Parochienieuws

Week Nr. 38 - 18 september 2013

NIEUWE SPEELPLAATS TOP@PUNT

Na drie jaar vergaderen en plannen, brainstormen en dossiers invullen, materialen kiezen en geld inzamelen, is het er eindelijk van gekomen: de speelplaats te Vogelzang 64 is volledig vernieuwd. Het asfalt werd vervangen door klinkers, onder de speeltuigen liggen valmatten, een kleurrijke zandserre houdt de poezen weg en de overdekte speelplaats is een pareltje. Op de fietsenrekken en het gras is het nog even wachten. Elke euro die we de voorbije vijf jaar hebben overgehouden aan de organisatie van schoolfeesten, van tombola’s, grootouderfeesten en de verkoop van ontbijten, werd zichtbaar in deze ambitieuze renovatie.
De giften van sponsors – professioneel en privé, hebben gemaakt dat we er durfden aan beginnen. Namens de topkinderen, medewerkers, ouders en grootouders, aan al wie mee een klinker of meer hielp financieren: dankjewel, we zijn er blij mee, we zijn allemaal zeer content!
Of we nu nog wel weten wat in de toekomst te gaan doen? De refter te Vogelzang 64 vernieuwen is het volgende project.

CHRISTELIJKE OPENING
Op woensdag 11 september te 9.00 uur, hebben we het nieuwe schooljaar christelijk ingezet. ‘Alles goed’ klonk het openingslied. Daarmee was de toon gezet. Dankzij een uitstekende voorbereiding en de hulp van enthousiaste muzikanten en onze ere-pastoor, was het een fijne viering.

STRAPDAG TOP@PUNT
Op vrijdag 20 september is het strapdag in onze school. Het doel is om zo veel mogelijk schoolkinderen, ouders en leerkrachten per fiets of te voet naar school te laten komen. Alle toppers die dat doen, krijgen van onze ouderraad een gratis ontbijt aangeboden in de refter van Vogelzang 64.
De Vogelzang zal die dag verkeersvrij gehouden worden vanaf de Steenovens tot aan de Herentalseweg. Ook de parking naast de school blijft vrij.
Wijkagent Wim zal alle fietsen controleren die dag.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER: STALKAARTEN BIJ DE DUVELS

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de vriendenkring “de duvels” op vrijdag 27 september de kaartwedstrijd in de stal bij boer Fons Gielis.
De opbrengst van de tombola wordt geschonken aan Avalympics. Indien je zelf niet kan kaarten mag je ook steeds als supporter een kijkje komen nemen.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT