Parochienieuws

Week Nr. 1 - 4 januari 2012

KERSTMIS
Met kerkfabriek en parochieteam werd vooraf gesproken over het aantal missen. Want het zangkoor had graag samen met het zangkoor van Bel een misviering om 8 uur. De werkgroep gezinsviering vroeg een viering om 11 uur. En de vooravond? En dat was een zaterdagavond en dan is er altijd een avondviering om 18 uur. Er werd besloten om die te houden en dat was een goed idee, want in die viering was er veel volk en na de mis kwamen de mensen zeggen dat ze er blij om waren omdat het voor hen zo goed uitkwam.
De morgenmis was met de twee koren een feestelijke viering. En een lekkere viering, want kerkmeester Gust Laeremans had met zijn vrouw een fijne receptie voorbereid en de kerkgangers hadden tijd genoeg want ze bleven lang nabuurten. Merci Gust en Lieve.
Het mooiste moest nog komen want de gezinsviering zorgde er voor dat onze kerk bijna te klein was. Kinderen die zongen en een kersttoneeltje opvoerden, glunderende gezichten van ouders en grootouders, het maakte van Kerstmis een heerlijk feest.
Van harte wil ik de vele mensen danken die, hoe dan ook, van Kerstmis een mooi feest hebben gemaakt, een kerkelijk gebeuren.

BRIL GEVONDEN
Na de kerstmis van 8 uur ís morgens bleef een mooie bril liggen op de feesttafel in het portaal. De eigenaar moet maar naar het parochiesecretariaat komen en dan kan zij weer zonder moeite de gazet lezen.

Archief

Deze Week Week 52

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT