Parochienieuws

Week Nr. 05 - 4 februari 2015

LICHTMISVIERING
Zoals ieder jaar rond 2 februari hebben we weer een Lichtmisviering met de dopelingen van het afgelopen jaar. We hopen dat het weer niet te koud is zodat onze kleintjes naar de zaterdagmis kunnen komen.


KERK
Op vraag van de kerkraad, zijn er boven de 4 inkom deuren, oogvijzen in de betonnen balk geplaatst.
Dit laat toe om bij jubileums het bevestigen van borden met spreuken, te vergemakkelijken.
Nu werden deze bevestigd door iets op het dak te leggen en dan hier touwen aan vast te maken, om de borden zo op zijn plaats te houden.
Dit kon schade aan het dak veroorzaken en is niet veilig. De haken kunnen ook dienen om eventueel een spandoek aan te hangen.
In de betonnen balk, op ongeveer 10 cm van bovenzijde zijn 6 oogvijzen, verspreid over de balk geplaatst.
Wij danken de Stad Geel voor de uitgevoerde werken aan de inkom van de kerk.

KERKRAAD
Goedkeuring van de rekening 2013, met een positief saldo.
De provincie heeft de rekening van 2013 goedgekeurd, de penningmeester, het bisdom, het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur zijn eveneens van deze goedkeuring op de hoogte gesteld.
In de kerkraad van 28 januari 2015, werd in de kerkraad de rekening 2014, voorgelegd met een positief saldo. Na goedkeuring door de provincie kunnen we de rekening(en) opbergen in het archief. Wel stellen we vast dat de inkomsten dalen en de uitgaven stijgen. In de toekomst zullen we beroep moeten doen op de toelage van de Stad om de rekeningen te kunnen blijven betalen.


KVLV

Bestuur
Noteer de datum voor onze volgende bestuursvergadering. Deze gaat door op donderdag 12 februari om 20 uur.
Nog een oproep. U bent toch al ingeschreven voor ons gezellig samen zijn op vrijdag 20 februari om 18.30 uur.
Zo niet dan dringend doen.

Komende activiteiten.

Crealessen
Wij gaan een beanie haken op dinsdag 17 februari en dinsdag 24 februari  telkens  om 19 uur.
Zowel beginners en gevorderden, maar ook jeugd; krijgen de kans om in 2 lessen een beanie te haken. Er zijn beanie- patronen voor zowel dames ,heren en kinderen.  5 Euro voor beide lessen ( drankje inbegrepen) voor KVLV leden of hun kinderen.
U kan zich nog steeds inschrijven om deel te nemen. Bent U ingeschreven, dan ontvang je nog de nodige informatie.

Gewestelijke activiteit
Met het KVLV gewest willen wij trachten activiteiten en voordrachten aan te bieden, die iedereen aanspreekt en die in de plaatselijke afdelingen niet verwezenlijkt kunnen worden. Zo’n samenkomst is er gepland op donderdag 26 februari om 20 uur in de parochiezaal te Geel Larum met als thema “Iedereen allergisch”.
Bruno De Belie, allergoloog in het ziekenhuis te Rumst, zal zeker onze vragen kunnen beantwoorden en ons enkele praktische tips kunnen geven.
Prijs KVLV leden 5 Euro, niet –leden 7,5 euro. Iedereen is welkom. Het zal zeker de moeite lonen.
Om praktische reden schrijf je u best in bij een KVLV bestuurslid, maar het moet niet. U bent ook nog ter plaatse welkom.


KWB Punt Quiz op zaterdag 7 maart 2015

Ook dit jaar organiseert KWB Punt zijn jaarlijkse quiz. Dit reeds voor de 13e maal.
Je mag weer een aantal moeilijke, makkelijke, verrassende en plezante quizvragen verwachten. 
Onze parochiezaal zal weer goed vol zal zitten, dus snel inschrijven is de boodschap.
Een team telt max. 6 personen en er kunnen max. 30 teams deelnemen.
Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT