Parochienieuws

Week Nr. 16 - 19 april 2017

BEDANKING

Mensen van ít Punt, groot en klein, van harte dank.
Dat heb ik nooit kunnen dromen dat ik mijn 90ste verjaardag zo kon vieren, 28 maart. Heel de voormiddag kwam onze school, van de kleinste kleuter tot de grootste bengel kun ziel uit hun lijf zingen en pakken tekeningen brengen. En heel de dag, op ít Punt komen ze nog altijd langs de achterdeur binnen, was het een stormloop, soms alleen, soms in groep, om een verjaardag te wensen lijk ik nooit had kunnen dromen.
En het stopte niet want de kerkraad, het pastoraal team, de school en al de organisaties van Chiro tot ziekenzorg hadden een receptie georganiseerd met alles er op en aan. Uit dank voor de inzet van zoveel vrijwilligers en om mij met mijn verjaardag te vieren.

90 jaar. Met zoveel vriendschap is het niet moeilijk om oud te worden en jong van hart te blijven.

Van harte bedankt. Zo wordt ik 100 jaar . Jong!


Erepastoor Jos Versmissen


TOEKOMST KERK PUNT

De kerkraad (kerkfabriek) nodigt alle parochianen en bestuurders van de Puntse organisaties of instellingen uit op de open vergadering ter bespreking van het kerkenplan.

Donderdag 20 April 2017 om 20:00 uur in de zaal van het parochiecenter Punt.
Het gemeentebestuur is samen met de kerkfabrieken, PT en decanaat, bezig met de ontwikkeling van een kerkenplan.

Dit is een langetermijnvisie over de toekomst van parochiekerken op het grondgebied van de Stad Geel. Er werd reeds heel wat werk verricht door de verschillende werkgroepen en hun inbreng in een kerkenplan verwerkt.

Voor de parochie Punt heeft het kerkenplan vooropgesteld dat het eredienstgedeelte in het kerkgebouw in 2025, zal stop gezet worden.

We zoeken samen met de ganse parochiegemeenschap naar een oplossing of er de mogelijkheid bestaat tot herbestemming  of ander gebruik voor het gebouw.

Tijdens deze open vergadering nodigen wij de Puntse parochianen uit om mee te denken over het kerkenplan.

Gezien de ernst van de toekomst van het gebouw, stellen we uw aanwezigheid sterk op prijs. Uw mening is goud waard.

Met een goede herbestemming komt het gebouw zo tot onze parochiegemeenschap en voor onze parochiegemeenschap ter beschikking. Laat het ons niet ontnemen!!

De kerkraad van Geel-Punt. Staf Verhaert Voorzitter kerkraad. stafverhaert@hotmail.com


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      
         

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT