Parochienieuws

Week Nr. 43 - 27 oktober 2010

INFOAVOND 1-STE COMMUNIE
Deze avond woensdag 27 oktober om 20.00 u
vindt in onze parochiezaal de infoavond voor de ouders van de eerste communicanten plaats. Zowel de ouders van de kinderen die naar het eerste als naar het tweede studiejaar gaan worden er verwacht. Op deze avond worden enkele praktische zaken besproken rond de voorbereiding op de eerste communie alsook staan we met de ouders stil bij de figuur van Jezus. Zowel op school als in de catechesemapjes wordt uitvoerig gesproken over Jezus. Hoe kijken de ouders daar zelf naar en de kinderen.

PAROCHIEWANDELDAG: Sint Gerebernuswandeling  Punt op zondag 31 oktober.

Nu zondag 31 oktober organiseert de KWB weer haar jaarlijkse ‘Gerebernuswandeling’. Je kan wandelingen maken van 5, 8, 12 en 20 km. Het vertrek is tussen 9.00 u en 15.00 u aan onze parochiezaal. Op elke wandeling is er gezorgd voor een tussenstop om even bij te tanken en op adem te komen. Na afloop kan je lekkere pannenkoeken eten aan zeer democratische prijzen. Voor kinderen is er een speciale kinderwandeling voorzien. Ook de andere Puntse verenigingen zetten hun schouders achter dit initiatief. Is dit geen leuke uitstap voor het gezin?

ALLERHEILIGEN
Met het hoogfeest van Allerheiligen gedenken wij alle heiligen van onze kerkgemeenschap. Elke heilige kan als een voorbeeldfiguur beschouwd worden voor de gelovigen, daarom worden ze heilig verklaard. Op maandag 1 november is er een vroegmis om 8.00 u en om 11.00 u is er een plechtige hoogmis opgeluisterd door het Clemenskoor. In deze laatste viering herdenken wij tevens de overledenen van het afgelopen jaar. De gedachteniskruisjes worden dan uitgedeeld aan de nabestaanden. De families werden reeds per brief hiervoor uitgenodigd. De parochie zal op 1 november ook een gedachtenisprentje uitdelen met daarop de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. Iedereen van harte welkom in één van deze vieringen.

ONTBIJTBUFFET

Op zondag 7 november vanaf 8.30 u tot 11.00 u kan je in de parochiezaal komen genieten van een door de KWB uiterst verzorgd ontbijtbuffet. Vanaf 8.30 u ben je welkom in de parochiezaal en zal de koffie of thee reeds klaar staan. Je kan dan je keuze maken uit spek (met eieren), een eitje of een broodje met confituur, choco, kaas of hesp. Ook koffiekoeken en croissants zullen niet ontbreken. Om een idee te hebben van de hoeveelheid die we moeten bestellen wordt er gevraagd om op voorhand in te schrijven en te betalen bij Remi Vangenechten (Steenovens), Jan Buyens (Leeks) of Guy Verhaert (Velveken) of via één van de andere bestuursleden van KWB of via het inschrijvingsformulier op de website van de parochie en dit vóór 3 november.
Jan Buyens, Leeks 54, 2440 Geel, tel 014.59.02.27, website: www.geelpunt.be  

KVLV Bloemschikken
Nu donderdag 28 oktober om 19 uur hebben we onze volgende les bloemschikken met als thema “Grafstuk”. Op de laatste ledenvergadering heb je de bloemstukjes reeds kunnen bewonderen en uw keuze kunnen maken. Normaal heeft iedereen reeds een lijst ontvangen voor de benodigdheden. Zorg dus voor het nodige materiaal.
Spraken de bloemstukjes u aan en zou u ook willen komen bloemschikken. U bent van harte welkom. Neem dan vlug contact op met een bestuurslid, zo dat je nog voor het nodige materiaal kunt zorgen. 
Mieke Homblé,
St.-Kristoffelstraat 21, 2440 Geel, tel 014.58.48.15

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 27 oktober:
20.00 u Ouderavond eerste communie, parochiezaal.
Zondag 31 oktober: Parochiefeesten: wandeldag.
Vertrek tussen 9.00 u en 15.00 u aan de parochiezaal.
Maandag 1 november:
Allerheiligen:
eucharistievieringen om 8.00 u en 11.00 u in de kerk.
Zaterdag 13 november:
18.00 u Gezinsviering, themaviering eerste communie.
Zaterdag 27 november: Papierslag K.W.B.
Dinsdag 7 december: 20.00 u Parochieraad in de parochiezaal.
Zaterdag 11 december: 18.00 u Gezinsviering met de vormelingen.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be