Parochienieuws

Week Nr. 9 - 2 maart 2011

AANSTELLING BART ROMBOUTS
Zondagnamiddag en ongewoon veel verkeer richting Hoogstraten. Neen, geen sportmanifestatie te Hoogstraten maar de aanstelling van Bart Rombouts tot parochiepriester van St.-Katharina Hoogstraten en St.-Clemens Minderhout. Dat Bart graag gezien was in Geel, was duidelijk te merken aan de talrijke Gelenaars in de grote St.-Katharinakerk. Na een mooie en  warme viering straalde Bart als voorheen. Voor hem was het een beetje thuiskomen, voor de Gelenaars een beetje loslaten. We zijn er van overtuigd dat Bart goed ontvangen wordt daar in de Noorderkempen en dat hij op steun van vele medewerkers kan rekenen. Hopelijk vergeet “onze Bart” onze Barmachtige stede niet te snel en zien we hem hier nog eens passeren. Het ga je goed Bart!

BRIEF VAN BISSCHOP JOHAN BONNY
Het vertrek van Bart en Paul heeft heel wat losgemaakt in Geel. Van een luxe-positie zijn we als verslagenen achtergebleven. Onze bisschop Johan Bonny werd via verschillende kanalen aangesproken. Ons parochieteam mocht dan ook vorige week een schrijven ontvangen van onze bisschop als antwoord op onze vragen en bezorgdheden.
Ook onze bisschop ervaart diezelfde onmacht die wij voelen. Ook hij beseft dat een nieuwe benoeming voor een priester/pastor, de lege plaats zichzelf verplaatst. Er is niet zomaar een priester beschikbaar. Maar de bisschop is ook hoopvol. Hij heeft een aantal sterk geëngageerde Gelenaars ontmoet en weet wat Bart en Paul hier hebben opgebouwd niet zomaar kan verdwijnen. Het zou jammer zijn dat de dynamiek die zij hebben opgebouwd zo maar zou stilvallen.
De bisschop heeft dan ook de Bisschoppelijke Vicaris en de deken van de Zuiderkempen opgedragen de Geelse parochies met de nodige aandacht en zorg op te volgen en te zoeken naar oplossingen. De eerste gesprekken hebben ondertussen reeds plaatsgevonden. Onze bisschop Johan Bonny is er van overtuigd dat door samenwerking en zorgvuldig overleg goede oplossingen zullen gevonden worden. Hij zal dan ook persoonlijk deze ontwikkelingen opvolgen.
De nieuwe situatie is duidelijk een nieuwe start voor onze Geelse parochies. We willen dan ook samen met onze bisschop Johan Bonny de toekomst hoopvol tegoed zien en samen werken in de kerk voor Jezus en het evangelie.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

BEELD O.L.VROUW
Het beeld van Onze Lieve Vrouw staat terug op haar vertrouwde plaats.
Op vraag van velen hebben Gust en Staf het beeld terug gezet op de plaats waar het vele jaren stond. Dicht aan de deur van de sacristie. De kerkgangers kunnen weer een kaarsje aansteken bij het mooie Mariabeeld.
En nu een vraag. Toen de kerk in 1972 grondig werd verbouwd werden de beelden op een veilige plaats opgeborgen. Sommige beelden kregen teug hun plaatsje in de kerk. Maria, St Jozef, Gerebernus en St Dympna. Andere beelden bleven staan op de zolder van onze school. Het H. Hart en twee populaire heiligen: Theresia van Lisieux en de Heilige Rita. Gaan we hen terug brengen naar onze kerk en waar gaan ze een plaatje vinden? Waar het beeld van OLV stond?
Graag willen we ingaan op suggesties en vragen van onze kerkgangers.
Laat het ons weten.

PAROCHIEZAAL
Nieuwe uitbater
: Na meer dan 30 jaar het aanspreekpunt geweest te zijn voor de verhuring van onze parochiezaal , wenst Herman Schelles de fakkel door te geven. Wij wensen hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel vreugde in zijn andere activiteiten.
De fakkel zal vanaf 1 maart 2011 doorgegeven worden aan Louis Geukens Leeks 38 2440 Geel. U kan Louis bereiken op 014 584921 of 0486 563325 of 0476252481.
Wij wensen Louis veel succes.

KWB Punt Papierslagen in 2011
Ook volgend jaar zal KWB nog papier komen ophalen. U kan uw papier dus nog steeds bijhouden ter ondersteuning van onze werking. Ondertussen zijn de ophaaldata voor 2011 bekend. U mag binnenkort een briefje in de bus verwachten met de handige gele plakbriefjes die je op je kalender kan plakken.

KWB QUIZ
De 9e KWB Punt Quiz heeft plaats op zaterdag 5 maart 2011


In 2011 organiseert KWB Geel Punt voor de 9e maal zijn zeer succesvolle quiz. Een multimediale presentatie zorgt ervoor dat iedereen de vragen goed kan volgen. Meestal wordt gewerkt met een gezamenlijk thema waarin alle vragen kaderen. Wij houden de vragen van een gemiddeld moeilijkheidsniveau zodat vooral families en vriendenteams uit de regio Geel Punt het doelpubliek zijn. Er is geen inschrijvingsgeld en er zijn ook geen prijzen te winnen, enkel de winnaar mag gedurende 1 jaar met de wisselbeker pronken. Er kunnen max. 30 teams deelnemen omdat dit de maximum capaciteit van de zaal is. Inschrijven via de website http://www.geelpunt.be/FormulierQuiz.htm.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT