Parochienieuws

Week Nr. 6 - 8 februari 2012

MOSSELFEEST FC PUNT-LARUM
Iedereen van harte welkom op ons jaarlijks mosselfestijn op 11 februari in de voetbalkantine van FC Punt-Larum en op 12 februari in het parochiecentrum te Larum. Naast onze overheerlijke mosselen zijn er dit jaar ook stoofvlees, vidé en curryworsten te verkrijgen. Ons restaurant zal telkens geopend zijn van 11h30 tot 14h00 en van 16h30 tot 19h00. Telefonisch kan er ook gereserveerd worden via Bart Heylen op het nummer 0475/62.82.84. Tot dan…

HOE BLIJFT GE JONG ?
Met pastoor te worden en dan heel veel gezinsvieringen hebben. Zoals deze twee zaterdagen. Zaterdag 28 januari feestviering met onze toekomstige eerste communiekantjes. De kerk liep weer haast vol met kinderen van het eerste en tweede leerjaar. En vele sympathiesantjes. En met ouders en grootouders die fier en blij genoten van wat hun kinderen en kleinkinderen allemaal konden. Een kinderkoor om op T.V. te komen, kinderen die teksten voorlazen en toonden wat ze allemaal al konden dank zij hun leerkracht; En dan de gitaristen, de werkgroep gezinsvieringen. ‘t Was mooi.
En het stopte niet. Zaterdag 4 februari vierden we Lichtmis. En mochten vele dopelingen in onze kerk verwelkomen. Ze kregen hun doopbeertjes mee naar huis.
Onze doopcatechisten hadden er weer een mooie en zinvolle viering van gemaakt. Het feest van Lichtmis is altijd een belangrijke viering geweest. Zeker in onze Kempen. Zoals Maria eeuwen lang moeders naar de kerk gekomen om hun grootste bezit, hun kindje, toe te vertrouwen aan Gods vaderlijke zorg.
“Zou een moeder haar kind kunnen vergeten, ik zei God, ik zal het nooit vergeten.” Dat hebben we gehoord langs een van de profeten uit het Oude Testament. Mogen al de kinderen die in deze viering Gods zegen ontvingen opgroeien tot flinke gelukkige kinderen.
Ik ben blij dat ik weer mocht voorgaan in deze twee vieringen. Zo blijf ik jong.

KVLV

Bestuur
Dinsdag 14 februari om 20 uur bestuursvergadering bij Josfine.

Wij bereiden onze volgende ledenvergadering voor  en onze bloemschiklessen.
Bestuursleden allen op post.

Vraag aan alle KVLV leden
Jullie ontvangen toch allen het maandblad “ Vrouwen met vaart”.
Want soms loopt dit bij het begin van het nieuwe werkjaar niet altijd correct.
Mocht je het niet ontvangen hebben , contacteert mij dan eventjes zodat dit  onmiddellijk in orde kan gebracht worden.  (014 587879 of 0494 400724 ) 

Luysterbos
Dinsdag 28 februari bezoeken we Luysterbos te Geel
. We krijgen er in de voormiddag een rondleiding in Wedbos en Luysterbos en aansluitend gaan we er gezellig samen eten. Heb je hiervoor interesse en wil je er graag bijzijn. Geef dan eens een seintje aan Maria 014 587879 (0494 400724) of aan Mieke (014 584815) . Zodat we weten hoeveel plaatsen we moeten reserveren.

Verleden donderdag had in ’t Schaliken te Herentals de uiteenzetting  plaats “Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond”. Dit was een groot succes. De aanwezigen waren vol aandacht en interesse voor de voordracht die daar op een professionele manier gegeven werd door Frederik Imbo. Iedereen heeft er zeker iets van opgestoken en geleerd.

Op dezelfde plaats heeft er ook nog op maandag 26 maart om 20 u een theatermonoloog plaats met als titel” Gestolen Vrouw” door Helga Van der Heyden. Ook deze voordracht is een KVLV initiatief dat zeker ook de moeite zal zijn om deze uiteenzetting bij te wonen.
Iedereen is welkom op deze voordracht. ¨Prijs KVLV –leden 8 € ook niet leden zijn welkom = 10 €
Indien U deze wil bijwonen , geef dan vlug een seintje aan Maria 014 587879 of 0494 400724 want de kaarten dienen op voorhand besteld te worden.

Zondag 26 februari
Doopzondag in St.-Dimpna en Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT