Parochienieuws

Week Nr. 42 - 17 oktober 2012

BEZOEK MARTINE MONGA

In deze mis op zaterdag 20 oktober komt de plaatselijke verantwoordelijke uit Congo, Matine Monga de projecten in  Kananga, Kankala voorstellen.  We herdenken ook de Bouwbroeder Frans Dens. Appie Van Wees die in België, Heusden-Zolder, de verantwoordelijke is van SIBO (seculier instituut van de bouworde) zal Martine vergezellen en aanwezig zijn in deze misviering.
Voor meer informatie kijk ook op  www.vriendenvankankala.com.
Het rekeningnummer voor stortingen is Vrienden van Kankala IBAN: BE48 4575 1788 5127, Bic: KREDBEBB.

De Vrienden van Kankala

Op 20 oktober 2012 om 18:00uur, heeft in de Parochiekerk van Geel-Punt, een misviering plaats voor de nagedachtenis van Frans Dens, een mede broeder van de bouworde. Tijdens de misviering zal de plaatselijke verantwoordelijke uit Kankala een woordje uitleg geven.  Zij wordt bijgestaan door Appie Van Wees. Door een power-point voorstelling zal ze de parochianen en sympathisanten van Frans Dens en het project in Kankala, toelichten.
De oprichting van de Internationale Bouworde door de norbertijner pater Werenfried van Straten, beter gekend als de ‘Spekpater’, was een antwoord op de grote noden van de katholieke kerk in Europa, kort na de Tweede Wereldoorlog.
In de beginjaren werd er vooral gewerkt in West-Duitsland. Eind jaren ’50 werden ook op andere plaatsen in Europa ontwikkelingshulpprogramma’s uitgevoerd.
Kankala heet officieel Centre de Réinsertion Sociale Kankala (CRSK). Hier op het Punt werd ook wel gesproken over “het project Frans Dens”.
Frans Dens was afkomstig uit de streek tussen Oevel en Punt. In augustus 2010 overleed hij.
In 1953 startte de bouworde in Heusden-Zolder. Wernfried vond dat er bouw broeders moesten gevonden worden, die zich blijvend engageerden in wat hij het “Seculier instituut van de bouworde” noemde, of kortweg SIBO. Al snel was Frans verkocht voor het project in Kankala, in een later stadium leefde en werkte hij aan het project in Kankala ten koste van zijn eigen gezondheid. Toen hij in 2010 overleed, moest er een opvolger voor de vertegenwoordiging van de “Vrienden van Kankala” in Geel gevonden worden. Maria Peeters en nadien van Maria Dens waren toen de vertegenwoordigers van de “vrienden van Kanala in Geel. Staf Verhaert nam de fakkel over. Zodoende ontvangt het project Kankala van het GOS (Geelse Ontwikkeling Samenwerking), jaarlijks een toelage, waarvoor dank, Stad Geel.
De bouworde in Heusden-Zolder, zijn al geruime tijd werkzaam in Congo, vooral om de inlandse bevolking te helpen met het bouwen van scholen, bruggen, dispensaria en dergelijke. Appie Van Wees was één van hen en kon het niet langer aanzien dat er in de stad Kananga, vele straatkinderen rondliepen die moesten stelen om in hun levensonderhoud te voorzien. In 1978 startte de eerste opvang voor deze kinderen. De jongeren leerde er schrijnwerkerij en bouw en konden na verloop van tijd zelf hun huisjes bouwen.
Heel de site van Kankala is afhankelijk van giften uit België, Nederland en Frankrijk.
Het project ging met zijn tijd mee en gaandeweg werd de nadruk gelegd op een totaalaanpak in verband met die problematiek van straatkinderen. Er wordt nu ook aandacht besteed aan de re-integratie van de kinderen in de familie en de maatschappij. Ieder kind heeft recht op een familie en heeft ook het recht zijn stam te kennen. Dat is de basisdoelstelling. Een beroep leren geeft de jongeren hun eigenwaarde en maatschappelijk aanzien terug. Zo kunnen ze terugkeren naar hun familie.
De vrijwilligers in Kankala, zijn bijna allemaal inlandse mensen en dat is belangrijk om de continuïteit van het project te verzekeren. De aartsbisschop van Kananga is de algemene verantwoordelijke van het project Kankala. Er zijn verscheidene millennium doelstellingen die in Kankala aan bod komen.
Gezien Frans Dens een Puntenaar was, leeft dit project wel erg in deze parochie. In de maanden oktober november, is Marine Monga Nyota, in Heusden-Zolder. Zij is een moeder van vijf kinderen en ter plaatse verantwoordelijke is van het team. Martine Monga Nyota, zal een toelichting geven na misviering.
Zij die begaan zijn met de mensen die minder kansen hebben, worden uitgenodigd op deze zaterdag avond in de Kerk van Geel-Punt. Hopelijk kan Martine Monga, met een flinke geldelijke steun, terugkeren naar haar levenswerk in Kankala. Voor de milde schenkers, hartelijkdank.
S.V.

Zondag 28 oktober Gerebernus Wandeldag

Ook als u niet wandelt kan u in de parochiezaal terecht voor lekkere pannenkoeken te komen eten. U ondersteunt er het onderhoud en de werking van onze parochiezaal mee. Al onze socio-culturele verenigingen zetten zich dit weekend dan ook in om deze wandeldag tot een succes te maken.

KVLV Gezondheidsles
Nu dinsdag 23 oktober 2012 om 19 uur richten we een  informatie avond in  over “ Hoe en op welke manier kan ik de Back Bloemen gebruiken ? “  gegeven door ons KVLV lid Bernadette Luyten , erkend Bach Bloemen consulente door het Dr Back Foundation uit Engeland. Iedereen is welkom op deze avond.   Wel graag op voorhand inschrijven. De meesten onder ons kennen reeds de Rescue Remedie maar de andere 38 bloemen zijn minder gekend. Op deze avond worden jullie geïnformeerd op welke manier je de Rescue Remedie en de andere bloemetjes kunnen gaan gebruiken. Niet alleen voor jezelf, je gezin maar ook voor je dieren en planten. Door middel van voorbeelden weten jullie op het einde van de avond welke remedies voor jou, je gezin ….van toepassing kunnen zijn. Het zal zeker een heel interessante uiteenzetting worden. Zorg dus dat je erbij bent.
Noteer ook:

KALENDER 2013

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2013 en dit ten laatste op 20 oktober.
Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s
van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren

Zondag 28 oktober
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT