Parochienieuws

Week Nr. 38 - 21 september 2011

KVLV
Ledenvergadering
op dinsdag 27 september om 19.30 uur houden we onze 4e ledenvergadering met als thema “Hoe blijven positief denken “ door Myriam Berghmans. Positief denken, ook in moeilijke situaties, kan je leren.
Problemen en moeilijke situaties horen bij het leven. De situaties op zich kunnen we vaak niet veranderen. De manier waarop we er tegenaan kijken en hoe we ermee omgaan, hebben we echter wel zelf in de hand.
Positieve gedachten kunnen je leven aangenamer maken. Ze helpen je immers om de zaken op een positieve manier aan te pakken. Denken op deze manier , heeft een gunstige invloed op je functioneren in de maatschappij en kan je vooruit helpen in je leven.
We willen immers inzicht geven in de manier waarop je positief kan (leren) denken. In de eerste plaats wordt ingegaan op ‘doelgericht leren denken’. Daarnaast maakt de spreekster ons attent op het bestaan van onze eigen denkfouten, ze herkennen en hopelijk ook (positief) aanpakken.
Was tot nu toe je glas soms ‘half leeg’? Dan wensen we je na deze vormingsactiviteit voortaan een ‘half vol’ glas toe !
Het zal zeker weer een interessante vergadering worden, waarna we zeker de  dingen in een vele positievere zin zullen  kunnen benaderen.
Dus allen zeker op post.

Bestuursleden
Noteer de datum van onze volgende bestuursvergadering. Deze heeft plaats op dinsdag 4 oktober om 20 uur bij Maria thuis. Deze avond willen we het nieuwe jaarprogramma opstellen. Dus laten we met zoveel mogelijk op post zijn.

TOP@PUNT VERKEERSPERIKELEN
De werken aan het kruispunt van de Herentalseweg met de Antwerpseweg zorgen voor veel extra verkeer in de Vogelzang. Om die reden zijn er nogal wat mensen die zich engageren om de kans op ongevallen tot een minimum te beperken: Staf en Angèle staan ’s morgens en ’s avonds ter hoogte van Vogelzang 81.  Wijkagent Wim De Kort positioneert zich op die momenten aan het schoolgebouw te 64.
Inez en Liesbeth begeleiden mee de avondrij van 81 naar 64. De politiediensten van Geel voeren aan de Steenovens zowat dagelijks controles uit. Aan allen: heel veel dank, van harte !

WANDELDAG

Volgende parochieactiviteit op Het Punt op  zondag 16 oktober .
Dan is iedereen welkom om te komen mee wandelen of om gezellig een pannenkoek te komen eten.
Noteer dus alvast deze datum.

KWB Punt Papierslagen in 2011

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT