Parochienieuws

Week Nr. 8 - 25 februari 2016

TOP@PUNT

vacature(s)
Voor het onderhoud van onze schoolgebouwen zijn wij op zoek naar iemand die deze taak wil invullen vanaf 1 juni 2016.
De functie wordt gekoppeld aan de voor- en naschoolse opvang. Bij voorkeur gaat het dus om iemand met een bekwaamheidsdiploma kinderzorg.
Het Schoolbestuur beslist na de sollicitatieronde of de job deeltijds of voltijds ingevuld wordt.
Kandidaten mogen hun kandidatuur en CV voor 1 maart 2016 sturen naar: Dhr Guido Holvoet Vogelzang 19 te 2440 Geel.
Alle sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij ook de functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden zullen toegelicht worden.

Inschrijven
Onze fijne school heeft een capaciteit van 80 kleuters en 120 lagere schoolkinderen.
We zijn nu in totaal met 156. Er is nog plaats voor 24 kleuters en in de lagere school kunnen er nog 17 toppers bij.
Wij houden ons aan de algemeen geldende afspraak om vanaf 7 maart 2016 nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017 te realiseren.
Elkeen die ons schoolproject onderschrijft, is welkom.


KVLV

NAAICURSUS

In de eerste les van deze cursus werd er stapsgewijs en vol ijver gewerkt om een patroon op maat te tekenen.
Er werd gemeten en getekend, zodat we het juiste patroon zouden hebben om een eenvoudige rok te kunnen maken aangepast aan onze eigen maten.
We hebben zelfs al een rok geknipt in een eenvoudige stof, die we reeds in de pas kunnen zetten, om zo te zien of het patroon wel correct gemaakt is.
De volgende les heeft plaats op woensdag 24 februari om 19 uur.
Iedereen heeft zijn keuze gemaakt in het grote gamma van stoffen en voor de nodige stof gezorgd.
Zodat we aan het werk kunnen gaan en onze rok knippen, om dan stapsgewijs onze naaimachine te leren gebruiken en om onder begeleiding te trachten tot een mooi resultaat te komen.
Dus naailiefhebbers op post.

BESTUUR
donderdag 25 februari om 20 uur bestuursvergadering

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT