Parochienieuws

Week Nr. 39 - 29 september 2010

KERK ZONDER STROOM
-
De architect, de aannemer, kerkfabriek en de dienst patrimonium bekijken nog eens samen de plannen voor de elektriciteitswerken in de kerk terwijl de pastoor, parochieassistent en kosters Jef en Francine goedkeurend toekijken.

De elektriciteitswerken in de kerk zullen starten in de week van 4 oktober. Eerst worden de nieuwe leidingen en lampen gehangen, daarna wordt de oude bedrading en installatie verwijderd. De hinder zal gelukkig beperkt blijven doordat er weinig geboord zal moeten worden. Slechts twee dagen zal er een stelling gebruikt worden en zal de kerk niet bruikbaar zijn voor de eredienst. De gloeilampen worden vervangen door spaarlampen om energie te besparen (en natuurlijk ook kosten). Enkele zaken zullen voortaan extra verlicht worden. Het hoogzaal krijgt een nieuwe verlichting. De sacristie krijgt eindelijk ook verwarming. Het portaal van de kerk wordt aangepakt wanneer het dak van het portaal wordt vernieuwd, want ook deze laatste is versleten. We kijken al uit naar het resultaat en hopen op een goede en vlotte samenwerking tussen kerkfabriek, aannemer, architect en stad.

DIAMANT
Op donderdag 16 september vierden Jos Daems en Anna Geukens op het Stokt hun diamanten huwelijksverjaardag met familie en vrienden. Ze verkeren allebei nog in zeer goede gezondheid naar verluidt. Ze zijn zelfs nog heel actief op hun boerderij. We wensen hen namens de parochie en de lezers van het parochieblad een dikke proficiat!

PAROCHIERAAD
Morgen 30 september om 20.00 u staat er weer een parochieraad gepland in de kleine zaal van de parochiezaal. Op de agenda staat onder andere het nieuwe initiatief voor de nieuwe bewoners van het Punt; de parochiefeesten; het zaalcomité;… Ook de wandeldag van 31 oktober staat op de agenda. Alle verenigingen zijn welkom, maar ook alle andere parochianen zijn welkom op deze vergadering.

MISINTENTIES ALLERHEILIGEN
Omdat Allerheiligen op een maandag valt, zullen de viering met het weekend van 30 oktober tot en met 1 november als het volgt zijn op het Punt. Op zaterdag 30 oktober is er een viering om 18.00 u. Op 31 oktober is er een viering zoals altijd op zondag om 8.00 u. Op maandag 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, is er zowel een eucharistieviering om 8.00 u als om 11.00 u in onze kerk. De viering van 11.00 u wordt opgeluisterd door het Clemenskoor. Tijdens die viering gedenken wij ook de overledenen van het voorbije jaar. De families van de overledenen zullen voor deze viering nog een uitnodiging krijgen. Wie misintenties wenst te bestellen voor dit weekend kunnen hiermee rekening houden.
Parochiesecretariaat, Antwerpseweg 135, 2440 Geel, gsm 0494 93 34 21, e-mail renderspaul@gmail.com
open dinsdag tussen 15.30 u en 16.30 u en 18.15 u en 19.15 u.

NATIONALE ZIEKENDAG
Op zondag 10 oktober is het weer nationale ziekendag van Ziekenzorg CM. Dit jaar luidt het thema: ‘Zorgzame buurt’. In het kader van het pastoraal thema ‘Mensen nabij zijn’ willen we dit jaar in onze parochie bijzondere aandacht hebben voor de Nationale Ziekendag. Daarom ook nodigen we alle ziekenbezoekers en medewerkers van Ziekenzorg uit in de viering op zaterdag 9 oktober om 18.00u in onze kerk. Ook sympathisanten zijn meer dan welkom!

KVLV
Koken: Onze kookcursus is weer ten einde. Aan de vele reacties te horen was het er echt leerrijk. Eenvoudige  maar toch fijne gerechten ; lekker koken met weinig geld ,fruit uit onze eigen achtertuin en lekkers uit de grond enz . Het kwam allemaal aan bod.
Het was echt een enorm succes.
Daarom werd er al maar beslist om volgend werkjaar hiermee verder te gaan.
Bestuur: Bestuursleden snel : deze avond woensdag 29 september om 20 uur bestuursvergadering.
Wij zouden graag alle bestuursleden zien, want het zal het drukke bijeenkomst worden.  Uit de vele aangeboden voorstellen moeten wij  een programma opstellen voor het volgend werkjaar.
Suggesties of ideeën zijn altijd welkom, wij zullen er trachten rekening mee te houden.            Dus allen op post.
Ledenvergadering: De vakantieperiode is weer voorbij., wij vervolgen dus ons programma.
Dinsdag 5 oktober om 19.30 uur hebben we onze volgende ledenbijeenkomst.
“Oxfam Wereldwinkel “ Een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor het recht op een menswaardig leven. De Oxfam-wereldwinkels is de voornaamste organisatie voor eerlijke handel in België.
Het zal zeker interessant zijn om eens wat meer te vernemen over de werking en intentie die achter deze beweging zit.
Noteer ook al de datum 12 oktober gezondheidsles “ Mama, ik heb buikpijn”.

TOMBOLA PAROCHIEFEESTEN

Hebt u uw loten goed nagekeken, want alle prijzen werden nog niet afgehaald.
U kan dit nog doen van 5 oktober tot 15 oktober.

Maria Schelles, Poiël 123, 2440 Geel, tel 014 58 78 79, gsm 0494 40 07 24.

 

KALENDER 2011

Jaarprogramma´s voor Kalender 2011: aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt : Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2011 en dit ten laatste op 15 oktober. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!
En dit jaar wordt het een jubileumuitgave want we zijn toe aan editie 25.

PAROCHIEWANDELING

De eerste twee activiteiten van onze parochiefeesten - onze mosselavond en restaurantdag - hebben reeds plaats gehad.
De volgende activiteit ten voordele van onze parochiezaal is de Gerebernus wandeldag.
Deze heeft plaats op zondag 31 oktober  2010. Je kan er komen wandelen .Er wordt zelfs voor onze kinderen aan een extra wandeling met een echt speelskarakter gewerkt. Het zal zeker de moeite lonen om met het hele gezin eens te komen wandelen.
Voor hen die niet graag wandelen, je kan ook steeds gewoon gezellig een pannenkoek komen eten.
Maak dus nu al maar reclame voor deze activiteit.
Om het verloop en resultaat van onze parochiefeesten te bespreken en om de laatste afspraken te maken voor onze wandeldag, houden we nog een vergadering op donderdag 30 september om 20 uur.

KALENDER PAROCHIE
Donderdag 30 september:
20.00 u Parochieraad Punt in de parochiezaal.
Zaterdag 9 oktober: 18.00 u Viering nationale ziekendag in de kerk.
Woensdag 13 oktober:
20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Vrijdag 15 oktober: 20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Dinsdag 19 oktober: 20.00 u Parochieteam in de pastorij.
Woensdag 20 oktober: 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Zaterdag 23 oktober: 18.00 u Naamopgave vormelingen tijdens de gezinsviering.
Zondag 24 oktober: Doopzondag op het Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be