Parochiegemeenschap Geel-Zuid

TUSSEN ONS GEZEGD…

Als vrienden samenkomen is het altijd goed! Zo is het ook voor ons parochieblad. Kerk en Leven Geel Zuid is de officiële titel. En Geel Zuid dat zijn de buren: Oosterlo, Stelen, Punt, Zammel, Winkelomheide en Sint-Amands. Zo kunnen we ook wekelijks bij elkaar over het muurtje kijken en een klapke doen.

We danken allen die wekelijks zullen zorgen dat de teksten bijtijds binnen zijn bij Halewijn. Iedere parochie doet zijn eigen redactiewerk. In Punt is dat Lilian Vannuffelen , Bell-Telephonelaan 20 die alles in de computer brengt. Alle teksten moeten best dinsdagavond voor 18 u. binnen zijn, om woensdag van de week daarna als parochieblad in de brievenbussen te kunnen vallen.

Jef Vreysen, Opstal 15, doet de eindredactie en zorgt ervoor dat alles donderdagmorgen in Antwerpen kan zijn. Je ziet: het is een hele ploeg die erachter zit!

En nog meer! Heb je klachten over je abonnement? Dan kun je steeds terecht bij Jef Proost, Ploegstraat 6 in Stelen tel. 014/86.77.05. Hij zal je helpen om alles zo vlug mogelijk op te lossen.

Links