Parochienieuws

Week Nr. 46 - 13 november 2013

IN MEMORIAM
Op 24 oktober namen we in onze kerk afscheid van Jules Taels, weduwnaar van Josephine Verwerft, geboren te Geel op 8 juli 1929 en van ons heengegaan op 17 oktober laatstleden. We haalden herinneringen op aan een rijk gevuld leven, waarop we dankbaar mogen terugblikken. Herinneringen aan Jules die een zon was in het leven van vele mensen, van moe, de kinderen de klein- en achterkleinen. Herinnering aan een zorgzaam man met een gouden hart die niemand iets kon weigeren, herinneringen aan het werk als kleermaker die als één van zijn laatste werkstukken de albe van de kerk van Punt nog korter maakte. Herinneringen aan het werk op het OPZ. Herinneringen aan 60 jaar huwelijk, een babbel een knuffel, een man die niets liever als thuis was en veel deed. Herinneringen aan muziek en een trekzak, dansen... herinneringen aan een gelovig man, actief in de parochie, ... Op het einde van de viering klonk het mooie liet “Laat de zon in je hart en geniet van het leven.” Dit lied vat Jules goed samen. Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar en hou je flink, of snotter, alles mag, vooruit, laat ’t maar druk zijn en luidruchtig. Ik zorg wel voor de stilte op die dag... Jules, we zullen jou nooit vergeten.

ABONNERING OP PAROCHIEBLAD 2014
Een jaarabonnement van het parochieblad kost 32 euro.
Om uw abonnement te vernieuwen kan U 32 euro overschrijven op het rekeningnummer
BE37 0013 5071 8128  -  BIC code   GEBABEBB  - 
Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440  Geel  -
Mededeling :  Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2014, uw naam en adres.
U kan ook 32 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
We vragen dat U de betaling uitvoert voor 22 november 2013, zodat we alles tijdig administratief kunnen in orde brengen.  

PAROCHIESECRETARIAAT
Achter de schermen van onze parochie kunnen we rekenen op de onmisbare ondersteuning van een medewerker van het parochiesecretariaat die er ondermeer voor zorgt dat aanvragen voor misintenties worden behandeld, dat de intenties worden doorgegeven aan de redactie van het parochieblad en worden voorgelezen in de vieringen - dat doopsels, vormsels, huwelijken en uitvaarten worden genoteerd in de parochieregisters – dat de parochiekalender met de liturgische vieringen wordt bijgehouden – dat de administratieve verplichtingen met het bisdom, de dekenij en de federatie in orde blijft – dat de archieven van de parochie worden bijgehouden – dat de abonnementen voor het parochieblad geregeld worden – dat vragen van parochianen over de werking en de administratie van de parochie worden beantwoord – dat een gesprek kan aangevraagd worden met de pastoor – en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Vanaf zondag 24 november 2013 gaan we de organisatie van ons parochiesecretariaat wijzigen als volgt :

Een woord van dank aan onze ere-pastoor Jos Versmissen, Willy Wuyts, Staf Verhaert en Gust Laeremans is hier zeker op zijn plaats. Zij hebben jarenlang het parochiesecretariaat op de pastorie elke dinsdag namiddag en ’s avonds bemand. We nemen geen afscheid van dit viertal, want ieder van hen blijft actief bezig op onze parochie. ’t Punt leeft, ook dank zij Jos, Willy, Staf en Gust.

BOWLINGAVOND LANDELIJKE GILDE


Landelijke gilde Punt organiseert op 23 november een bowlingavond in Bowling ‘Den Bruul’ om 19.30 u.
Voor de allerkleinsten onder ons zal de baan aangepast worden.
Inschrijven kan tot 18 november bij Walter Baeck (0494/604769), Tom Marrant (0478/252557 of lg@geelpunt.be) of Ludo Bens (0497/421179 of ludo_bens@msn.com).

KALENDER
Wij verwachten de nieuwe gedrukte jaarkalender 2014 eind november te kunnen oppikken bij de drukker.

DOPEN PUNT
Zondag 22 december

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT