Parochienieuws

Week Nr. 35 - 27 augustus 2014

ZATERDAGMIS
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen wijzigen in onze federatie vanaf het weekend van 6 - 7 september de misuren in enkele parochies. Ook in onze parochie is er een grote verandering. De zondagsmis van 8 uur valt weg en wordt vervangen door de eucharistieviering op zaterdagavond om 17.30 u. We begrijpen heel goed dat dit voor mensen die jarenlang trouwe kerkbezoekers waren op zondag, een hele aanpassing zal zijn. De redenen voor het verplaatsen van de viering zijn ondermeer te vinden bij het dalend aantal priesters in onze federatie en het samenwerkingsverband dat binnen de parochies groeit. We kiezen er bewust voor dat elke parochie in Geel een viering kan behouden en dan moet er af en toe eens geschoven worden in het schema van de vieringen. We dienen bovendien ook in onze parochie rekening te houden met de catechesewerkingen, het zangkoor, de organisten... Dit moet allemaal als een mooie puzzel in elkaar passen. Na rijp overleg met alle betrokken partijen kwamen we dus in Punt tot deze oplossing. Mensen die nog een misintentie hadden besteld op zondag om acht uur, kunnen contact opnemen met ons parochiesecretariaat.

PAROCHIESECRETARIAAT
Wijziging voor zondag: parochiesecretariaat : persoon aanwezig in de sacristie (ingang sacristie zelf) van 8 tot 8.45 uur, tegelijkertijd staat ook de bidkapel open om U er even te bezinnen, een kaarsje aan te steken of om te bidden.
Mocht u nog vragen hebben kan u altijd terecht bij pastoor Dirk.

PAROCHIEFEESTEN

Dit weekend is het al zo ver ; op vrijdag en zondag hebben onze jaarlijkse parochiefeesten plaats.

ETENSTIJD
Aan iedere Puntenaar en alle sympathisanten:

Dit weekend moet jezelf niet in de keuken staan, je kan gewoon uw voeten onder de tafel komen schuiven tijdens onze parochiefeesten.
Op vrijdag 29 augustus kan je van 17 tot 21 uur komen proeven van onze lekkere mosselen en op zondag 31 augustus zullen we van 11.30 uur tot 14 uur je verzorgen met de beste gerechten tijdens onze restaurantdag.
Kom dus langs tijdens deze dagen zo draag je ook uw steentje bij voor het behoud en onderhoud van onze parochiezaal.
Tot dan.

TOMBOLA
De vrijwillige verkopers zullen al wel bij U langs geweest zijn om u de loten voor onze tombola te koop aan te bieden. Heb je nog geen loten, dan was je waarschijnlijk niet thuis . Maar geen nood in de Want het zal weer een prachtige tombola worden en zoals al enkele jaren is de eerste prijs weer een fantastisch weekend of midweek aan de zee.  Dat het een leuke prijs is vraag je maar eens aan de gelukkige van de vorige jaren. Hierover niets dan heel positieve reacties. Nogmaals bedankt aan de eigenaars om deze prijs ter beschikking te stellen.

Afhalen tombolaprijzen 
Voor de gelukkigen, je kan de uitslag vinden aan de ingang van de zaal , in “het nieuwsblad van Geel” en in “Kerk en leven” en hier op de website van Geelpunt.
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal
op maandag  1- 8 -15 september van 19  tot 20 uur
op woensdag 3-10-17 september van 12 tot 13 uur
op vrijdag 5-12-19 september van 19 tot 20 uur
vanaf 22 september tot 15 oktober  bij Maria Schelles Poiel 123 Geel (014 587879) 

KVLV
Het vervolg van het werkjaar is reeds volop gestart.
De eerste bestuursvergadering na de lange verlofperiode heeft reeds plaatsgehad .
Nu woensdag 3 september om 20 uur heeft de volgende vergadering reeds plaats in parochiezaal te Geel-Larum voor voorzitsters en secretaresses.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT