Parochienieuws

Week Nr. 47 - 22 november 2012

Kalender Geel Punt 2013

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2013 van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2012. Misschien staat u er zelf wel op. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden aan de zeer democratische prijs van 6 Euro. Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat (pastorij) bekomen. Beschikbaar vanaf 25/11. 

KWB Opstellen Kerststal

Op zaterdag 1 december stelt KWB vanaf 8u de kerststal weer op naast de kerk.
We zoeken nog enkele helpers die gedurende een paar uurtjes willen komen helpen. Vorig jaar werd onze oproep massaal opgevolgd waardoor het een plezier was om de kerststal op te stellen zoals je kan zien op bovenstaande foto. Hopelijk lukt het dit jaar opnieuw. Kom gewoon af naar het pleintje voor de kerk, ben je wat later geen probleem, gewoon afkomen ! We zullen u goed ontvangen. De kerststal wordt immers elk jaar opgeborgen op het oksaal en dient nu weer in stukken naar beneden gehaald te worden door een aantal sterke mannen en daarna weer in mekaar gepuzzeld. Na afloop wordt de kerststal ingezegend met een jenevertje

Zaterdag 24 november om 19u30: Bowlingavond Landelijke Gilden
 

PAROCHIETEAM
Op de vergadering van het parochieteam in november werd in overleg met het kerkfabriek vastgelegd dat de kaarsjes aan het Mariabeeld in prijs verhoogd worden naar 0,50 euro vanaf 1 december. De godslamp zal om veiligheidsredenen een “diodenlamp” worden, zodat ze veilig dag en nacht kan branden.  De aanstelling van onze nieuwe pastoor Dirk zal op 16 december om 10 uur in Elsum gebeuren door bisschop Bonny. Alle parochianen zijn daar van harte welkom. In onze parochie blijven de missen dat weekend op hun gewone uur doorgaan.

KVLV

ABONNERING PAROCHIEBLAD

Het weekblad Kerk en leven brengt elke week het parochienieuws van ’t Punt, met onderneer de uren van de vieringen en de misintenties, het familienieuws, de mededelingen van werkgroepen en verenigingen, en de informatie over de activiteiten op onze parochie. We vernemen ook wat er gebeurt in de andere parochies van Geel, in ons bisdom en in de wereldkerk.
We kunnen een jaarabonnement van het parochieblad aanbieden aan dezelfde prijs als vorig jaar, namelijk 28 euro.
Om uw abonnement te vernieuwen kan U 28 euro overschrijven op het rekeningnummer
BE37 0013 5071 8128  -  BIC code   GEBABEBB  -  Begunstigde : Dek. Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440  Geel  - Mededeling :        Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2013, uw naam en adres.
U kan ook 28 euro in een gesloten omslag bezorgen in de brievenbus van de pastorie, met vermelding van uw naam en adres op de omslag.
We vragen dat U de betaling uitvoert voor 15 november 2012, zodat we alles tijdig administratief kunnen in orde brengen.  

Heb je geen brief aangekregen met de aanvraag voor een abonnement of ben je hem per ongeluk kwijtgespeeld dan kan je hem hier nog downloaden.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT