Parochiesecretariaat - Secretariaat parochie Geel Punt

Het secretariaat ondersteunt de werking van onze parochie en is het aanspreekpunt voor parochianen en kerkgangers die ondermeer misintenties willen bestellen, attesten en uittreksels uit de parochieregisters nodig hebben, het abonnement voor het parochieblad willen regelen, of een gesprek met de pastoor willen vragen.

Hoe kan U contact nemen met het parochiesecretariaat ?

Contactinfo

Contactpersoon / Verantwoordelijke

Gust Laeremans, Tel.  0476/ 49 89 51
Mail geelpunt@gmail.com