Parochienieuws

Week Nr. 45 - 9 november 2011

PAROCHIEBLAD
HERNIEUWING ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
Het parochieblad geeft elke week van het jaar nieuws over het reilen en zeilen van het Punt, met foto’s, mededelingen en verslagen. Ook het nieuws van de andere parochies van Geel, van ons bisdom en van de wereldkerk komen aan bod. Een speciale pagina zal onze kinderen aanspreken.
Om uw abonnement te vernieuwen kan je 28 euro overschrijven op het rekeningnummer BE37 0013 5071 8128 (BIC code GEBABEBB) met de vermelding : Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid. Je kan ook 28 euro in een gesloten omslag bezorgen op de pastorie, Antwerpseweg 135, met vermelding van uw naam en adres op de omslag. We rekenen er op dat alle betalingen gebeurd zijn voor 25 november 2011.

KVLV Bestuur
Noteer reeds de datum van onze volgende bestuursvergadering.
Deze gaat door op dinsdag 22 november om 20 uur bij Mieke.
Op de agenda regeling kerstvergadering en bespreking jaarprogramma. Allen op post.

Zondag 7 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT