Parochieteam

De leden van het parochieteam zijn

Louis Geukens Leeks 38 014/58 49 21
Guido Holvoet Vogelzang 19 014/58 59 23
Lilian Vannuffelen Bell-Telephonelaan 20 014/58 12 43

Samen dragen ze de verantwoordelijkheid van onze parochie.

Vorige Vergaderingen

November 2012
Op de vergadering van het parochieteam in november werd in overleg met het kerkfabriek vastgelegd dat de kaarsjes aan het Mariabeeld in prijs verhoogd worden naar 0,50 euro vanaf 1 december. De godslamp zal om veiligheidsredenen een “diodenlamp” worden, zodat ze veilig dag en nacht kan branden.  De aanstelling van onze nieuwe pastoor Dirk zal op 16 december om 10 uur in Elsum gebeuren door bisschop Bonny. Alle parochianen zijn daar van harte welkom. In onze parochie blijven de missen dat weekend op hun gewone uur doorgaan.

Archief

De vorige verslagen van het parochieteam kan u hier nog nalezen.