Parochienieuws

Week 37 - 9 september 2020

EERSTE COMMUNIE

Het is eindelijk zo ver. Maar Sam Verachtert, Samuël Herkul, Wolf Verbiest, Femke Heylen, Alexander Sterckx, Annabelle Raes, Lander Muffels, Laurens Vangenechten, Alicia Vervoort, Nias Op't Eyndt, Tess Vansant en Liam Vansant mogen op zaterdag 12 september hun Eerste Communie vieren.

De dienst gaat door om 14 uur in onze kerk, maar spijtig genoeg mogen alleen hun ouders en broers en zussen erbij zijn.

We verwelkomen hen toch in onze parochiegemeenschap en hopen dat het een mooie viering wordt. 


IN MEMORIAM

Afscheid van een Groot man

Op 27 augustus overleed Guido Holvoet, geboren te Emblem op 29 maart 1950. Guido was een begrip in onze parochiegemeenschap van Punt. Vele jaren was hij actief op allerlei vlak, in de catechesewerking, begaan met de school, het parochieteam en de financies van de parochie, het waren maar enkele van de dingen die hij mee begeleidde. Misschien belangrijker nog zijn de vele dingen die hij in alle stilte ter harte nam. Op een stille manier, vaak achter de schermen, loste hij op een deskundige en correcte manier probleem op.

Guido was een man die begaan was met onze parochie. “Streng en rechtvaardig”, zo zou ik hem persoonlijk in de eerste plaats omschrijven. Guido hield van correcte info, duidelijke afspraken en was recht toe op een vergadering. Alles moest tot in de puntjes in orde zijn, geen enkel detail werd over het hoofd gezien. Leiding nemen zat in zijn natuur, het ging hem vanzelf af. Bij moeilijke beslissingen aarzelde hij niet om duidelijk standpunt in te nemen en knopen door te hakken dit echter altijd met oog voor iedereen, proberend iedereen mee te krijgen, maar als er beslist moest worden, zou dit ook gebeuren.

“Luisterend en een warm hart voor iedereen”, dat is mijn tweede omschrijving want wat toch het meeste gebeurde, waren de stille en luisterende momenten. Hoeveel uren heeft Guido niet in alle stilte op de pastorij geluisterd naar de verhalen van Pastoor Jos, helpende waar het kon, met aandacht voor. Hoevele uren bracht hij niet door in de school met ook daar een luisterend oor, raadgevend achter de schermen. En persoonlijk herinner ik mij nog de lange gesprekken in de auto, onderweg naar de kaarsenmaker in Nieuwrode,…

Guido, je was een gelovig man, doordrongen van onze Lieve Heer, en je bracht je geloof in de praktijk in onze gemeenschap in Punt met je zorg en aandacht voor velen.

En ja, je kon streng zijn soms, als een echte leider aan het roer van het schip van de parochie, maar altijd tegelijk als een herder, zien dat iedereen mee was met het verhaal…

Guido, als we jouw een groot man noemen, dan is dit omdat we het menen en omdat jij dat verdient. We gaan je missen, maar we bouwen verder op wat jij ons hebt nagelaten. Dank je wel, namens de ganse parochiegemeenschap van Punt.

De uitvaart van Guido had plaats in intieme kring.

(Dirk)


Kerk Punt

Op zaterdag 27 juni vierden we onze laatste eucharistieviering in de kerk van Punt en een weekje vroeger op 21 juni, werden de laatste twee kindjes in onze kerk gedoopt.

Zoals jullie weten, stoppen we in de kerk van Punt na vele jaren met vieringen. De geringe opkomst en het beperkte aantal medewerkers deed ons na lang nadenken en overleg met velen deze keuze maken.

Afscheid nemen van een kerkgebouw doet pijn, dat zullen we niet ontkennen, we weten dat in de kerk van Punt vele tientallen jaren lang heel mooie momenten hebben plaatsgevonden er werd gedoopt, gehuwd en er hadden communies plaats. Er werd afscheid genomen van vele mensen, kortom een hele geschiedenis draagt dit gebouw mee. We gaan het missen.

We willen via deze weg iedereen danken die zich ingezet heeft voor ons kerkgebouw en dit nog steeds blijft doen, want ons kerkgebouw blijft nog steeds een kerkgebouw en de kerkfabriek blijft nog zorgen voor het gebouw.

Als de corona-maatregelen soepel genoeg zijn, zullen we later in een feestelijke viering afscheid nemen van ons kerkgebouw.
Je leest het natuurlijk in het parochieblad, wanneer dit zal zijn.
Wat er met ons kerkgebouw in Punt zal gebeuren weten we nog niet, maar er zal goed over nagedacht worden en er moet een hele procedure gevolgd worden, waar we u zo goed mogelijk van op de hoogte zullen houden.

Van harte

Het parochieteam en de kerkfabriek


Foto wandelzoektocht KWB Punt

Eindelijk kunnen er terug activiteiten georganiseerd worden mits inachtname van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wat is er dan makkelijker dan een zoektocht die ieder op het ogenblik dat het hem uitkomt kan doen?

Vertrek en aankomst aan het (oude) voetbalveld van FC Punt in de Leeks. De tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen.

We bieden je een zoektocht aan van 5,32 km en 22 foto´s. Aan de hand van deze foto’s zal je antwoorden moeten geven. De foto´s staan in volgorde.

Elk antwoord levert een getal op. Als je al je antwoorden hebt genoteerd, tel je alle getallen op en dit is het antwoord dat je ons moet bezorgen. Je antwoord kan je na de wandeling doorgeven via mail kwb@geelpunt.be of per SMS (0494/56.70.18) versturen met vermelding van naam en adres.

Uiterste inleverdatum is zondag 6 september.

Op de algemene vergadering van 25/09/2020 wordt de winnaar dan bekend gemaakt.

Wat de winnaar zal winnen houden we nog even in beraad.

Download het deelname formulier met de foto´s en het antwoordblad.


Eerste communie

Als er geen nieuwe golf van corona komt, en de huidige versoepeling blijft, dan gaan we onze Eerste Communicantjes vieren op zaterdag 12 september om 14 uur.
Deze datum is nog maar voorlopig, en we weten ook nog niet hoeveel parochianen kunnen deelnemen aan deze viering.


Zaterdag 19 september

Vormselvieringen voor alle Geelse parochies


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36    

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT