Parochienieuws

Week Nr. 45 - 5 november 2014

KWB ONTBIJTBUFFET op zondag 9 november

Inschrijven voor 5 november via het online formulier of via het inschrijvingsformulier dat u in de bus ontving.


ABONNERING OP PAROCHIEBLAD 2015
Het weekblad Kerk en leven brengt elke week het parochienieuws van ’t Punt, met onderneer de uren van de vieringen en de misintenties, het familienieuws, de mededelingen van werkgroepen en verenigingen, en de informatie over de activiteiten op onze parochie. We vernemen ook wat er gebeurt in de andere parochies van Geel, in ons bisdom en in de wereldkerk. We kunnen een jaarabonnement van het parochieblad aanbieden aan 35 euro.

Om uw abonnement te vernieuwen kan U 35 euro overschrijven op het rekeningnummer   BE37 0013 5071 8128 -  BIC code   GEBABEBB - Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440 Geel -  Mededeling : Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid, uw naam en adres

U kan ook 35 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
U kan ook 35 euro in een gesloten omslag afgeven in de sacristie na de zaterdagavondviering van 17.30 uur,  met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
We vragen dat U de betaling uitvoert voor 18 november 2014, zodat we alles tijdig in orde kunnen brengen.Op zondag 26 oktober werd in onze kerk Ditte gedoopt. Het was een mooie viering en wij wensen via deze weg Ditte en haar ouders van harte proficiat.


GEZINSVIERING
Op zaterdag 8 november om 17.30u is er weer een leuke gezinsviering. Het thema van deze viering is: “Ook ik ben een stukje van de schepping!
De meeste mensen rennen maar heen en weer en zijn altijd gehaast. Ze hebben geen tijd meer voor alles wat rondom hen gebeurt.
Geen tijd meer om al het mooie van de schepping te zien, te horen, te ruiken en te voelen.
In deze viering staan we hier samen met onze eerste communicanten bij stil. Op die manier zetten zij weer een belangrijke stap op weg naar hun grote dag.
Iedereen is welkom om mee te komen luisteren, bidden, zingen en vieren.
Noteer ook alvast de data van de daaropvolgende vieringen:

De kinderen van onze school hebben allemaal een briefje gekregen met de vraag of ze willen meedoen aan het kersttoneel en/of mee willen zingen in ons koortje. Ze kunnen dit briefje nog tot maandag 17 november afgeven aan de juf of de meester van de klas.
Hopelijk zijn we weer met veel kinderen van onze school en veel mensen uit onze parochie en daarbuiten om samen Kerstmis te vieren. Meer info hierover volgt nog in het volgende parochieblad.


PEUTEROPVANG
Wie via de Landelijke Kinderopvang iemand zoekt om voor zijn of haar peuter te zorgen, kan terecht bij Mieke Meeus uit de Puntstraat.
Alle kleintjes tussen 0 en 3 jaar zijn er welkom.


TOP@FESTIJN
De spaghettiavond gaat door in de parochiezaal op zaterdag 22 november.
Op het menu: spaghetti, frikadellen met krieken en Italiaanse dessertjes.

Om ongeveer te weten hoeveel voorraad we moeten voorzien,
hadden we graag dat je de inschrijving meegeeft met één van de schoolkinderen
of een bestelling via dit inschrijvingsformulier mailt naar
secretariaat@vbstoppunt.be uiterlijk tot en met 14 november.


KVLV

Gewestelijke activiteit

We vergeten niet dat volgende week woensdag 5 november om 20 .00 uur in ’t Schaliken te Herentals  de voordracht plaats  heeft “Rond punt! Als het vierkant draait.” Door Frederik Imbo.

Een thema rond  conflict en de onzin die er vaak uit voortvloeit, oordelen en verwijten die optreden tijdens spanningen.
Hij neemt ons mee door dit thema rond communicatie, op een ludieke manier die tot nadenken stemt.
Frederik Imbo is zeker geen onbekende . Naast zijn acteer- en presentatiewerk op tv, heeft hij vele jaren ervaring in het stimuleren en begeleiden van mensen. Door workshops en trainingen te geven.
Het zal dus zeker een leerrijke uiteenzetting worden, waar we zeker iets van zullen opsteken.
Dus wees op post.

Bestuur
Noteren we reeds onze volgende bestuursvergadering.
Deze gaat door op dinsdag 18 november om 20 uur.


BOND ZONDER NAAM
De kalenders voor 2015 van "Bond zonder naam" zijn weer beschikbaar aan de prijs van 10 euro.
Fam. Hoet-Van Dingenen Tilly Vogelzang 82 Geel - Punt, Tel. 014/590600.
Dank bij voorbaat.


KALENDER 2015

Jaarprogramma´s voor Kalender 2015

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen.
Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21
of door te sturen naar
johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2015 en dit ten laatste op 20 oktober
Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT