Parochienieuws

Week Nr. 48 - 30 november 2011

KALENDER GEEL PUNT 2012

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 201 van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2011. Misschien staat u er zelf wel op. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden aan de zeer democratische prijs van 6 Euro. Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat (pastorij) bekomen.

KWB KERSTSTAL


Op zaterdag 3 december stelt KWB vanaf 9u30 de kerststal weer op naast de kerk. We zoeken nog enkele helpers die gedurende een paar uurtjes willen komen helpen. Kom gewoon af naar het pleintje voor de kerk. We zullen u goed ontvangen.
De kerststal wordt immers elk jaar opgeborgen op het oksaal en dient nu weer in stukken naar beneden gehaald te worden door een aantal sterke mannen en daarna weer in mekaar gepuzzeld. Na afloop wordt de kerststal ingezegend met een jenevertje

KRISTUS KONING
’t Punt vierde Kristus Koning in Kerk en Zaal
De morgenmis zondag werd een mooie viering dank zij ons Clemenskoor, die gesterkt door het koor van Bel, er een echt feest van maakte. Drie vliegen in één klap. Ze vierden Kristus Koning maar ook Sint Cecilia, patrones van de muziek en de heilige paus Clemens, ook de naam van onze eerste pastoor en naam van ons koor. En die drie feesten staan ongeveer samen op de kerkelijke kalender.
En in de zaal vierde onze  Chiro de naam die zij dragen. Het Griekse chi en ro, chiro , zijn de beginletters van Kristus. De oud-leiding zorgde voor een feestelijk maal met als nagerecht lekkere gele pudding. Lekker, want ik at er ook van en dus weet ik het. De leiding slaagde erin om 80 jongens en meisjes een heerlijke dag te bezorgen, een feest om niet te vergeten. Konden we in het evangelie die dag niet lezen: “Wat je doet voor de kleinsten dat doet ge voor Mij”. En zo vierde onze Chiro zijn patroonheilige. 

KRISTUSKONINGKINDJE
En ook dit is een Kristus Koningviering, want die zondag werd Seppe Marrant door het doopsel een Kristuskoningkindje. En wat een viering: met ouders die actief, samen met doopcatechiste Hilde er een mooie viering van maakten. Met vele familieleden en vrienden en met 5 jonge gasten die voor Seppe een fijne voorbede hadden gemaakt en als volleerde predikanten, staande op hun stoel, vertelden wat ze voor het doopkindje wensten.
Seppe is het tweede kindje van Tom en Eefje Weyns en gaat met hen, en broertje Ferre wonen in de St Kristoffelstraat 39.
Ook hen wensen we van harte proficiat en ook dank-u-wel want je hebt er zelf een mooie viering van gemaakt.

EN WAT ME OOK BLIJ MAAKTE
Het oudercomité van onze school organiseerde een Italiaanse avond. Met overdonderend succes. De zaal zat heel de avond afgelaten vol. En toch moest niemand lang wachten want het oudercomité kon rekenen op vele enthousiaste helpers, moeders en vaders van schoolkinderen en al de leerkrachten. En de kinderen gaan er van profiteren, want de winst gaat integraal naar hen. Ik ben nieuwsgierig om te weten wat het oudercomité nu weer uit mouw gaat schudden voor het welzijn van onze school. Hier past maar één woord: “hartelijk bedankt”.

DEN ECHO
Ontmoetingscentrum 'Den echo' richt zich voornamelijk naar vereenzaamden, alleenstaanden, ... uit Geel. Men wil het sociale isolement van deze mensen tegengaan en het samenleven bevorderen door het scheppen van ontmoetingskansen. Op donderdag 15 december  richten zij een Duitse Avond in, in onze parochiezaal waarop iedereen welkom is. De menu kost 10 euro.
Inschrijven kan telefonisch tot 11 december bij Sabine: 014/56 73 32.

POIEL
Kerstdorp” staat er reeds vermeld aan de torens boven de toegangsdeuren aan het kerstdorp.
De groene haag van bomen, de afsluitingen voor de dieren  en de paadjes reeds bedekt met de matten zou een passant reeds de indruk geven dat het dorp reeds te bezoeken is.
Door de goede nazomer zijn deze werkzaamheden vlot kunnen verlopen en geeft het reeds de indruk dat het klaar is.
Maar dit is nog niet het geval. Nu dient er nog verdergewerkt te worden aan de binnenafwerking op het  plein en in de stallen.
Maar daar is men ook reeds volop in actie. Want alles moet klaar zijn tegen 17 december.
Vanaf 17 december is het kerstdorp te bezoeken voor iedereen.
U bent dan van harte welkom.

KVLV

Leden
U zal eerdaags de uitnodiging voor onze kerstbijeenkomst ontvangen.
Deze heeft plaats op dinsdag 13 december om 19 uur.
Wegens het drukke programma beginnen we onze ledenbijeenkomst wat vroeger.
Want de afspraken werden reeds gemaakt het zal zeker weer een gezellige bijeenkomst worden. Schrijf U dus in bij uw bestuurslid. 

Bloemschikkers
Noteer de datum van onze volgende bloemschikles. Dinsdag 20 december om 19 uur.
Op onze kerstvergadering zal je reeds de bloemstukken kunnen bewonderen en uw keuze maken.

Ter informatie voor alle geïnteresseerden voor leden en niet-leden Donderdag 26 januari om 20 uur heeft er in CC ’t Schaliken te Herentals  een ontspannende, educatieve voordracht plaats rond communicatie door Frederik Imbo.
Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond”
We doen het elke dag, met woorden of zonder. Communiceren !
De meeste conflicten ontstaan door misverstanden in de communicatie;
Frederik Imbo helpt ons deze in de toekomst te verminderen.
Prijs 15 euro-- KVLV leden 10 euro.
Hebt U hiervoor interesse. Geef dan vlug even een seintje (Maria 014 587879 of 0494 400724) .
Want volzet is volzet en de inschrijving start nu morgen al.

Zondag 4 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT