Inschrijvingsformulier uitstap KWB, KVLV en Landelijke Gilden Geel Punt

Naam
Straat Nr
Postcode Gemeente
Telefoon
E-mail Adres
Ik neem deel aan de uitstap naar Oudenaarde
Ik ben lid van KWB
KVLV
Landelijke Gilde
Geen van allen
Ik schrijf in voor ? personen
Wij storten het nodige bedrag (55 euro/lid; 65 euro voor niet-lid) op de rekening van KWB Geel Punt IBAN BE47 7875 5480 3280
Als je cash betaalt ipv overschrijven vermeld dan de naam van de persoon aan wie je cash betaalde
Wens je voor een aantal personen een vegetarisch middagmaal geef hier dan aan voor hoeveel personen je dit wenst
Opmerkingen

Privacy Policy