Parochieteam Archief

September 2012
Het parochieteam van ’t Punt is bijeengekomen op dinsdag 18 september.
Er is gekeken hoe men de weekendvieringen in overeenstemming kan brengen met de beslissingen van het parochiefederatieteam. Men gaat dit voorleggen  aan de catechisten die verantwoordelijk zijn voor de doop-, vormsel- en communievieringen.

Oktober 2011
Op de vergadering van oktober werd afgesproken om samen met de kerkraad (kerkfabriek) overleg te plegen over de mogelijke financiële consequenties van initiatieven, parochiale activiteiten, aankopen van liturgisch materiaal, enz.. De beperkte middelen van de parochiekas laten ook geen mogelijkheid tot impulsieve uitgaven.
De gezamenlijke zorg voor de parochie Punt kunnen we optimaliseren door als gesprekspartners een forum en klankbord te zijn voor mekaars werking.

Dinsdag 19 oktober 2010
Het parochieteam komt op dinsdag 19 oktober om 20.00u bijeen op de pastorij. We zullen onder andere de nieuwe beleidsnota rond uitvaarten verder bespreken en de opvolging van de parochieraad van donderdag 30 september.

Dinsdag 21 september 2010
Het parochieteam van het Punt komt op dinsdag 21 september samen met de andere parochieteams van Geel-Zuid om 20.00 u in het Pastoraal Huis in Winkelomheide. Op de agenda staat o.a. de nieuwe richtlijnen van ons bisdom in verband met de uitvaarten. Om gezondheidsredenen zal Guido Holvoet tijdelijk het parochieteam niet kunnen opvolgen. Wij wensen hem een goed herstel en wij hopen dat hij nadien ons team weer zal versterken.

Dinsdag 15 juni 2010
Het parochieteam komt op dinsdag 15 juni om 20.00 u samen in Winkelomheide voor de laatste clustervergadering van het jaar. We sluiten het werkjaar af en kijken reeds even naar het komende werkjaar. Dan werken we rond het thema “mensen nabij”.

Woensdag 17 maart 2010
Op woensdag 17 maart om 20.00 u komt ons parochieteam weer samen met de andere parochieteams van Geel-Zuid in Winkelomheide. Op het programma staat o.a. de voorbereiding van de bedevaart naar Tremelo en Leuven in het spoor van de heilige pater Damiaan op 24 mei met de parochies van Geel-Zuid. We hopen van elke parochie toch enkele parochianen warm te krijgen voor deze bedevaart.

Dinsdag 16 februari 2010
Ons parochieteam komt nu dinsdag dinsdag 16 februari om 20.00 u bijeen op de pastorij. Op de agenda staat het huiswerk over zelfredzaamheid dat we meegekregen hebben vanuit de clustervergadering alsook de parochieraad.

Dinsdag 19 januari 2010
Het parochieteam van het Punt komt op dinsdag 19 januari om 20.00u weer samen met de andere P.T.’s van Geel-Zuid in het Pastoraal Huis (Winkelomheide). We mogen met het team terugblikken op een geslaagde “warme receptie” met kerstmis in het portaal van de kerk. De warme chocomelk en de lekkere koffie met pralinekes wisten onze kerkgangers te smaken. Zo ontdekten we dat met Kerstmis een gezin uit Ten Aard speciaal omwille van het goede uur naar het Punt was afgezakt om Kerstmis te vieren. Enkele jongeren dachten op kerstavond om 23.00 u een mis mee te pikken. Jammer genoeg was de viering al begonnen om 22.00 u, maar het P.T. bood hen graag een borreltje aan voor de moeite. Het was dus gezelligheid troef in het portaal van de kerk met Kerstmis.

Maandag 11 januari 2009
20.00 u Overleg PT en Clemenskoor in de pastorij.

Donderdag 19 november 2009
Het parochieteam komt samen op donderdag 19 november om 20.00 u met de andere parochieteams van Geel-Zuid in het Pastoraal Huis in Winkelomheide. Op de gezamenlijke agenda staat de verdere bespreking van de zelfredzaamheid van de parochies. In de eigen tijd zullen we de afgelopen parochieraad verder bespreken en de lopende zaken van onze parochie.

Donderdag 22 oktober 2009
Ons parochieteam komt op donderdag 22 oktober om 20.00 u  samen op de pastorij. We zullen o.a. de start van het werkjaar evalueren, de parochieraad verder voorbereiden, onze contacten met de verenigingen bespreken,… Verenigingen die het wensen, willen wij ook een bezoekje brengen of uitnodigen op onze vergadering.

Donderdag 17 september 2009
Op donderdag 17 september om 20.00 u komt het parochieteam samen met de andere teams van Geel-Zuid in Winkelomheide. We zullen het o.a. hebben over de zelfredzaamheid van de parochies en het jaarthema.

Dinsdag 25 augustus 2009
Op dinsdag 25 augustus a.s. komt het parochieteam samen op de pastorij van het Punt. We zullen de start van het nieuwe werkjaar bespreken en de accenten bepalen voor datzelfde werkjaar. Wellicht zal pater Damiaan een belangrijke rol spelen in dit werkjaar o.w.v. zijn heiligverklaring op 11 oktober te Rome.

Woensdag 17 juni 2009
Het parochieteam komt woensdag 17 juni om 20.00 u samen met de andere P.T.’s van Geel – Zuid. Na het gezamenlijke gedeelte zal het parochieteam vergaderen over o.a. onze parochiezaal, de uitstap met het P.T. van Stelen en het reilen en zeilen van de parochie.

Maandag 15 juni 2009
Op maandag 15 juni hebben het Clemenskoor en het parochieteam een overlegvergadering. De programmatie van liederen en vieringen worden o.a. besproken. Het optreden op de vooravond van Pinksteren werd gesmaakt door onze kerkgangers. Een welgemeend dankjewel vanwege de pastores en parochieteam voor jullie inzet!

Dinsdag 12 mei 2009
Het parochieteam komt op 12 mei samen met alle parochieteams van de Zuiderkempen. Onze nieuwe bisschop Mgr. Johan Bonny zal er ook aanwezig zijn. Voor de P.T.’s is het de eerste kennismaking met de nieuwe bisschop. Het jaarthema voor volgend werkjaar zal tevens worden voorgesteld door het CCV. Het belooft een boeiende avond te worden.

Dinsdag 21 april 2009
Op dinsdag 21 april om 20.00 u komt het parochieteam van het Punt weer samen op de pastorij. Op de agenda staat o.a. de nieuwe ‘Kerkstraat’ in onze parochie.

Dinsdag 17 maart 2009
Het parochieteam komt weer samen met de parochieteams van Geel - Zuid in het pastoraal huis (Winkelomheide) op dinsdag 17 maart om 20.00 u. We bespreken o.a. de vieringen van de goede week en de werking van jeugdpastoraal in onze parochiefederatie.

Dinsdag 17 februari 2009
Op dinsdag 17 februari om 20u komt het parochieteam samen op de pastorij. We werpen reeds een blik op de vasten en bespreken o.a. de abonnementen op het parochieblad.

Vrijdag 21 november 2008: Medewerkersfeest

Op vrijdag 21 november werden alle parochiale medewerkers door het parochieteam en de kerkfabriek getrakteerd op een feestje. De ‘frikadellen met krieken’ en ‘vol-au-vent’ werd gesmaakt. De pastores hadden naar goede gewoonte getrakteerd met een overheerlijk wijntje. Op die manier werd ieder die een steentje bijdraagt aan onze parochiegemeenschap in de bloemetjes gezet. Het werd een gezellige avond. De vrijwilligers gingen ook niet met lege handen naar huis. Zij kregen een kaarsje van St.-Gerebernus mee als aandenken dat speciaal voor hen gemaakt werd. Bedankt vrijwilligers, want zonder jullie medewerking is er geen parochie!

Dinsdag 18 november 2008
Het parochieteam komt op dinsdag 18 november om 20u samen met de parochieteams van Geel –Zuid in het Pastoraal Huis te Winkelomheide. Ons parochieteam is dit jaar verantwoordelijk voor de catering tijdens die vergadering en ze doen dat niet slecht! In het eigen gedeelte van de vergadering zullen we o.a. de afgelopen parochieraad bespreken. Jammer genoeg waren we toen met te weinig om te kunnen vergaderen. Er waren heel wat verontschuldigen binnengekomen bij Paul, waarvoor dank. Of er nu een nieuwe datum wordt vastgelegd, beslissen we op 18 november.

Dinsdag 14 oktober 2008
Parochieteam in de pastorij.

Dinsdag 26 augustus 2008
Vergadering van het parochieteam op de pastorij.

Dinsdag 13 mei 2008
Op dinsdag 13 mei gaan we naar de decanale avond in de parochiezaal van Holven. Het nieuwe jaarthema voor volgend werkjaar wordt dan uitvoerig aan ons voorgesteld. Om 20u worden wij er verwacht.

Dinsdag 15 april 2008
Op 15 april komt ons parochieteam weer samen in de pastorij. Op het programma staat o.a. de concrete voorbereiding van een volgende parochieraad waar we onze verenigingen weer op zullen uitnodigen. Meer nieuws hierover volgt nog.

Dinsdag 18 maart 2008
Op dinsdag 18 maart trekt ons P.T. weer naar Winkelomheide voor de Clustervergadering Geel-Zuid. Op het programma staat o.a. de bedevaart naar Kevelaer op 12 mei. De vergadering begint om 20u.

Dinsdag 11 maart 2008
Het parochieteam wordt evenals onze vormselcatechisten uitgenodigd voor de vergadering over de toekomst van de vormselvoorbereiding in Geel. Een studiecel van onze parochiefederatie heeft bestudeert op welke manier wij in de toekomst aan vormselcatechese kunnen doen in Geel, zelfs met een nijpend tekort aan catechisten. Het federatieteam wil samen met de Parochieteams van Geel hierin verdere stappen zetten. De vergadering vindt plaats op dinsdag 11 maart om 20u in de parochiezaal van St.-Dimpna.

Op dinsdag 19 februari 2008 om 20u komt ons P.T. weer samen op de pastorij. Het zal weer een goed gevulde agenda zijn met o.a. de planning van een volgende parochieraad.

Dinsdag 15 januari 2008 om 20u Vergadering P.T.’s Geel-Zuid in het Pastoraal Huis, Winkelomheide.

Dinsdag 20 november 2007: Parochieraad
Op dinsdag 20 november om 20u komen de P.T.’s van de parochies Geel-Zuid weer samen in het Pastoraal Huis te Winkelomheide. Op de agenda staat ondermeer de uitwerking van de bedevaart Geel-Zuid in het kader van ‘Tijd voor God’. U zult er ongetwijfeld binnenkort nog meer over deze activiteit horen. Ons eigenste P.T. van het Punt is actief op zoek naar nieuwe P.T.-leden. De uitnodiging klinkt vooral voor de dames van onze parochie. Wie graag meer informatie hierover wenst kan contact opnemen met Guido Holvoet of met Paul Renders.

Donderdag 25 oktober 2007: Parochieraad
Op donderdag 25 oktober worden alle verenigingen en werkgroepen van onze parochie uitgenodigd voor een parochieraad. De bedoeling van deze raad is om op de eerste plaats kennis te maken met de nieuwe pastores, nieuwe afspraken te maken met de parochie en elkaar te ontmoeten. We verwachten iedereen om 20 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 20 oktober 2007: Aanstelling Pastores

Om 15u wordt onze nieuwe pastoor Bart Rombouts aangesteld in de St.-Amandskerk. De pastores Geel-Zuid zullen tevens hun engagement voor de vier parochies van Bart uitspreken. De viering in de St-Amandskerk is tevens ook de zaterdagviering van onze parochie. Dit wil zeggen dat op zaterdag 20 oktober om 18u geen viering zal zijn in onze kerk. Het parochieteam nodigt iedereen van het Punt uit om naar de viering op St.-Amands te komen onze nieuwe pastoor in te halen. Na deze viering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een receptie in het Atheneum. Wie de vier parochies financieel wenst te steunen of bij te dragen in de omkosten kan dit door te storten op het nummer 751-2031222-82, met vermelding ‘Aanstelling 20 oktober’. Hiervoor onze dank maar uw aanwezigheid maakt ons het meest gelukkig.

Dinsdag 16 oktober 2007
Op dinsdag 16 oktober om 20u komt ons parochieteam weer samen in de pastorij. We zullen dan de parochieraad van 25 oktober voorbereiden. Kandidaten om ons parochieteam te komen versterken mogen zich altijd melden bij Guido Holvoet of Paul Renders (0494/93.34.21).

Dinsdag 18 september 2007
De pt.’s van de zes parochies van Geel Zuid  komen samen op 18 september ’07 om 20.00 u. in het pastoraalhuis. Op het programma staat de planning van werkjaar, de uitwerking van het thema en de aanstelling van Bart tot pastoor van de 4 parochies.

Dinsdag 8 mei 2007
Onze parochieteams van cluster Zuid komen op dinsdag 8 mei te 20.00 uur samen in het pastoraal huis Winkelomheide 145.
Het gesprek zal vooral gaan over de werking van de parochies, na het op pensioen gaan van Jan Mertens. De vergadering gaat door in het pastoraalhuis Winkelomseheide 145 om 20.00 u. Het is een belangrijke vergadering. Wij verwachten dan ook alle leden van de verschillende parochieteams.

Dinsdag 28 augustus 2007
Ons parochieteam komt voor een eerste keer weer samen na de zomervakantie op dinsdag 28 augustus om 20u op de pastorij. We nemen dan o.a. het nieuwe jaarthema: ‘Tijd voor tijd’ onder de loep en bereiden de start van het nieuwe werkjaar voor. Vanaf dit jaar vergadert ons P.T. in de even maanden weer op haar vertrouwde oude stek, onze eigenste pastorij. In de oneven maanden blijven we samen vergaderen met de P.T.’s van de parochies van Geel – Zuid in het Pastoraal Huis te Winkelomheide. We merkten dat we een goed evenwicht moesten zoeken tussen de eigen parochiale werking en de samenwerking over de parochiegrenzen heen. Ons parochieteam bestaat nog steeds uit Herman Driesen, Louis Geukens, Fons Vannuffelen, Guido Holvoet en Paul Renders namens de pastores. Guido is onze trouwe moderator en Herman is de verslaggever. Ons parochieteam kan en mag nog uitbreiden. Met al dat mannelijk geweld is een vrouw zeker welkom…

Woensdag 31 januari 2007
Op de eerste plaats moeten nog enkele agendapunten besproken worden die vorige keer bleven liggen. Daarna trekken we naar Dimpke Verachtert in de Doornboom. Wegens de grootmoederlijke overlast heeft ze ons parochieteam moeten afzeggen. Maar we willen ook nog merci, Dimpke, zeggen: voor de bezinningen die je verzorgde, de inbreng die je deed als ervaringsdeskundige en de trouwe aanwezigheid ! Help ons a.u.b. om toch één of twee nieuwe vrouwelijke leden aan ons P-team toe te voegen !

Dinsdag 16 januari 2007
Op 16 januari vergaderde de parochieteams van Geel –Zuid. In het gemeenschappelijke gedeelte werden volgende punten besproken en geëvalueerd: de voorbije kerstvieringen, het afscheid van Jan Mertens, de komende vastenactie. Broederlijk Delen richt de schijnwerpers op Afrika, op de regio van de Sahel. Twee thema landen zijn uit gewerkt Burkina Faso en Senegal. Wij kiezen om te werken rond Burkina Faso. Met Aswoensdag is er om 19.00u een viering in de kerk van St.- Amands voor heel de federatie en een startavond in de zaal van St.- Amands. Hier over later meer. Dan is er iets gezegd over de solidariteitsdag van de vormelingen die gedeeltelijk doorgaat in eigen parochie met een gezamenlijke viering in de kerk van Elsum.

Maandag 20 november 2006
Het eerste gedeelte met alle parochieteams samen was vooral informatief. Met o.m. de vraag hoe werken we verder aan het jaar van de bijbel na de bijbelavond en bijbeldag in Antwerpen? Mogelijkheden: tijdens de sterke tijden, advent en vasten, de weekend lezingen ter beschikking stellen van de mensen. Organiseren van een drietal bijbelavonden na nieuwjaar. De dirigenten, organisten, iemand van het pt. en de pastores worden op 20 december in de zaal van St. Amands verwacht voor de lancering van de nieuwe Zing Jubilate. Er werd verder informatie gegeven over de boeteviering, adventsviering, afscheid van Jan Mertens. Verder werd er ook een oproep gedaan om de huidige gebedsleiders, in het rustoord Laarsveld, te ondersteunen.
Eigen parochieteam:
De zangbundel ‘Zing jubilate ‘ wordt in onze parochie gelanceerd op zaterdag 6 januari 2007.
Vanaf de eerste zondag van de advent zullen ook in onze parochie de teksten van de weekend lezingen beschikbaar zijn voor onze parochianen Wie wil mag deze teksten mee naar huis nemen om er verder over na te denken.
Advent, kerstmis is in aantocht, het wordt stilaan tijd om aan het liturgisch aankleden van de kerk te denken. René en nog een paar mensen willen in ieder geval helpen. Vanaf Kerstmis verwelkomen we de mensen in de kerk. We blijven zoeken en mensen aanspreken om mee de parochie te helpen dragen .In de toekomst willen we voor het parochieblad enkele mensen uit onze parochie interviewen. De andere punten werden naar het volgend pt verschoven.

Woensdag 20 september 2006
Op woensdag 20 september komen de pt’s van Geel Zuid ( St. Amands, Punt, Stelen, Zammel, Oosterlo en Winkelomheide) samen in het parochiecentrum van St. Amands en dit om 20.00 u. Hopelijk is dit een stap om in de toekomst elke maand samen te vergaderen. Dit is noodzakelijk om als parochie te blijven bestaan. De vergadering bestaat uit twee delen: in het eerste gedeelte zal het beleid en de algemene zorg besproken worden. Het tweede gedeelte zal aan de eigen parochie gewijd worden.( mocht het nodig zijn kan een pt. nog altijd een extra vergadering inrichten) 
Het federatieteam en de vergadering van Geel Zuid zullen in de toekomst doorgaan in de pastorie van Winkelomheide ( pastoraalhuis ) In dit laatste wordt nog volop gewerkt.

HET PAROCHIEFEDERATIETEAM VAN GEEL
Met het nieuwe werkjaar 2006-2007 start voor alle Geelse parochies ook het parochiefederatieteam, een groep van bekommerde mensen, die in de toekomst de verantwoordelijkheid zal nemen voor het beleid van de katholieke kerk in Geel. In de loop van vorig werkjaar werden alom mensen gezocht, gewikt, gewogen en aangesproken, om mee te werken en samen met de pastores hebben een aantal mensen toegezegd. Op donderdag 14 september 2006 vergadert dit team voor de eerste keer. Normaal zou deze vergadering doorgaan in het pastoraal huis, maar dat wordt momenteel een beetje verbouwd in functie van dit team. Daarom heeft de eerste vergadering plaats in het ontmoetingscentrum aan de Logen op St.-Dimpna.

Wij wensen alle leden van het team een goede vaart:

De pastores

De aangenomen leden

Woensdag 21 juni 2006
a.s. hebben we onze laatste vergadering van het werkjaar 2005-2006. Wellicht kijken we eerst terug naar de samenkomst van de P-teams van het Zuid. Daarna kijken we al vooruit naar september! En tussendoor lossen we de vragen op die zijn blijven liggen. Op 7 juli gaan we samen met de P.T.’s van Stelen en Punt wandelen in de Belse bossen, het mooie kerkje bezoeken met een gids en een pint drinken op een zonnige vakantie.

Woensdag 7 juni 2006
Om 20.00 uur komen we samen in 't Ateljee van het MPI (Hagelbos) met de parochieteams van Geel Zuid. Op de agenda vooral: "Hoe zal de komende structuur voor de leiding en begeleiding van de pastoraal in de Geelse parochies in de toekomst er uit zien?" Het is een indringende vraag waar ook dringend een antwoord moet op gegeven worden. Daarom deze dringende vraag: probeer je die avond vrij te maken!!!

Dinsdag 16 mei 2006
Om 20.00u komen we op de pastorie samen en praten zeker verder over de samenwerking tussen de parochies van Geel en over de startavond in Elsum op 2 mei ll. over de Bijbel en de parochie.
Door verontschuldigingen van Dimpke en Guido was ons parochieteam wel flink uitgedund. Voor de vergadering van het zaalcomité waren Guido en Louis dan weer om 20.00 u aan de zaal ipv 20.30 u zodat ze te vroeg naar huis keerden. Spijtig, want de bekommernis voor de parochiezaal is toch belangrijk. We zochten naar mogelijke kandidaten voor het federatieteam, maar zouden graag eerst ons eigen team nog aan vullen met (M/V). Wie interesse heeft kan zich tot Guido Holvoet wenden voor informatie. We keken ook samen even terug naar de startavond van ons bisdom over het thema voor volgend jaar: de bijbel in onze parochies. Tenslotte hielden we een krachtige evaluatie van het voorbije jaar. Op 7 juni zijn we er allemaal weer voor de samenkomst van alle P-teams van de parochies zuid.

Dinsdag 19 april 2006
Op het laatste P-team hebben we lange tijd stilgestaan bij een mogelijke uitbreiding. De taken van de parochieteams in Geel worden groter en intenser. Tegen volgende samenkomst zoeken we ook naar 3 namen van ’t Punt of elders om in het federatieteam te stappen.
Op 2 mei gaan ook twee leden van het P-team naar de dekanale info- en startavond. Volgend jaar zullen we met heel het bisdom werken rond de Bijbel. Op 3 mei zal ons P-team ook aanwezig zijn op de overlegavond rond onze parochiezaal. Ten slotte werden ook de vieringen van de Goede Week geëvalueerd met dank aan de vele helpers en aanwezigen maar ook het gevoel dat er vernieuwd moet worden.

Dinsdag 21 maart 2006
Elke maand komt ons P-team samen op de pastorie en de avond is altijd tekort voor de agenda. Op 21 maart werden o.a. de Aswoensdagvieringen besproken. In de avondviering in Sint-Amands waren een 120 mensen samen.. en de viering heeft de aanwezigen zeker aangesproken omwille van de knappe teksten en de palmverbranding en de samenzang.
Onze vormelingen deden mee aan de solidariteitsdag voor alle 320 vormelingen van Geel en hielden er een goed gevoel van enthousiasme aan over.
Met Lutgart Spruyt is de pastoor op zoek en bezoek om enkele doopcatechisten bij te vinden! Wie heeft er zin in kerkwerk?
De verkeerssituatie wordt ook in het P-team opgevolgd. De huidige planning wordt als onvoldoende aangevoeld. Wordt vervolgd…
Daarnaast kwamen aan bod; kerkfabriek en geluidsoverlast in de kerk, de avond in mei voor de P-teams in voorbereiding volgend werkjaar, uitbreiding van het Puntse team…

Dinsdag 21 februari 2006
Met bovenstaand gebed begonnen we het parochieteam van 21 februari. Na bezinning en verslag gingen we in op de werking van onze parochiezaal; Na een gesprek met Rob Taels van Stelen en Maurits Hendrickx van Geel bleek voor het zaalcomité dat Stelen ons kan inspireren en dat er enkele praktische ingrepen op korte of lange termijn noodzakelijk zijn. Onze parochiezaal is een mooie zaal maar kan best wat hulp en reclame gebruiken. De nieuwe wetgeving op de v.z..w. verplicht de parochiezaal ook tot een dubbele boelhouding. Niemand van het comité is specialist. Maar ondertussen zijn Jan en Sonja Verhaert uit de Leeks bereid als boekhouders ons te helpen. Samen met Maria en Ingeborg gaat dat in orde komen.
Ook over de vastentijd werd er gesproken. Onze vormelingen en chiro gaan op 11 maart deelnemen aan dan een solidariteitsdag voor heel Geel. Het wordt zeker de moeite. Laar het Punt maar horen !
Tenslotte willen wel Christel Vleugels bedanken. Zij is vanaf het begin bezig als doopcatechiste. Na vele jaren heeft ze zich teruggetrokken. Samen met Lutgart Spruyt gaan we op zoek naar enkele kandidaten om Christel te vervangen als doopcatechiste. Iets voor jou? Bel eens naar Lutgart. Met zijn 20 à 30 dopen per jaar hebben we toch minstens 3 à 4 doopcatechisten nodig.
Ge ziet: zo is en werkt ons P-team. We komen terug samen op dinsdag 21 maart in de pastorie. En dan is het lente.

Dinsdag 17 januari 2006
Heb je het artikel “ kerkcrisis en…kansen” al gelezen? We gaan zeker napraten over de samenkomst van alle Geelse P-teams op 11 januari.

Woensdag 11 januari 2006: SAMENKOMST VAN 12 GEELSE PASTORALE TEAMS
De PT’s van alle Geels parochies waren vorige week samen in de parochiezaal van St.-Dimpna, om zich te beraden over de toekomst van onze pastoraal. Bisschoppelijk vicaris De Winter was speciaal overgekomen, om de materiële situatie mee te bekijken en enkele regels mee te geven. Hij gaf een richting aan, om naar de toekomst uit te zien, hoe parochies kunnen samenwerken in een situatie met steeds minders priesters in het pastoresteam.
Wij leerden, dat elke parochie zeker wettelijk een priester als pastoor zal behouden, maar dat de taak van die pastoor mogelijk anders zal ingevuld worden, alnaargelang er samenwerking met vrijwilligers ter plaatse mogelijk is.
Wij voelden ook een sfeer van mensen, die het goede willen, zowel met hun eigen parochie als met het pastoraal van Geel in zijn geheel. Het wordt één geheel, één federatie, met verschillende kleine groepjes van parochies, die samen een span gaan vormen, om meerdere karretjes voort te trekken...

Dinsdag 13 december 2005
Eens per maand komt ons team samen. Guido en Dimpke waren op 13/12 ll. verontschuldigd. We begonnen met de voorbereiding van de kerstvieringen te over lopen en we weten dat het goed zal zijn dank zij vele parochianen.
De blijvende daling van het aantal abonnementen op het parochieblad van het Punt gaat ons ter harte. We gaan op zoek naar plaatselijke correspondenten om meer plaatselijk nieuws te kunnen melden.
Geel gaat op korte termijn van 2 naar 1 federatie van parochies. Op 11 januari komen alle parochieteams daarover samen met bisschoppelijk vicaris Dewinter. Je hoort er nog van.
De adventswake op 7 december in onze kerk werd door 70 à 80 mensen bijgewoond. Iedereen heeft er deugd aan beleefd. Een geslaagd initiatief in het jaar van het gebed.
Het zaalcomité wil op korte termijn een gesprek aangaan met enkele buurparochies om de uitbating te vergelijken en rendabel te houden.
De beloofde stoplichten met drukknoppen om over te steken aan onze kerk zijn er nog steeds niet. Warm houden
We feliciteren Larum bij hun 150 jarig bestaan als parochie. En op 17 januari 2006 komen we terug samen.

Maandag 7 november 2005
Maandelijks komen we samen op de pastorie en kijken vooruit of terug naar de vele dingen die op onze parochie gebeuren. Van de samenkomst van 7 november ll. willen we het volgende vertellen:

Dinsdag 18 oktober 2005
Veel aandacht ging op ons laatste P-team naar de viering van Allerheiligen: het uitnodigen van de families van onze overledenen op de gebedsdienst, het drukken van de gedachtenisprentjes…
Ook hebben we onze actiepunten voor het jaar van het gebed nog eens overlopen en gezien da de intentiebus er nog niet hangt.
Half november is er op het seminarie in Antwerpen een studiedag over plaatselijke contactpersonen. Nu het aantal actieve priesters sterk daalt, is het belangrijk dat ook wij in onze parochie iemand zoeken die de contacten met de parochianen zal opnemen. We gaan eerst eens luisteren wat van deze man of vrouw zoal verwacht wordt.
We zoeken ook een parochiaan die wil meewerken in de werkgroep Broederlijk Delen van Geel. Wie? Doen!

Woensdag 21 september 2005
Op woensdag 21 september komen we om 20.00u weer samen. In de aanloop naar het nieuwe werkjaar, na de samenkomst van onze federatie zuid, in het jaar van het gebed zal er zeker werk op de plank staan. We rekenen op uw trouwe aanwezigheid.

Dinsdag 21 juni 2005
Het PT van onze parochie komt op dinsdag 21 juni weer samen om 20.00 u in de pastorie. Naast een terugblik naar de samenkomst van de vrijwilligers op 10 juni ll. Wordt er zeker gewerkt aan enkele actiepunten uit de laatste samenkomst van de 6 parochies van de federatie Zuid. Daarna gaan we ook even uitblazen en vakantie nemen.
Was het omdat de zomer begon en de langste dag liep? Maar de laatste vergadering van ons PT was geen model van efficiënt vergaderen. Er werd teruggekeken naar de laatste federatie Zuid vergadering met zijn opdrachten en vragen over liturgie en Broederlijk Delen. Er werd al wat gepland voor volgend jaar: al was het maar de data en enige aandachtspunten.
Maar toen de BBQ van de parochiemedewerkers aan liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw ter sprake kwam, was iedereen akkoord: ’t was goed in alle opzichten en dat hadden de 67 aanwezigen zelf gezegd. Waarop we besloten om dat over 3 jaar te herhalen. Want samen iets eten, drinken, babbelen en kennismaken is belangrijke voor een goede parochiegeest. We danken ook de werkers van het PT.

Maandag 23 mei 2005
Op 23 mei komen alle PT’s van federatie Zuid samen in onze parochiezaal. We willen goede gastheren zijn en ieder krijgt een taak toegewezen. Het bisdom wil dat zoveel PT ’s als mogelijk zich laten erkennen. We overlopen de vragen en zien dat we volgens ons ruimschoots voldoen aan de statuten. Zo zal ons PT door het bisdom erkend worden als gesprekspartner als er belangrijke beslissingen moeten getroffen worden in de toekomst.

Dinsdag 17 mei 2005
Minstens maandelijks komt het PT van onze parochie samen. De laatste keer was op 17 mei ll. Waarover werd daar vergaderd? Natuurlijk is er het verslag van de vorige vergadering. Daarna werd teruggekeken naar de dekanale avond met alle PT’s van het nieuwe dekanaat Zuiderkempen in Elsum. Het was een avond over de spirit die elk kerkwerk moet dragen. Meer bezinnend dan praktijk gericht en reeds werd een eerste tip gelicht rond het jaar van het gebed.
De samenkomst van de vrijwilligers op 10 juni zal wel lukken! 65 mensen schreven zich in voor dit feest van dank en ontmoeting.

Dinsdag 19 april 2005
Eerst is er een gesprek met de voorzitter en de penningmeester van de kerkfabriek. Daarna werken we verder aan de actualiteit van de komende weken en kijken terug naar de vieringen van de goede week.

Dinsdag 15 maart 2005
We komen om 20.00 u samen in de pastorie. We hopen dat griep of kou niemand tegenhoudt.

Dinsdag 15 februari 2005
Op 15 februari kwam ons P-team samen om de pastorie. Herman en Guido waren verontschuldigd. Eerst keken we terug naar de samenkomst van de P-teams van de federatie Zuid. Een deugddoende uitwisseling . Op 23 mei zullen we zelf ontvangende parochie zijn voor de planning van volgend jaar. In de komende maanden zal regelmatig een werkgroep of vereniging uitgenodigd worden om iets te vertellen over de noden, zorgen of vreugden van hun werking en hun plaats in de Puntse gemeenschap. We beginnen op 15 maart eraan met de werkgroep gezinsvieringen. Zoals de naburige parochies willen we de medewerkers –sters van catechese, liturgie e.a. ook eens samen brengen om onze dank en waardering te laten voelen. Je hoort er nog van. En toen, na de variapunten, was het tijd om dag te zeggen tegen Julia en Jos.

Dinsdag 18 januari 2005
We kijken al vooruit naar de vastentijd, de goede week, broederlijk delen. En wat is de realiteit van de nieuwe decanalen en federaties…

Dinsdag 21 december 2004
Samenkomst om 20.00 u. op de pastorie.

Dinsdag 9 november 2004
Op 9 november komen we terug samen en kijken naar het verslag van de studiedag over de toekomst van de kleine parochie.

Dinsdag 19 oktober 2004
In de vergadering van 19 oktober stonden we lange tijd stil bij het verslag van de samenkomst van de parochieteams Geel Zuid. Iedereen die erbij was vond het een deugddoende avond omdat we voelden dat er overal aan de zondagsliturgie gewerkt wordt om ze mooier en echter te maken. Ook in het Punt doen we ons best en deze week werd in onze school een vraag gesteld om nieuwe misdienaars of acolieten te mogen verwelkomen. We kijken uit!

Dinsdag 21 september 2004
Ons parochieteam bestaat uit 6 leden! Dimpke Verachtert zorgt steeds voor de bezinning, ook op 21 september l.l. In het jaar van de liturgie willen we aan ons samenkomen in de kerk de nodige aandacht geven en zo mogelijk nog verbeteringen aanbrengen. Zo begonnen we aan de zondagmissen.
1° De tekstblaadjes zijn goede hulpmiddelen, maar soms is er wel wat kritiek te horen op de teksten… Als je dat ook vindt, schrijf dan mogelijke aandachtspunten op het exemplaar van vorige zondag en steek het binnen in de pastorie.
2° Ons Clemenskoor doet zijn best op hoogdagen en voor uitvaarten, maar er is ook een jonge organist die eens per maand het orgel wil bespelen en de zang begeleiden. 100% akkoord.
3° Voor de CK muziek wordt gezocht naar thema-CD's voor de hoogtijden.
4° In de liturgie past symboliek: we missen een wijwatervat in de hal dat ons herinnert aan ons doopsel, we missen nog misdienaars, groot en klein…, de gebedshouding moeten meer verzorgd worden.

Daarna begonnen we aan de her abonnering van ons parochieblad. Louis Geukens is onze facteur van dienst om overal het overschrijvingsformulier te bezorgen. We vragen dat iedereen mee reclame maakt voor ons parochieblad. Met nieuws van alle buurparochies.
Hebben kleine parochies nog toekomst. Op 16 oktober gaan ook mensen van ons PT naar de studiedag op het seminarie.
In allerlei kwam aan bod: het mosselfeest, de aangroei van onze school, de bloemenactie van het kankerfonds, het orgel, het vormsel. Op 19 oktober komen we weer samen.

Dinsdag 23 maart 2004
Elke maand komt ons parochieteam samen in de pastorie. Normaal is dat de derde dinsdag. Even voorstellen? Er zijn telkens vijf mannen en één vrouw. Dimpke V. zorgt voor de start met een altijd zinnige bezinning. Guido H. heeft de voorzittershamer en Herman D. is de schrijver van het verslag. Louis G. zorgt ervoor dat we geen dorst lijden. En Fons VN brengt veel wijsheid in onze kring. Kun jij de familienamen invullen? Dan weet je dat de pastoor Jan M. nog ontbreekt. Hij kwam ook te  laat. Waarover vergadert het PT zoal? Deze keer ging het over de buurtwerking, de grote decanaten en federatiewerking in ons bisdom, het parochieblad en de website, de chirolokalen, misvieringen op Allerheiligen, verkeersveiligheid, en tenslotte een verzorgde liturgie… Heb je soms vragen of ideeën? Klop maar bij één van hen aan!

Dinsdag 24 februari 2004
Guido zorgt er wel voor dat onze agenda gevuld is en goed geleid wordt.

Maandag 19 januari 2004
Er is altijd meer te bekijken en te doen dan we aankunnen. Tot dan!

Dinsdag 16 december 2003
Op de agenda: het wel en wee van onze parochie, Kerstmis en hoe onze zondagsvieringen nog beter maken.

Dinsdag 17 juni 2003
Het werkjaar loopt ten einde maar ons PT. heeft zijn agenda nog niet afgesloten. Daarom komen we dinsdag 17 juni om 20 uur samen in de pastorie.

Maandag 19 mei 2003
komen alle parochieteams van FEZ om 20.00 uur samen in de parochiezaal van Zammel. We hopen dat iedereen er is om mee te beslissen over de verdere werking 2003-2004 en over de weekeindvieringen in de eerstkomende jaren. Woensdag 21 mei komen dan de pastores samen bij Marcel Daems in Zammel.

Dinsdag 13 mei 2003
komen we om 20.00 u. samen in de pastorie. We bepalen ons standpunt naar het aantal misvieringen in het weekend in de Federatie Zuid. We werken verder aan een feest voor de medewerkers in de parochie enz. Hoewel het werkjaar ten einde loopt, staat er nog veel op de agenda.

maandag 5 mei 2003
Om 20.00 u. komen de PT’s van onze streek samen in Herenthout voor een boeiende avond. Het gaat over het thema waar we in alle Vlaamse bisdommen aan gaan werken: het geloofsgesprek. Wie nog wil meegaan, neemt zo vlug mogelijk contact op met de pastoor tel. 014/ 58.40.62. Dinsdag 13 mei komen we weer samen om 20.00 u. op de pastorie.

dinsdag 18 maart 2003
Maandelijks komen we de derde dinsdag op de pastorie samen. Op 18 maart zijn we er weer voor een volle agenda. We volgen de actualiteit van onze Puntse parochie op. We bereiden de komende vergadering van de federatie Zuid voor over de zondagsdiensten.

PAROCHIETEAM EN CHIRO JOMESA
Zaterdag 8 maart komen we om 20 u. samen in de kleine zaal om te zien hoe parochie en Chiro elkaar kunnen helpen. Bij een frisse pint of een kop koffie groeit de geest van verbondenheid en zorg voor elkaar. Tot dan.

donderdag 13 februari 2003
Ons P.T. komt stipt maandelijks samen op de pastorie en meestal zijn we er allemaal. We beginnen met een bezinning door Dimpke V. voorbereid. En dan begint Guido H. aan de agenda: parochieblad en veiligheid in wijken en verkeer, een evaluatie van de kerstvieringen is het begin. De Chiro en het P.T. gaan eens rond de tafel zitten op 8 maart om te zien door wie en hoe ze kunnen gesteund worden voor de lokalen en hun werking.

En dan is er veel varianieuws:

Wij komen op donderdag 13 februari samen met de verschillende parochieteams van Geel Zuid. Deze vergadering gaat door in de parochiezaal van Geel-Punt om 20 uur. Ik hoop dat iedereen van het parochieteam zich kan vrij maken omdat deze gezamenlijke vergaderingen echt van belang zijn voor de toekomst van onze parochies.

PAROCHIERAAD
Een parochieraad heeft in onze parochie nooit een hoge vlucht gekend. En toch is het nodig dat we elkaar af en toe ontmoeten om samen de vragen rond het parochieleven onder ogen te zien. Iedere vereniging of werkgroep ontving een uitnodiging voor de parochieraad van 29 januari om 20 u. in de parochiezaal. We rekenen op jullie.

dinsdag 21 januari 2003
Dinsdag 21 januari komen we om 20 u. samen op de pastorie. We leggen de laatste hand aan de parochieraad van woensdag 29 januari a.s.
De parochieraad van 29/01 werd voorbereid en de samenkomst van de P.T.’s van Geel Zuid. Ze denken na over een herschikking van de weekenddiensten.

donderdag 19 november 2002
Het parochieteam kwam samen op 19 november. We waren blij dat er 7 mensen van onze parochie en school naar de decanale avond geweest zijn rond de aanpak naar de eerste communie toe. In januari/februari zullen de ouders een eerste keer samenkomen. De buurtwerkers hebben ons flink geholpen om de achtergebleven abonnementen op het parochieblad te bezoeken. Hartelijk dank! We hielden een ruime gedachtewisseling rond de zondagsdiensten in de nabije toekomst en willen er een eerste parochieraad over houden in januari 2003. Dinsdag 17 december om 20 u. komen we weer samen.

donderdag 10 oktober 2002
20 u. samenkomst P.T. federatie Zuid P.C. St.Amands
Het parochieteam kwam op halve kracht samen maar nam toch initiatieven rond de eerste communie in het tweede leerjaar 2004. Ook kwamen de vernieuwing van het parochieblad en de vieringen van Allerheiligen aan bod.

Sedert een Diestse stadsgids onze kerk degradeerde tot een kapel omdat er geen haan op onze toren staat, besloot ons P.T. om zo vlug mogelijk dat euvel te verhelpen. We wachten alleen op de restauratie van onze toren door stad en kerkfabriek… om toe te slaan en te promoveren! Ondertussen is het P.T. uit de vakantieroes wakker geworden en komen we terug samen, dinsdag 17 september om 20 u. We beginnen aan een flinke kluif: de aanpak van de eerste communie in het tweede leerjaar reeds nu te starten…!

We gaan naar de vakantie toe en toch doen de leden van ons parochieteam verder. Dinsdag 18 juni om 20 u. komen we samen op de pastorie. We gaan samen met een afvaardiging van de kerkfabriek de opvolging van Maria Peeters bekijken. Daarna plannen we naar volgend werkjaar toe!

Vergadering parochieteals Federatie Geel-Zuid
Op donderdag 30 mei om 20 uur komen we samen met de verschillende parochieteams van Federatie Geel Zuid in de parochiezaal van Stelen. Zeker bij zijn!
Op het programma staan drie belangrijke punten ter bespreking: de gezamenlijke doop, de liturgie: gelijkende diensten en gebedsdiensten, werken aan sterkere PT's. Vanuit de pastoresploeg zullen over elk van deze onderwerpen voorstellen naar voor geschoven worden. Tracht U vrij te maken voor deze toch wel zeer belangrijke vergadering.

Maria Peeters
Op het parochieteam van 16 mei laatstleden was het grote nieuws dat Maria Peeters weldra onze parochie zal verlaten en naar Herselt gaat wonen op een serviceflat.. Nadat eerst de schade werd opgemeten bij het ontslag van deze duivel -doet -al (figuurlijk) in onze parochie, werden de eerste voorzichtige stappen gezet naar de toekomst voor de liturgie op zaterdag, de uitvaartdiensten, het onderhoud en de steeds mooie bloemversiering van de kerk… Wellicht komen we de komende dagen reeds hier en daar eens praten om Maria te vervangen. En het zullen er velen zijn die we nodig hebben. We zouden graag Maria ook van harte en op zijn Punts willen bedanken, in de bloemetjes zetten en haar het beste toewensen. Maar we zijn er zeker van dat ze ons niet in de steek laat. En als 't moet zal ze ook nog komen helpen als we 't niet allemaal kunnen vinden of geregeld krijgen. Dat ze het meent, blijkt uit het feit dat haar huis te koop staat. En daarom zeggen we: "Maria, het ga je goed. Bedankt voor ongelooflijk veel toewijding aan de parochie in alle opzichten. En vrede en alle goeds."

Soms vragen mensen: "Waarmee is het PT wel bezig?" Daarom een kort verslag van de laatste samenkomst.

* Er werd o.a. een verslag gegeven van de laatste samenkomst van de zes parochieteams van Geel Zuid. Volgend werkjaar willen we verder werken aan de gezamenlijke doopvieringen, aan meer gelijkende vieringen in de zes parochies en aan sterkere PT's die parochies dragen. Van de gezamenlijke doopvieringen kunnen we zeggen dat we er ook op het Punt aan begonnen zijn. Van de gelijkende vieringen hebben we in de Goede Week reeds mooie realisaties beleefd…

* Jeugdpastor Leen Vandervoort had ons drie vragen gezonden om haar werking en aanwezigheid in Geel te bekijken. Globaal mogen we zeggen dat we haar alle kansen willen bieden en positief staan tegenover jeugdpastoraal. Maar dat er meer kansen moeten gemaakt worden zoals bij de kruispunt viering met de Chiro… om haar te betrekken bij onze parochie.

* We gingen ook  in op de problematiek van de verkeersveiligheid en de werkgroep "Kruispunt" die er wat wil aan doen.                    

PAROCHIEBLAD EN WEBSITE
Er zijn in onze parochie twee eigen infokanalen voor de Puntse gemeenschap en daarbuiten: ons parochieblad en de website. Het parochieblad wordt dinsdagavond gemaakt op de pastorie. Het vertrekt door toedoen van Marcel Daems  naar drukkerij Halewijn op woensdagavond en verschijnt een week later op ongeveer 1500 exemplaren in de federatie Zuid, waarvan 190 in onze parochie. De website, te vinden op www.geelpunt.be  wordt door Johan Jacobs met al zijn kennis terzake gemaakt of bijgewerkt op zondagavond voor de komende week. De website kan korter op de bal spelen en brengt ruimer Punts nieuws. Er worden dagelijks gemiddeld 40 bezoekers genoteerd. Op het parochieteam van februari 2004 werd tussen de twee infokanalen een overeenkomst gesloten. Op de eerste plaats zal voortaan het nieuws uit het parochieblad maar verschijnen op de website nadat het in de brievenbus van de lezers is aangekomen. En op de tweede plaats zal de parochie de kosten aan de website verbonden, overnemen. Wij danken hierbij Johan voor alle toewijding die hij aan dit medium zal geven ten dienste van het Punt.