Seniorensoftware niet rijp voor de schroothoop

BRUSSEL -- De senior heeft een imagoprobleem. De samenleving ziet hem alleen
als een dure lastpost die tijdens de spits zijn gratis zitje op de bus
claimt. ,,Zijn software -- de kennis en ervaring die hij kan doorgeven aan
jongeren -- wordt genegeerd'', zegt minister van Welzijn Mieke Vogels. Een
nieuwe website wil die uitwisseling tussen generaties stimuleren.

Leo Pauwels, 66, was jarenlang hoofdredacteur van Visie, het blad van de
christelijke arbeidersbeweging ACW. Toen hij met pensioen ging, was hij niet
van plan de rest van zijn leven te slijten voor de open haard. ,,De
beeldvorming rond senioren is negatief. Terwijl wij wel wat anders doen dan
de godganse dag tussen de living en de tuin sloffen.''

De komende maanden stelt hij zijn ervaring ten dienste van het Vita et
Pax-college in Schoten waar leerlingen een schoolkrant beginnen. ,,Ik zal
hen begeleiden: doelgroep aflijnen, onderwerpen selecteren, vorm zoeken. Op
het eind van het schooljaar moeten ze het product in de vingers hebben.''

,,Ik hou van die wisselwerking tussen jongeren en ouderen. Zij leren van
mij, natuurlijk, en omgekeerd. Maar van zo veel ouderen worden de ervaring
en kennis van jaren weggegooid zodra ze met pensioen gaan.''

Om de ,,software van senioren'' te promoten heeft de Vlaamse minister van
Welzijn, Mieke Vogels, gisteren een website gelanceerd, waar jongeren en
ouderen zoekertjes kunnen plaatsen voor elkaar. ,,Een oud-brandweerman die
scholen wil begeleiden in de kazerne; een schipper die scouts wil leren
knopen leggen.'' Of leerlingen die hulp zoeken bij de schoolkrant.

De website wordt bekendgemaakt via advertenties in het straatbeeld en in de
media, en via een krant en een foldertje die te vinden zijn in culturele
centra, scholen en bij jongeren- en seniorenorganisaties. De campagne moet
een genuanceerd beeld van de ouderen in de verf zetten.

Er is alleen oog voor de problemen van de vergrijzing, zegt Mieke Vogels.
Pensioenen en zorgkosten die de pan uitswingen, wachtlijsten in rusthuizen,
senioren die tijdens de spits hun gratis zitje op de bus claimen. ,,Het
beeld is eenzijdig negatief. Bovendien worden alle ouderen op een hoop
geveegd. Maar iemand van zestig leeft heel anders dan iemand van tachtig.''

,,De media zoeken extremen'', zegt Goddie De Smet, de voorzitster van het
Ouderen Overleg Komitee, dat Vogels consulteerde voor de campagne. ,,Of ze
tonen zorgbehoevenden die veel geld kosten, of zeventigers die
benji-springen. Toon ons zoals we zijn. Dat is niet veel anders dan toen we
nog geen grijze haren hadden.'' Grootmoeders bakken niet alleen taart, ze
surfen ook op het internet.

,,Ouderen zijn al met veel, en het worden er alleen meer. Ze zijn zich wel
al bewust van de macht die hen dat geeft en de manier waarop ze zouden
kunnen wegen. Maar ze durven die macht nog niet gebruiken. Ze zijn nog te
braaf, relativeren de weerhaken nog te veel weg. Ik zou graag eens tonen dat
we er zijn, dat we er staan. Alleen al het OOK telt 600.000 leden. Wat dacht
je van een zilveren mars?''

02/10/2002 (ivd)
ęCopyright De Standaard