Parochienieuws

Week Nr. 47 - 20 november 2013

" Is Jos Versmissen buiten gevlogen? "

Deze vraag ligt deze dagen bij veel mensen op de lippen. Maar zij mogen gerust zijn. Jos is er nog steeds, alive en kicking, maar nu als reservespeler van het federatieteam. En zoals iedere coach in eerste klasse weet: zonder goede invallers ben je nergens.

Maar om iedereen ervan te overtuigen dat hij volledig achter deze beslissing staat is hier zijn antwoord aan de mensen van ’t Punt.

AAN AL DE MENSEN VAN ‘t PUNT

Op 5 april 1970 nam pastoor Geuns afscheid van ’t Punt. Deken Smets vroeg me of ik bereid was om hem op te volgen, vlug, want het vormsel stond voor de deur.

Ik aarzelde. ’t Punt scheen gedoemd te zijn om te verdwijnen, met al die fabrieken en moordwegen. De kerk moest verbouwd worden omwille van de verbreding van de Antwerpseweg, de zaal was een krot en ’t Punt is zo’n moeilijke parochie vertelde Geuns zo dikwijls.

Moeder gaf de doorslag. Vader was zo juist gestorven en begraven achter de kerk van St Dimpna, en eens zei moeder, moet ge toch ergens pastoor worden, misschien ver van Geel en vaders graf.

Ik zei ja; 10 dagen na ’t vertrek van pastoor Geuns werk ik pastoor van ’t Punt. Op 15 april 1970. Dat is 43 jaar geleden en 43 jaar mocht ik hier echt gelukkig zijn, gedragen door mijn parochianen, door organisaties die eendrachtig werkten, kerkfabriek, pastoraal team, een school uit de duizend, helpers met hopen…

Toen ik 75 jaar werd ging ik met pensioen, een ongeschreven wet vroeg dit. Ik werd bankzitter in de pastoorsploeg, maar mocht dikwijls inspringen. Tot Paul en Bart een andere plaats kregen en ik weer werd opgesteld als vervangend pastoor.

Ondertussen ben ik 86 jaar geworden, en opnieuw word ik vervangen, nu niet door de parochiegemeenschap, maar door het federatieteam. Zij zagen dat ik last kreeg om lang te staan met mijn heupoperatie en met een knieschijf in metaal. En mijn kromme handen zijn eigenlijk nog enkel goed om een schub vast te houden. Ik mag nu ’s zondags langer slapen, kan me fysisch fit houden in mijn tuin, en psychisch, met wat me trof in de dag, om te zetten met woordenspel in poëzie. Een beetje kan ik nog verdienstelijk zijn: zorgen dat de bidkapel ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten wordt, en mensen met vragen voorthelpen door hen te verwijzen naar de bevoegde personen.

Eerst was het even schrikken. Geen mis meer doen, wat voor mij een wekelijkse kermis was, maar dat gevoel ging vlug over in een dankbaar gevoel/ Zoals ik altijd gedragen werd door de Puntse gemeenschap, zo voel ik me nu gedragen door het federatieteam: door haar bezorgdheid kan ik hopelijk nog enkele jaren genieten in rust en vrede. Want, “ik moet het niet verbloemen, mijn avond is nabij. Reeds hoor ik mij vernoemen aan d’overzij”.

Mag ik misschien lans het parochieblad, ook langs de website, iedereen van ’t Punt; organisaties, kerkfabriek en pastoraal team, en zeker de school van harte danken. Ze hebben mij 73 jaar gelukkig gemaakt en ik ben er zeker van, ze zullen me de rest van mijn leven dankbaar en gelukkig maken.

Jos Versmissen

OVERLIJDEN
Willy Wuyts, weduwnaar van Gusta Crieckemans, partner van Lydie Lenaerts.

WELZIJNSZORG
Beste mensen, zoals gewoonlijk in de advent, vraagt de actie Welzijnszorg weer onze aandacht en steun voor de armoedeproblematiek in onze eigen omgeving. Het thema van de actie dit jaar is “Armoede op den buiten”.
Armoede op het platteland is minder zichtbaar. Veel plattelandsbewoners durven niet met hun problemen naar buiten komen uit schaamte. In een kleinere dorpsgemeenschap is er minder anonimiteit en mensen zetten er niet snel de stap naar de formele hulpverlening. Dit maakt dat armoede er minder meetbaar is, en daardoor ook minder zichtbaar en vaak vergeten … Met de campagne ‘Armoede (op den) buiten’ wil Welzijnszorg deuren openen en de problematiek van plattelandsarmoede naar buiten brengen. Ook met onze federatie stappen we mee in dit thema. In de vieringen willen we aandacht besteden aan deze problematiek en indien u wil kan u ook uw financiële steentje bijdragen door een gift te doen tijdens de omhalingen. In onze parochie hebben deze plaats op zaterdag 14 december in de gezinsviering van 18.00 en op zondag 22 december in de viering van 08.00. Wij danken u alvast voor uw steun.

BUURTWERKING
Ludo, Lilian en Paul zijn reeds volop aan ’t werken voor het nieuwe boekje in 2014. Onze sponsors mogen dus binnenkort bezoek verwachten.
Maar ook aan de buurtwerkers en al onze medeparochianen vragen we of ze de veranderingen in hun buurt, of die van hen zelf, willen doormailen naar lilian@telenet.be. Alvast bedankt.

POIELS KERSTDORP
Reeds velen zullen heb gemerkt. Het Poiels kerstdorp krijgt stilaan terug zijn volledige opstelling.
De naarstige buren zijn weer druk in de weer om alles terug klaar te maken en voor warme stallen te zorgen voor de vele dieren, die er tijdelijk weer hun thuis zullen vinden. Tijdens de weekends zijn vele bereidwillige handen bezig om alles op tijd klaar te krijgen.
Zodat we de  eerste bezoekers kunnen verwelkomen op zaterdag 14 december en dit tot  zondag 5 januari.

KALENDER GEEL- PUNT 2014

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2014 van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2013. Misschien staat u er zelf wel op. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden aan de zeer democratische prijs van 6 Euro. Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat (pastorij) bekomen.

ABONNERING OP PAROCHIEBLAD 2014
Een jaarabonnement van het parochieblad kost 32 euro.
Om uw abonnement te vernieuwen kan U 32 euro overschrijven op het rekeningnummer
BE37 0013 5071 8128  -  BIC code   GEBABEBB  - 
Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440  Geel  -
Mededeling :  Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2014, uw naam en adres.
U kan ook 32 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
We vragen dat U de betaling uitvoert voor 22 november 2013, zodat we alles tijdig administratief kunnen in orde brengen.  

PAROCHIESECRETARIAAT
Vanaf zondag 24 november 2013 gaan we de organisatie van ons parochiesecretariaat wijzigen als volgt :

DOPEN PUNT
Zondag 22 december

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT