Parochienieuws

Week Nr. 44 - 31 oktober 2018

KVLV

Gewest activiteit

Bezoek Sociaal huis en aanverwanten
We willen de organisators van deze activiteit van harte feliciteren met dit initiatief.
Het grote aantal geïnteresseerde leden bewees de grote interesse naar informatie over deze projecten.
Wedbos; het verzorgingstehuis was bij de meeste mensen wel bekend.
Maar wat bevatte het dienstencentrum Luysterbos toch vele aspecten.
Er werd ons vele, nuttige informatie verstrekt.
Misschien niet direct voor ons nu van toepassing, maar toch heel interessant om te weten waar en voor wat men er terecht kan. En dit is echt van allerlei aard.
Eén van de zaken was dat men er elke weekdag lekker kan gaan eten, waar dan ook graag gebruik van werd gemaakt.
Daarna werd er de ronde gemaakt langs de aanverwante afdelingen.
We bezochten het nieuwe opgestarte project “het huis van het kind” dat aan het begin van hun werking staat.
Het buurtcentrum “den alleman” en ontmoetingscentrum “ de echo” zijn afdelingen van de dienst gelijke kansen. Zij willen meer solidariteit tussen mensen. Gelijke kansen voor iedereen, maar echt ook voor iedereen.
De contactpersonen voor Huis ’t origineel en beweging ’t origineel brachten ons met veel enthousiasme op de hoogte van de hun werking en wat juist beoogd wordt met deze diensten.
Het was echt een leerrijke dag, waar we veel informatie ontvingen en toch vele interessante zaken ten gehore kregen. waar we nog niet van op de hoogte waren.
Bedankt.

Ledenactiviteit
Crea
Volgende week dinsdag 6 november om 19 uur hebben we onze workshop  : “Theelichthouders met bladzilver”
Sfeervol en chic, kaarslicht in armeluiszilver brengt je huis alvast in een gezellige kerstsfeer.
Heb je nog interesse hiervoor, geef dan dringend een seintje aan Maria 014 587879
Prijs 13 euro voor de 2 theelichthouders.

Gezondheidsleer
Noteer al de datum van deze bijeenkomst dinsdag 27 november

Bestuur
Woensdag 7 november
om 20 uur bestuursvergadering.
We bespreken er onze volgende activiteiten en het programma voor volgend werkjaar.
Bestuursleden tracht allen op post te zijn; want er is heel wat te regelen.


KALENDER 2019

Jaarprogramma´s voor Kalender 2019

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2019 en dit ten laatste op 27 oktober.
Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.

Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT