Parochienieuws

Week Nr. 44 - 4 november 2015


Op de dag van de jeugdbeweging, 23 oktober, kwam de jeugddienst van de stad langs in alle lagere scholen, zo ook in de school van Punt! De kinderen die in uniform waren kregen een leuk fluitje als kado, zoals je ziet bij de klas van Meester Stef. De juffen en meester hadden op het einde van dat uurtje wel een beetje hoofdpijn, maar dat lieten de enthousiaste kinderen niet aan hun hart komen! Fijn dat er zoveel jeugdbewegingsleden zijn op onze parochie!


PAROCHIEBLAD

Het weekblad Kerk en leven brengt elke week het parochienieuws van ’t Punt, met ondermeer de uren van de vieringen en de misintenties,
het familienieuws, de mededelingen van werkgroepen en verenigingen, en de informatie over de activiteiten op onze parochie.
We vernemen ook wat er gebeurt in de andere parochies van Geel, in ons bisdom en in de wereldkerk.

We kunnen een jaarabonnement van het parochieblad aanbieden aan 36 euro.

Om uw abonnement te vernieuwen kan U 36 euro overschrijven op het rekeningnummer

BE37 0013 5071 8128  - Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440  Geel  - Mededeling :    Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2016, uw naam en adres.

U kan ook 36 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.

We vragen dat U de betaling uitvoert voor 20 november 2015, zodat we alles tijdig administratief kunnen in orde brengen.


Zondag 8 november vanaf 8u30: KWB Ontbijtbuffet

  


STAD GEEL

Maandag 9 november om 19u: Infoavond Trage Wegen

Stad Geel gaat samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete van start met het opmaken van een herwaarderingsplan voor de trage wegen in Geel.

Trage wegen, ook wel buurt- en voetwegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Daarom worden ze als ‘trage wegen’ aangeduid. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. Als extra troef herbergen trage wegen meestal een hoge cultuurhistorische waarde.

Stad Geel en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete willen iedereen uitnodigen om te informeren over dit project en te luisteren naar suggesties en opmerkingen. Of heb je misschien zin om aan de slag te gaan in je buurt met het bekijken welke wegen er nog zijn op het terrein, ken je zulke mooie paadjes waarlangs je weer graag zou willen wandelen…. Dan ben je ook meer dan welkom op het infomoment in de parochiezaal van Geel Punt rond de trage wegen in Geel.

Wil je er graag bij zijn meld je dan indien mogelijk op voorhand even aan bij Hanne Govaers van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (014 85 25 14 of hanne.govaers@rlkgn.be). 


Dinsdag 10 november om 20u: Infoavond inbraakpreventie
De donkere maanden staan weer voor de deur en daarom hebben we Jos Delarbre, diefstalpreventieadviseur van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, uitgenodigd om te komen spreken over (inbraak)preventie. Iedereen welkom! En preventie hoeft helemaal niet duur te zijn. De avond gaat door in het klein zaaltje van de parochiezaal.


KVLV

Noteren we de data van onze volgende activiteiten


LANDELIJKE GILDE BOWLING


Inschrijven: ten laatste maandag 16 november

Baeck Walter : 0494/60.47.69
Marrant Tom : 0478/25.25.57 lg@geelpunt.be
Bens Ludo : 0497/42.11.49 Ludo_bens@msn.com


KALENDER 2016

Jaarprogramma´s voor Kalender 2016

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen.
Gelieve jullie jaarprogramma´s dringend binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be
voor opname in de jaarkalender van 2016 en dit ten laatste op 2 november.  Daarna vertrekt de kalender naar de drukker
en kan je geen activiteiten meer op de kalender krijgen.
Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!


Zondag 27 december

Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT