Parochienieuws

Week Nr. 40 - 6 oktober 2010

NATIONALE ZIEKENDAG
De viering van nu zaterdag 9 oktober staat in het teken van de nationale ziekendag van Ziekenzorg CM. De medewerkers van onze Puntse Ziekenzorg werden door onze pastoor Bart Rombouts speciaal uitgenodigd voor deze viering. Wie onze ziekenbezoek(st)ers een hart onder de riem wil steken voor het mooie werk dat ze doen voor de zieken en de ouderen van onze parochie, is uiteraard ook welkom in de viering van 18.00u!

ZIEKENZALVING OF BEZOEK
De ziekenzalving is een bijzonder sacrament van nabijheid. Wanneer iemand ziek is of door ouderdom aan huis gekluisterd is, ook dan wil Jezus deze mensen heel dicht nabij zijn. Jezus is onze tochtgenoot doorheen het leven en juist op die moeilijke momenten. Een ziekenzalving kan iemand kracht en moed geven om de ziekte of ouderdom te dragen. Wie graag de ziekenzalving wenst te ontvangen, neemt best contact op met iemand van de pastores. Of wil je gewoon een bezoek van één van hen of van een ziekenbezoek(st)er van Ziekenzorg? Voor een luisterend oor staan zowel pastores als ziekenbezoek(st)ers steeds paraat. Onze pastores, Bart en Paul, zijn actief in drie parochies en daarom zijn ze niet altijd op de hoogte van (langdurige) zieken of ouderen die wel eens deugd kunnen hebben aan een bezoekje van hen. Wij vragen om uw begrip en doen daarom deze oproep om met hen zelf contact op te nemen. Zij maken dan een plaatsje vrij in hun agenda. Paul, onze parochieassistent, is voor het Punt de eerst aanspreekbare pastor.
Paul Renders (parochieassistent), gsm 0494.93.34.21, e-mail renderspaul@gmail.com,
Bart Rombouts (pastoor),
tel 014.56.08.39, e-mail b.rombouts@telenet.be

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
Na de start van de vormselcatechese start nu ook de werkgroep eerste communie. Op woensdag 13 oktober om 20.00 u komen zij bijeen bij Corine. Ze zullen dan de ouderavond van 27 oktober voorbereiden en het nieuwe werkjaar onder de loep nemen.

KVLV

PAROCHIEWANDELDAG: Sint Gerebernuswandeling  Punt op zondag 31 oktober.

TOMBOLA PAROCHIEFEESTEN

Hebt u uw loten goed nagekeken, want alle prijzen werden nog niet afgehaald.
U kan dit nog doen van 5 oktober tot 15 oktober.

Maria Schelles, Poiël 123, 2440 Geel, tel 014 58 78 79, gsm 0494 40 07 24.

 

KALENDER 2011

Jaarprogramma´s voor Kalender 2011: aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt : Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2011 en dit ten laatste op 15 oktober. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!
En dit jaar wordt het een jubileumuitgave want we zijn toe aan editie 25.

KALENDER PAROCHIE
Zaterdag 9 oktober:
18.00 u Viering nationale ziekendag in de kerk.
Woensdag 13 oktober:
20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Vrijdag 15 oktober: 20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Dinsdag 19 oktober: 20.00 u Parochieteam in de pastorij.
Woensdag 20 oktober: 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Zaterdag 23 oktober: 18.00 u Naamopgave vormelingen tijdens de gezinsviering.
Zondag 24 oktober: Doopzondag op het Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be