naar Katrien dat ze dat moest blijven doen en dat ze dan zeker een doelpunt ging scoren. Ganda wist voor de rust de bal nog tweemaal door de korf te krijgen maar elke keer keurde de scheids deze korven terecht af want Anke stond telkenmale goed te verdedigen. Half time. Zouden we die voorsprong kunnen houden was de vraag ?

We waren nog niet lang bezig of daar gebeurde al wat we voorspeld hadden, een doelpunt op shot van Katrien. Ze kon het zelf niet geloven maar toch was het zo, 2-4 en vakwissel. Die van Geelse begonnen moe te worden, dat was duidelijk. Er werd niet zo goed meer verdedigd, er kwamen spelers vrij onder de korf (gelukkig werden al die doorlopers door de dames van Ganda gemist) en in aanval kwamen er weinig tot geen doelkansen meer. Dit kon niet blijven duren. Dan maar een timeout vragen om de spelers even te laten rusten en op te peppen. Eerst miste Ganda een strafworp, maar bij de 2e strafworp (die ook werd gemist) plukte de dame van Katrien de rebound en stond het 3-4. Vlak daarop een derde strafworp voor Ganda en weer miste de heer van Ganda. Dan een goed shot van Ganda en we stonden gelijk 4-4. Vakwissel. Na 17 spel doet Els een goed shot maar de bal heeft geen zin meer om door de korf te gaan aan die kant, hij draait eens rond en komt er terug uit, pech. Aan de andere kant een 4e strafworp voor Ganda (discutabel, enkele spelers gaan samen naar de bal, Berten is eerst maar krijgt een strafworp tegen) en zo wordt het 5-4. Die van Ganda waren al bijna beginnen wanhopen. De bal komt hoe langer hoe sneller terug in ons verdedigingsvak terecht door enkele slechte passen en lopen met de bal in het aanvalsvak. Daar komen vodden van. Eerst nog goed verdedigd van Anke, maar vlak erna terug strafworp (de 5e al) voor Ganda en 6-4, tevens de eindstand.

Na de wedstrijd feliciteerde Jos de spelers voor de getoonde inzet en omdat ze gedaan hadden wat hij gevraagd had. Duidelijk is alvast dat ze voldoende kwaliteiten hebben om hun mannetje (en vrouwtje) te staan bij de junioren (zeker als de ploeg volledig is met Sarah en Charlotte er nog bij) want waren er niet enkele twijfelachtige beslissing geweest van de scheidsrechter bij het toekennen van de strafworpen dan had hier mogelijk een punt ingezeten. Echter ook duidelijk was dat onze ploeg fysisch nog tekort komt. Dus een evengrote inzet op training als tijdens de match is zeker nodig en trainingen van 1,5 uur zijn een vereiste om een ganse wedstrijd het ritme te kunnen aanhouden.

Ploegleider Johan