Parochienieuws

Week Nr. 46 - 12 november 2014

Een warme najaarszon, keuvelende mensen, herinneringen ophalen en een babbeltje doen op het kerkhof, samen stil worden in de viering, een prentje als herinnering ... ook op het kerkhof van Punt en in de parochiekerk herdachten we dit jaar weer onze overledenen. Dank aan allen die deze dagen tot iets moois maakten


WERKEN IN DE KERK
Zoals iedere goede huisvader weet: een huis moet men goed onderhouden als men het wil behouden. Hetzelfde geldt voor onze kerk. Daarom heeft Staf nog eens de handen uit de mouwen gestoken en de sacristie leeggehaald. Waarna ze vorige week helemaal opgeschilderd werd.
In 2016 is het dan de beurt aan de kerk zelf voor een grondige opfrissing.


ABONNERING OP PAROCHIEBLAD 2015
Het weekblad Kerk en leven brengt elke week het parochienieuws van ’t Punt, met onderneer de uren van de vieringen en de misintenties, het familienieuws, de mededelingen van werkgroepen en verenigingen, en de informatie over de activiteiten op onze parochie. We vernemen ook wat er gebeurt in de andere parochies van Geel, in ons bisdom en in de wereldkerk. We kunnen een jaarabonnement van het parochieblad aanbieden aan 35 euro.

Om uw abonnement te vernieuwen kan U 35 euro overschrijven op het rekeningnummer   BE37 0013 5071 8128 -  BIC code   GEBABEBB - Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440 Geel -  Mededeling : Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid, uw naam en adres

U kan ook 35 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
U kan ook 35 euro in een gesloten omslag afgeven in de sacristie na de zaterdagavondviering van 17.30 uur,  met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
We vragen dat U de betaling uitvoert voor 18 november 2014, zodat we alles tijdig in orde kunnen brengen.


KVLV

Aan alle leden
De bestuursleden hebben U op één of andere manier op de hoogte gebracht van de vernieuwing voor  het lidgeld KVLV 2015. Ofwel is men bij U langs geweest en is het in orde. Maar misschien hebt u het berichtje over het hoofd gezien en moet U nog overschrijven. Doe dit dan nu onmiddellijk, want de lijst moet binnengestuurd worden. Anders loopt U de kans om de eerste maanden van het nieuwe jaar uw tijdschrift” Vrouwen met vaart” niet te ontvangen.
Dus zeker nu doen.

Bestuur
Volgende dinsdag 18 november om 20 uur hebben we onze volgende bestuursvergadering.
Dit is al de laatste bestuursvergadering voor 2014. Hierop gaan we onze kerstvergadering voorbereiden en het nieuwe programma voor het volgende werkjaar eens overlopen. Dus allen op post.


TOP@FESTIJN
De spaghettiavond gaat door in de parochiezaal op zaterdag 22 november.
Op het menu: spaghetti, frikadellen met krieken en Italiaanse dessertjes.

Om ongeveer te weten hoeveel voorraad we moeten voorzien,
hadden we graag dat je de inschrijving meegeeft met één van de schoolkinderen
of een bestelling via dit inschrijvingsformulier mailt naar
secretariaat@vbstoppunt.be uiterlijk tot en met 14 november.


BOND ZONDER NAAM
De kalenders voor 2015 van "Bond zonder naam" zijn weer beschikbaar aan de prijs van 10 euro.
Fam. Hoet-Van Dingenen Tilly Vogelzang 82 Geel - Punt, Tel. 014/590600.
Dank bij voorbaat.


KALENDER 2015

Jaarprogramma´s voor Kalender 2015

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen.
Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21
of door te sturen naar
johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2015 en dit ten laatste op 20 oktober
Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT