Parochienieuws

Week Nr. 39 - 25 september 2019

Eerwaarde Pater Mathieu Ceyssens

Hij was een zeer intelligente man met zeer veel levenswijsheid en altijd bereid tot een goed gesprek en daar mocht een lekker drankje bij zijn.
Hij was de bereidwilligheid zelve en stond altijd klaar als hem gevraagd werd voor iets speciaals.

Pater Mathieu werd geboren in Bocholt op 13 mei 1934, hij werd priester gewijd op 3 juli 1960 en is overleden in Geel op 19 september 2019.

Wat velen misschien minder weten is zijn leven ten dienste van de kinderen en jongeren die via zijn organisaties  en de ondersteuning ervan tot volwassenen opgroeiden.
Hij was Directeur van het Jongenstehuis Prins Albert/MPI Capelderij te Opdorp, hij was Erevoorzitter van de Beheerraad van het Begeleidingscentrum Capelderij te Opdorp en Medeoprichter/Beheerder van Pleeggezin “De Hoeve” te Geel.

De afscheidsviering voor Pater Mathieu vindt plaats in de kerk van Punt op zaterdag 28 september 2019 om 10u en langs deze weg wensen wij ons diep medeleven te betuigen aan zijn familie, zijn vrienden, zijn pleegkinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Ook gedenken wij als parochiegemeenschap Pater Mathieu in onze gebeden.


KVLV

Bestuur
Maandag 7 oktober bestuursvergadering om 20 uur bij Maria.
Wij denken reeds aan de werking van volgend jaar en zoeken welke ideeën en onderwerpen we kunnen aanbieden aan onze leden.
Dus bestuursleden allen op post.

WORKSHOP VOOR IEDEREEN
Een nieuw elan
: een oproep aan alle Puntse jongeren via een flyer in de bus en uitdeling aan de school.
Enkele jongeren hebben het plan opgevat om een workshop in te richten.
Thema “Gevarieerde tapas met aangepaste wijn” olv ERWIN VAN LAER (chefkok) maken ze een 10-tal verschillende koude en warme tapas.
Deze gaat morgen Donderdag 26 september om 20 u door.
Hiervoor dient men zich wel op voorhand in te schrijven.
 


TOP@PUNTSCHOOL

top@festijn
Op zaterdag 12 oktober kan je met heel de familie komen eten voor een democratische prijs.
De ouderraad organiseert dan in de parochiezaal het jaarlijks topfestijn.
De opbrengst zal door de OR gebruikt worden om toppertjes iets aan te bieden dat met de werkingsmiddelen niet gerealiseerd kan worden.
Inschrijvingsformulieren komen eraan.


TOMBOLA

1 195555   11 196821   21 196190   31 197465   41 195085
2 196952   12 192445   22 190757   32 197234   42 191622
3 190851   13 193166   23 194722   33 193556   43 191709
4 193932   14 195640   24 194043   34 194999   44 195681
5 195346   15 194872   25 192582   35 194305   45 193464
6 194379   16 191389   26 195265   36 197402   46 194654
7 194548   17 197045   27 192653   37 193952   47 192371
8 192747   18 196881   28 191261   38 193481   48 196758
9 192844   19 193767   29 190435   39 192526   49 196550
10 194330   20 193791   30 192103   40 196415   50 194489

En in numerieke volgorde

190435 192526 193791 194722 196415
190757 192582 193932 194872 196550
190851 192653 193952 194999 196758
191261 192747 194043 195085 196821
191389 192844 194305 195265 196881
191622 193166 194330 195346 196952
191709 193464 194379 195555 197045
192103 193481 194489 195640 197234
192371 193556 194548 195681 197402
192445 193767 194654 196190 197465

De tombolaprijzen van onze parochiefeesten kunnen op de zaterdagmorgens in september opgehaald worden bij Simonne en Louis Geukens, Leeks 38.
Men kan ook bellen naar 014/ 48 49 21 en een tijdstip afspreken waarop men langs kan gaan om de prijzen af te halen.


VIERINGEN

Voor september zijn op de volgende zaterdagen een eucharistieviering gepland: 7/9, 21/9 en 28/9.


Doopzondag in Punt op zondag 27 oktober
 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT