Parochienieuws

Week Nr. 46 - 16 november 2011

HELAAS, HET IS GEDAAN
Vele jaren deed KWB touw en met enthousiasme de ophaling van oud papier. En eens per jaar de ophaling van kleren voor Wereld Missiehulp.
Het was zo gemakkelijk. Het papier dat langs kranten en reclame binnenstroomde; werd netjes opgeborgen in dozen die ge in elk grootwarenhuis zo maar om mee te nemen had.  Tot de KWB weer eens zijn ronde deed om alles op te halen en te brengen naar grote containers. ‘t Was niet enkel milieuvriendelijk, het was ook gemakkelijk.
En nu is het gedaan. IOK liet weten dat de KWB moest stoppen met de ophaling. Zij zouden het wel doen.
Omdat het papier opnieuw iets meer opbrengt?
Spijtig. Maar van harte willen we de KWB danken voor hun jaren inzet om van ’t Punt een milieuvriendelijke parochie te maken.
Gelukkig heeft deze toffe Puntse organisatie nog heel wat andere pijlen op de boog om dienstbaar te zijn, om zich in te zetten voor onze parochie. We doen het te weinig "dank u zeggen" maar vandaag wil ik het van harte doen. KWB we hebben veel waardering voor uw werk.

KVLV Bestuur
Nu dinsdag 22 november om 20 uur bestuursvergadering bij Mieke in voorbereiding van onze kerstvergadering.
Heb U een  idee laat het ons weten . Bestuursleden allen op post.

KVLV Ter informatie
Op donderdag 26 januari om 20 uur heeft er in het  CC ’t Schaliken te Herentals een ontspannende, educatieve voordracht plaats rond communicatie door Frederik Imbo. “ Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond” 
Dit zou een heel interessante voordracht zijn. Wil U er bij zijn. Neem dan contact op een KVLV bestuurslid.
Er dient  hiervoor  wel op voorhand ingeschreven te worden. Prijs : KVLV leden 10 € ook niet- leden zijn welkom prijs 15 €.

BOND ZONDER NAAM
De kalenders van " Bond zonder naam" zijn weer te verkrijgen bij de Fam. Hoet, Vogelzang 82 Geel Punt tel. 014/ 59 06 00.
De kostprijs is 10 euro.

PAROCHIETEAM
Op de vergadering van oktober werd afgesproken om samen met de kerkraad (kerkfabriek) overleg te plegen over de mogelijke financiële consequenties van initiatieven, parochiale activiteiten, aankopen van liturgisch materiaal, enz.. De beperkte middelen van de parochiekas laten ook geen mogelijkheid tot impulsieve uitgaven.
De gezamenlijke zorg voor de parochie Punt kunnen we optimaliseren door als gesprekspartners een forum en klankbord te zijn voor mekaars werking.

PAROCHIEBLAD
HERNIEUWING ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
Het parochieblad geeft elke week van het jaar nieuws over het reilen en zeilen van het Punt, met foto’s, mededelingen en verslagen. Ook het nieuws van de andere parochies van Geel, van ons bisdom en van de wereldkerk komen aan bod. Een speciale pagina zal onze kinderen aanspreken.
Om uw abonnement te vernieuwen kan je 28 euro overschrijven op het rekeningnummer BE37 0013 5071 8128 (BIC code GEBABEBB) met de vermelding : Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid. Je kan ook 28 euro in een gesloten omslag bezorgen op de pastorie, Antwerpseweg 135, met vermelding van uw naam en adres op de omslag. We rekenen er op dat alle betalingen gebeurd zijn voor 25 november 2011.

Zondag 7 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT