Landelijke Gilde Geel-Punt

Landelijke Gilde van Geel-Punt

Vind onze activiteiten ook terug op onze nieuwe website http://geel-punt.landelijkegilden.be/
en volg ons op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/LandelijkeGildeGeelPunt/

Jaarprogramma 2021

Beste leden,
Zoals eerder bericht hebben we omwille van Covid-19 het grootste deel van onze voorjaarsactiviteiten moeten annuleren.
Als bestuur hebben we tijdens de lockdown digitaal vergaderd en een paar weken geleden zijn we terug fysiek bijeengekomen.
Op deze laatste vergadering hebben we alle corona-richtlijnen besproken voor de komende activiteiten.
Er zijn namelijk heel wat regels opgelegd vanwege de overheid aan verenigingen zoals Landelijke Gilde.
--
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Voorbije activiteiten

Contactpersoon

Erwin Vermosen, Steenovens 3, Tel. 0475/68.56.80

Het Bestuur

Links