Parochienieuws

Week Nr. 52 - 24 december 2014

KALENDER GEEL PUNT 2015

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2015 van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2014. Misschien staat u er zelf wel op. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden aan de zeer democratische prijs van 6 Euro. Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat (pastorij) bekomen.


FEESTEN
Dit is het laatste parochieblad van 2014. Vanavond vieren we samen met onze kinderen het kerstverhaal bij de kerststal in onze kerk. Maar ook aan al onze parochianen die niet kunnen deelnemen aan deze viering wensen we een Zalige Kerst. De leden van ziekenzorg komen op 27 december bijeen voor hun viering en feestmaal.
Wij wensen al onze parochianen een fijn eindejaar en een Gelukkig Nieuwjaar
Het eerste parochieblad van 2015 verschijnt op 7 januari 2015.


PUNT
Achter de schermen van onze parochie
Bij het einde van elke uitvaartdienst hangen we een kruisje op het bord in onze kerk. Dit kruisje met de naam van de dierbare overledene mogen we elk jaar in de gedachtenisviering van Allerzielen als blijvende herinnering geven aan de families.
Onze voorraad kruisjes moest worden aangevuld. Jos Vandesande maakte mooi afgewerkte nieuwe kruisjes. Dank U Jos en Christiane.
En ook dit jaar in oktober ging Louis Geukens een uitnodigingsbrief voor de herabonnering van het parochieblad bij alle abonnees in de brievenbus steken. Dank U Louis en Simonne.


TOPPUNTSCHOOL
Ook op onze school is de kerstvakantie begonnen. December was een hele drukke maand: eerst kwam de Sint, dan namen enkele leerlingen deel aan de kindergemeenteraad, er werden kerstkaarten getekend en kerstcreaties gemaakt voor de top-kerstreceptie.
Lege batterijen mogen meegebracht worden naar de school; met de verzamelde punten koopt juf Stephanie extra materiaal aan om te gebruiken tijdens de gymlessen. 


KVLV

2014 loopt op zijn einde ; ons KVLV programma  is reeds afgewerkt en het nieuwe jaarprogramma voor 2015 werd reeds aan iedereen overhandigd.
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en dat uw wensen voor 2015 mogen uitkomen. Maar vooral wensen we iedereen een goede gezondheid  en hopen jullie zeker te ontmoeten op één van onze activiteiten in 2015.
Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar voor iedereen


POIEL KERSTDORP
De kerstactiviteiten in ons kerstdorp zijn volop gestart. Misschien ben je reeds langs geweest en heb je het zelf al kunnen zien en de bijzondere tafereeltjes kunnen bewonderen. Zo niet dan ben je nog welkom tot 6 januari. Zeker eens langs komen.

Muziek
Nu zaterdag 27 december kan je zelf nog komen luisteren naar de Ambrassband uit Mol Millegem.
Zij spelen van 19.30uur tot 23uur, en zullen U zeker in de gepaste feeststemming brengen.

Kaartliefhebbers
Maandag 29 december
houden we onze gezellige zetterprijskamp.
Inschrijven van 13 tot 13.30 uur en we starten om 14 uur. Er is te verspelen de inleg + verrassingsprijzen.
Kaartliefhebbers op post.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT