Parochienieuws

Week 26-27-28 - 24 juni 2020

Laatste viering

Deze zaterdag vieren we de laatste wekelijkse mis in onze kerk.

Bruiloften en begrafenis zullen nog wel kunnen gebeuren, rekening houdende met de corona maatregels.

Verder voorzien we nog een slotviering. Maar we wachten op het vastleggen voor een datum op de versoepeling van de corona besluiten.


Afscheid van onze trouwe helper Jef

Afgelopen week namen we in alle intimiteit en stilte afscheid van onze trouwe helper Jef Vangeel, echtgenoot van onze kosteres Francine.
Jef werd geboren op 24 februari 1943 en is overleden op 9 juni laatstleden. 
Jef was al een lange tijd ziek, maar hij droeg zijn ziekte moedig en waardig, hij bleef zo lang het kon actief in alle stilte om samen met Francine de kerk klaar te zetten en op orde te houden.
Zo lang het kon, kwam hij naar de vieringen op Punt, en zelfs toen dat niet meer ging wegens gezondheidsredenen, bleef hij door de week toch de kerk onderhouden.
Velen kennen natuurlijk Jef ook als bakker met de winkel op de hoek van de Vogelzang, waar hij vele jaren heerlijk brood maakte voor de mensen van Punt en omstreken.
Wegens de coronamaatregelen had de afscheidsplechtigheid plaats in intieme kring.
De ganse parochiegemeenschap van Punt wenst Francine en de ganse familie heel veel sterkte.
We zullen altijd warme herinneringen koesteren aan Jef en hem dankbaar in ons hart blijven meedragen.


Foto wandelzoektocht KWB Punt

Eindelijk kunnen er terug activiteiten georganiseerd worden mits inachtname van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wat is er dan makkelijker dan een zoektocht die ieder op het ogenblik dat het hem uitkomt kan doen?

Vertrek en aankomst aan het (oude) voetbalveld van FC Punt in de Leeks. De tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen.

We bieden je een zoektocht aan van 5,32 km en 22 foto´s. Aan de hand van deze foto’s zal je antwoorden moeten geven. De foto´s staan in volgorde.

Elk antwoord levert een getal op. Als je al je antwoorden hebt genoteerd, tel je alle getallen op en dit is het antwoord dat je ons moet bezorgen. Je antwoord kan je na de wandeling doorgeven via mail kwb@geelpunt.be of per SMS (0494/56.70.18) versturen met vermelding van naam en adres.

Uiterste inleverdatum is zondag 6 september.

Op de algemene vergadering van 25/09/2020 wordt de winnaar dan bekend gemaakt.

Wat de winnaar zal winnen houden we nog even in beraad.

Download het deelname formulier met de foto´s en het antwoordblad.


Eerste communie

Als er geen nieuwe golf van corona komt, en de huidige versoepeling blijft, dan gaan we onze Eerste Communicantjes vieren op zaterdag 12 september om 14 uur.
Deze datum is nog maar voorlopig, en we weten ook nog niet hoeveel parochianen kunnen deelnemen aan deze viering.


Verlof parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt op 15 juli voor drie weken.
De berichten moeten binnen zijn voor 24 juni (pb29-30-31)


Invullen van belastingbrieven

Door de Coronamaatregelen kan je niet meer direct terecht bij de diensten van de belastingen, om je belastingbrief te helpen invullen.
Wie de telefoon neemt, kan assistentie vragen aan de telefoon. De mensen maken er hun tijd voor en doen hun best.

De klassieke Geelse ploeg van BEWEGING.NET, die al jaren rondrijdt in Geel om haar vaste klanten te helpen, doet ook haar best om je ook dit jaar van dienst te zijn.

Tijdens de zitdagen worden de nodige coronamaatregelen genomen zoals: ter beschikking stellen van handgel, beperkte zitplaatsen met de nodige afstand, plexischermen, …

De bezoekers dienen wel zelf een mondmasker mee te brengen (verplicht).

Je kan terecht:

Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25        

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT