Parochienieuws

Week Nr. 47 - 24 november 2010

AFSCHEIDSVIERING PAUL RENDERS
In een extra viering op zondag 28 november om 11.00 u in onze kerk zal parochieassistent Paul Renders afscheid nemen van de Geelse gemeenschap. Aansluitend volgt er een receptie in de parochiezaal. Iedereen is van harte welkom om Paul mee uit te wuiven. Let op! Zaterdag 27 november is er daarom geen viering in onze kerk. Op zondag is er nog wel de ochtendmis van 8.00 u.

ELECTRICITEITSWERKEN
De elektriciteitswerken in de kerk zijn nu zo goed als afgerond. Wie reeds naar een viering is geweest, merkte wellicht op dat O.L.-Vrouw een nieuwe ereplaats heeft gekregen. Ze staat nu met haar zoon aan de vroegere inkomdeur van onze kerk. Net zoals op het beeld van St.-Jozef staat er op het Mariabeeld een spot gericht. De altaarruimte wordt ook beter verlicht en voor het koor is er tevens extra licht voorzien. In de sacristie en bidkapel is er voortaan verwarming. We danken de stad Geel voor de uitgevoerde werken.

ADVENT
Tijdens de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, gaat onze aandacht naar de actie van Welzijnszorg. Het thema dit jaar luidt: “Voor ons geen carrière in armoede.” De financiële crisis treft velen onder ons, maar vooral de laaggeschoolden en allochtonen. Met het tweede campagnejaar van ‘Werk armoede weg’ wil Welzijnszorg streven naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt en begeleiding op maat naar een passende job voor iedere werknemer, ongeacht leeftijd, geslacht of huidskleur! In het portaal van onze kerk vind je campagnemateriaal alsook de traditionele adventskalenders. Met deze kalender kan je je ook thuis voorbereiden op de geboorte van Jezus.

KVLV
U mag eerdaags uw KVLV  bestuurlid verwachten. Zij zullen U het jaarprogramma voor 2011 bezorgen samen met de uitnodiging voor onze kerstvergadering van dinsdag 14 december.
Tevens zullen ze U een omslag overhandigen met verkiezingslijsten in. Want zoals U al wel zult vernomen hebben moeten wij volgens de statuten nieuwe bestuursverkiezingen houden.
Dit is zeker nodig om de goede werking van onze afdeling te kunnen garanderen;
Vandaar deze lijsten. Mogen wij U vragen deze in te vullen  en ze terug te overhandigen aan uw bestuurslid, zij zal ze zoals afgesproken wordt terug komen ophalen.
Op voorhand bedankt voor uw medewerking.

KERSTPERIODE
In Poiël wordt reeds volop gedacht aan deze periode. Men is reeds ijverig in actie geschoten om alle stallen en afsluitingen  te plaatsen, zodat het kerstdorp weer een attractie zal worden die mag gezien worden. Ook werden er al activiteiten vastgelegd. Zo noteren we op zaterdag 18 december de “wandeling in het donker” en op zondag 19 december mogen we weer de toneelgroep van KVLV en Landelijke Gilde van Geel St Amands verwelkomen , die ons een aangepast kersttoneel zullen brengen.
Hou deze data dus vrij en zorg dat je erbij bent.

KWB PAPIERSLAG
Zaterdag 27 november vanaf 9u30 :
Papierslag door de KWB.
Alle papier en karton mag weer , liefst goed verpakt, buitengezet worden.  We zullen het met plezier meenemen

KALENDER PAROCHIE
Zaterdag 13 november:
18.00 u Gezinsviering, themaviering eerste communie.
Zaterdag 20 november: 18.00 u Viering opgeluisterd door het Clemenskoor n.a.v. St.-Cecilia.
Zaterdag 27 november:   
Papierslag K.W.B.
                                                Spaghettiavond Top@Punt in de parochiezaal.
Zondag 28 november 
11.00 u Afscheidsviering Paul Renders in de kerk, aansluitend receptie in de parochiezaal.
Dinsdag 7 december:
20.00 u Parochieraad in de parochiezaal.
Zaterdag 11 december: 18.00 u Gezinsviering met de vormelingen.
Zondag 26 december: Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT