Algemene Info over onze parochie

Parochie St. Gerebernus
Geel-Punt
Antwerpseweg 137, 2440 Geel (adres kerk)
Antwerpseweg 139, 2440 Geel (adres parochiezaal)

De parochie St.- Gerebernus Geel Punt, is één van de 12 parochies van de pastorale eenheid Geel. Onze pastorale eenheid Geel van 12 parochies werkt samen op gebied van catechese, liturgie, ... Omwille van de grootte van de pastorale eenheid zijn we voor het parochieblad nog opgesplitst in twee parochieclusters: Geel - Noord en Geel - Zuid. Ook in het parochieblad kan je heel wat nieuws van de federatie lezen. Onze parochie is samen met St. Amands (Markt), St.- Apollonia (Stelen), H. Hart (Winkelomheide), St.- Lucia (Oosterlo) en St.- Laurentius (Zammel) ondergebracht bij Geel Zuid. Wat geschiedenis over onze parochie kan u hier terugvinden.


De parochiekerk St. Gerebernus in Geel Punt

Pastorale eenheid Geel

PASTORALE EENHEID HH Dimpna en Gerebernus

PE-TEAM    gsm 0472 82 04 58    www.pastoraleeenheidgeel.be

 • Chris Geens
  Technische Schoolstraat 67
  tel 014/ 58 74 39
  gsm 0498/18 66 15
   

 • Jan Verheyden
  Logen 88
  tel. 014 58 49 65
  gsm 0495 23 85 46
   

 • Dirk Van den Broeck

  Kapelstraat, 20 A
  tel. 014 58 06 66
  gsm 0485 30 82 19
   

 • Lieve Helsen
  Stationsstraat 68 A
  014/ 58 39 41
  gsm 0479 45 69 47
   

 • Jef Van de Weyer
  Laar 42
  Tel. 014 59 09 00
  Gsm. 0477 27 19 55
   

 • Michel Vangenechten
  Manheuvels 23
  014 58 48 81

DIAKEN

 PB-REDACTIETEAM

 

Eucharistievieringen - Weekendvieringen dekenaat Geel

Parochieblad

Ook voor het parochieblad werken we samen met de 5 andere parochies van Geel - Zuid. Elke parochie krijgt voldoende ruimte om haar parochienieuws en verenigingsnieuws aan te kondigen. Het parochieblad zou een goed beeld kunnen geven van het leven in Geel Punt, maar daarvoor hebben we jullie medewerking nodig! Heb je een leuke activiteit gehad met je vereniging en ook nog een leuke foto? Je kan er gratis ons parochieblad mee opfleuren. Wil je reclame maken voor de activiteiten van je vereniging? Neem gerust met ons contact op. Let op! Je moet er wel 14 dagen op voorhand bijzijn.

Berichten voor het parochieblad kunnen gewoon in een omslag in de brievenbus van de pastorie gestoken worden. Maar dan wel 14 dagen voor het verschijnen van het parochieblad. Vermeld wel de verantwoordelijke afzender!

Berichten kunnen ook rechtstreeks verzonden worden naar Lilian Vannuffelen via E-mail op het adres lilian@pandora.be

Sacramenteel leven

Doop

Doopcatechisten bereiden, samen met de pastoor en de ouders, de doopviering voor.

Eerste Communie

Elk jaar op het feest van Ons Heer Hemelvaart. In samenwerking met ouders, parochie en school worden de kinderen voorbereid. Vanaf 2004 vindt de eerste communie plaats in het tweede leerjaar.

Vormsel

Elk jaar op de vierde zondag na Pasen. De vormelingen worden langs gezincatechese voorbereid.

Huwelijk

Wie graag een christelijk huwelijk aangaat, neemt drie maanden vóór de trouw, contact op met de pastoor. De dekanale verloofdenwerking wil hen helpen in de voorbereiding.

Doopviering

Bij de geboorte wordt het kindje, op aanvraag van de ouders, opgenomen in de gelovige gemeenschap door het doopsel.

Hoe een kindje laten dopen?
Voor doopsels in Geel Punt kan u contact opnemen met Hilde Verbeek Doornboomstraat 83, tel 014 58 85 26.
Voor andere Geelse parochies kan u contact opnemen met Chris Geens op 014/587439.

We zoeken dan samen naar een geschikte doopdatum. Normaal wordt er elke zondag in één van de parochies van Geel gedoopt (behalve eventueel een 5e zondag). De datum bepaalt in welke parochie uw kindje gedoopt wordt. Lees meer over dopen in Geel.
Ter voorbereiding van dit belangrijk moment zal een doopcatechist(e) met u contact opnemen. Deze zal u concreet voorbereiden op de grote dag. De doopvoorbereiding vindt plaats in de parochie waar uw zoon of dochter gedoopt zal worden.
Rond 2 februari wordt u door de doopparochie uitgenodigd voor de viering van Maria Lichtmis, waarin traditiegetrouw de priester een kinderzegen uitspreekt.

Het staat vast, dat ouders het beste willen voor hun kinderen. In een tijd waarin zowat alles te krijgen en te regelen is, is dat niet eenvoudig. In een onduidelijke situatie vallen we bijna vanzelfsprekend terug op wat ons bekend en vertrouwd is: onze eigen ervaringen, onze eigen opvoeding. Wij willen onze kinderen laten genieten van de dingen waar wij ook van genoten hebben en die voor ons een betekenis hebben. Dit kan gaan van heel alledaagse dingen als een uitstap naar zee, de manier van Moederdag vieren, het bereiden van lievelingsgerechten ... tot het laten dopen van een kindje.

De tijd dat mensen hun kinderen automatisch, zonder nadenken, lieten dopen is voorbij. Ouders hebben er over nagedacht en met elkaar over gepraat. Het zijn dikwijls geen gemakkelijke gesprekken. Meermaals kijken ouders niet op dezelfde manier naar geloven. Als men dan beslist heeft om het kindje te laten dopen, blijkt dat het moeilijk is om te verwoorden waarom. Ouders zijn er wel zeker van dat het dopen een " meerwaarde" geeft.

Met ouders praten over dopen - over de betekenis ervan, over God, gebeurt in de doopvoorbereiding. Met de doopvoorbereiding beogen we twee aspecten. Enerzijds met ouders op weg gaan om te zoeken naar "wat betekent gelovig opvoeden". Hoe doe je dat? Anderzijds bespreken we met de ouders het verloop van de doopviering.

Hoe werkt dit concreet?

Je wilt je kindje laten dopen in één van de parochies van Geel.

Dit kan elke zondag (uitgezonderd de 5de zondag van de maand) in één of twee parochies. In Geel werd de afspraak gemaakt om uitsluitend in de kerk te dopen. In alle parochies werken we met groepsdopen. Meestal wordt er vanaf 4 kindjes gesplitst, zodat de groepen niet te groot zijn.

Het meest voor de hand liggend is, dat je kiest voor de eigen parochie, maar dat moet niet. Iedereen kan kiezen voor elke parochie. Als je een keuze gemaakt hebt, neem je contact op met de doopcatechist(e) van de parochie van je keuze. Die zal je uitnodigen voor een voorbereidende bijeenkomst, samen met de andere ouders, die voor dezelfde plaats en datum gekozen hebben.

De doop wordt ingeschreven in het doopregister van de parochie waar het kindje werd gedoopt. Als dat niet de parochie is waar je woont - krijgt de parochie van de woonplaats een afschrift, zodat de doop ook daar kan geregistreerd worden.


Doopdata Geel Punt
In Punt wordt elke 4e zondag van de even maanden gedoopt.
 

Eerste Communie

Elk jaar mogen de kinderen van het tweede leerjaar uit onze parochie voor het eerst Jezus ontmoeten onder de vorm van Brood. Eindelijk kunnen ze dan zoals de grote kinderen en mensen deelnemen aan de communie. Telkens als we te communie gaan, mogen we Jezus ontmoeten, met Jezus praten en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. We worden echte kameraden van Jezus zoals zijn leerlingen dat waren. Onze communicantjes worden twee jaar lang door de werkgroep van de gezinsvieringen en hun ouders voorbereid op deze grote dag. De voorbereiding begint dus al in het eerste leerjaar. In onze parochie mogen wij ook voor de voorbereiding op de Eerste Communie op heel wat steun rekenen van de school Top@Punt. Lees meer over de 1e communie in de parochies van Geel.

De verantwoordelijke voor eerste communie van onze parochie:
Irène Pernet, Bruggenhoofdweg 16, 2440 Geel, tel: 014/58.52.73

Vormsel

Na een jaar voorbereiding worden onze vormelingen gevormd door de bisschop of een andere vormheer. De vormelingen worden stap voor stap voorbereid op de grote dag. In de gezinscatechese leren ze Jezus wat beter kennen, het christelijk leven, de parochie,… Onze catechisten geven elk jaar het beste van zichzelf. We doen ook enkele uitstappen zoals naar de startdag van onze parochiefederatie, maar ook naar de chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen waar we de chrismaolie van ons vormsel gaan ophalen. Ook voor het vormsel krijgen we heel wat steun van de plaatselijke school Top@Punt. Lees meer over het vormsel in de parochies van Geel

De hoofdcatechiste voor de vormselcatechese:
Van Dingenen Karine, Herentalseweg  16, 2440 Geel, gsm 0497/45 13 09

 

Huwelijk

Wie christelijk wenst te huwen in onze parochie neemt best contact op met pastoor Dirk Van den Broeck. Hij zal zorgen voor de administratie en de concrete voorbereiding op de onvergetelijke dag. Lees meer over huwelijken in de parochies van Geel

Ziekenzalving

Wie langdurig of ernstig ziek is kan de ziekenzalving ontvangen. Met het sacrament van de ziekenzalving wil de Kerk troost en bemoediging brengen bij de zieke. Jezus genas zelf zieken. Ook op moeilijke momenten wil Jezus bij ons zijn en met ons op weg gaan.
Indien een ziekenzalving gewenst is, neemt U best contact op met pastoor Dirk Van den Broeck. Lees meer over ziekenzalving in de parochies van Geel

Ziekencommunie

Wanneer mensen ouder worden of langdurig ziek zijn, kunnen zij zich niet meer naar de kerk verplaatsen. Als parochie vinden wij het belangrijk dat zij ook de gelegenheid krijgen om de communie te ontvangen en zo verbonden blijven met de gelovigen van onze parochiegemeenschap die elke week samenkomt in onze kerk rond Jezus Christus.
Indien de ziekencommunie gewenst is, neemt U best contact op met een van de pastores.

Overlijdens

Kiest men bij het overlijden van een dierbare voor een kerkelijke uitvaart, neemt de begrafenisondernemer contact op met de algemene coördinator voor de kerkelijke uitvaarten in Geel. Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de twaalf parochiekerken van Geel. De vieringen hebben plaats om 10.00. Zodra de parochie op de hoogte is, zal de voorganger van de uitvaart contact met de familie opnemen om het verloop van de viering te bespreken. In sommige parochies is het nog mogelijk om op de vooravond van de uitvaart een gebedswake te houden. Indien dit gewenst is door de familie laat men dit best weten aan de begrafenisondernemer. Voor alle vragen in verband met kerkelijke uitvaarten kan u terecht bij onze algemeen coördinator voor de uitvaarten: Jan Verheyden, 0495/238546. Lees meer over kerkelijke uitvaarten in de parochies van Geel.

Misintenties

Het parochieteam heeft beslist om het aanvragen van misintenties mogelijk te maken door het afgeven van het formulier in de sacristie na de weekendviering of door het formulier (met 13 euro) in een gesloten enveloppe te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
De exemplaren van dit formulier vind je in het portaal van de kerk of kan je hier downloaden.

Wijkagent

Wie op zoek is naar zijn of haar wijkagent en de betrokkene nog niet kent kan surfen naar de site http://www.pzglm.be. Daar kan een stratenlijst met gegevens van de agent worden geraadpleegd. (http://www.pzglm.be/nl/wijkagent-zoeken
 

Tom Belmans, is wijkagent van Geel Punt
GSM 0478/75.95.61

E-mail Tom.Belmans@police.belgium.eu

Twitter @WijkPuntLarum
 

   Links