Parochienieuws

Week Nr. 38 - 22 september 2010

TOP@RT OP ONZE SCHOOL

De leerlingen gaan uit hun bol bij de start van het nieuwe schooljaar!

Thema
Top@rt is het thema en de muzische rode draad voor het schooljaar  ‘10 – ‘11. Het zou zelfs kunnen dat ze er in ‘11 – ‘12 moeten mee doorgaan, aangezien ze alleen al in beeldende kunst genoeg inspiratie vonden.
Het eerste top@rt-jaar hebben ze samen met de kinderen, leerkrachten en een flink aantal ouders, grootouders en sympathisanten op woensdagmorgen 1 september feestelijk geopend.
Liesbeth had tijdens de vakantie de pasjes bedacht, een tiental topkinderen hebben ze in augustus met plezier geoefend, waardoor met Carine en Inez als voordansers, de groepsdans op ‘I Gotta Feeling’ ook werkelijk bij iedereen voor een heerlijk goed gevoel zorgde. Mede dankzij de zon werd het een startfeest om U tegen te zeggen, waardoor 62 kleuters, 85 leerlingen en 14 top-teamleden met een glimlach naar de lokalen trokken.

Renovatiewerken
Zowel op de vestiging in de Vogelzang 81 als Vogelzang 64 zijn renovatiewerken uitgevoerd. De werken in de Vogelzang 81 werden uitgevoerd door de stadsdiensten en daar verliep alles vrij vlot. De werken in de andere vestiging werden uitgevoerd door een aannemer en dat verliep iets minder vlot. Dat het hier eerder om een ‘processie van Echternach’ ging, is waarschijnlijk nog licht uitgedrukt. De in eerste instantie geplaatste ramen waren te klein. Op bevel van het Schoolbestuur moesten die exemplaren vervangen worden. De aannemer engageerde zich om dat te doen tussen 3 en 16 augustus. Uiteindelijk werd er gestart op 23/08, om met de laatste klus - de schilderwerken - te eindigen op 28/08.
Leerkrachten en onderhoudspersoneel hadden toen nog 3 dagen om alles opnieuw te reinigen, de lokalen te poetsen en het meubilair een plek te geven … een helse klus voor al wie er bij betrokken was ! En dat was een hoop volk, het blijft ons verbazen hoe in ’t Punt wonderen worden verricht op momenten dat – door nalatigheid van derden – zowat alles in het honderd dreigt te lopen.

IN MEMORIAM Fons Peeters
Fons Peeters
(°1928), echtgenoot van Dimphna Krieckemans, woonachtig in de Vogelzang overleed op 4 september. De uitvaartdienst vond plaats in onze kerk op zaterdag 11 september.
Hoewel Fons al drie jaar vocht tegen zijn ziekte, kwam het overlijden toch nog heel plots. De ene moment was hij beter, en dan plots is hij er niet meer. Fons kon dankzij de zorgende handen van Dimpke en de thuisverpleging thuis verzorgd worden. Daar was hij ook het liefst.
Fons hield veel van zijn gezin. Zijn kinderen hebben een fijne jeugd gehad en aan Fons een liefdevolle vader. Ze herinneren nog goed hoe hij vroeger konijnen kweekte om te verkopen op Mol Markt. In het begin reed hij nog met de fiets, later met de auto. De kinderen vonden het leuk om samen met hem de konijnen te gaan verkopen. Toen de kinderen aan een eigen gezin dachten, hielp hij hen graag bij de bouw van hun woningen. Op zijn eigen tempo kwam alles in orde en het was bovendien goed gedaan ook.
Fons leefde mee met zijn gezin… Het auto-ongeluk van zijn zoon Ferdinand, het overlijden van zijn schoonzoon Eddy en van Michel deed hem dan ook veel verdriet. De kleinkinderen waren zijn oogappels. Hij was altijd benieuwd naar hun schoolresultaten, hun gezondheid en het voetbal. In zijn jonge jaren heeft hij zelf ooit nog in de eerste ploeg bij Geel gespeeld. Fons zorgde ook bij elke bijeenkomst voor de vrolijke noot door te zwansen over van alles en nog wat. Kaarten was zijn passie. Hij kon genieten van het kaartspel met familie of vrienden. Na zijn brugpensioen bij GAVRA was hij het liefst thuis en hield hij van het tuinieren. Tot het allemaal niet meer ging. We zullen Fons blijven herinneren als een vreugdevol en ook gelovig man.
Wij betuigen ons medeleven met de familie in rouw en bidden dat God hem mag opnemen in zijn eeuwige liefde.

START VORMSELCATECHESE
De vrijwilligersploeg van de werkgroep vormselcatechese is gewijzigd. Tijdens de zomervakantie namen we afscheid van Monique Cools en juffrouw Sonja. Om persoonlijke redenen en een drukke agenda verlieten ze onze werkgroep. Ze werden reeds persoonlijk in de bloemetjes gezet, maar het past toch ook om ze via deze weg te danken voor hun jarenlange inzet in onze werkgroep vormselcatechese. Met hun vertrek zijn we een goede catechiste en een zeer goede creatieve ondersteuner armer. Ze zullen ons nog wel langs de zijlijn blijven volgen, daar zijn we vast van overtuigd!
Maar onze werkgroep werd ook vernieuwd met een nieuw gezicht. Katrien Sauvillers, echtgenote van Jan Baelus en woonachtig in de Bruggenhoofdweg, is onze kersverse catechiste. We zijn zeer blij met onze nieuwe aanwinst en wij hopen dat ze er veel plezier aan zal beleven en dat ze toch een tijdje in onze werkgroep zal blijven. Mieke Van Derhooydonck – Van Baelen en Paul Renders zijn de overige twee catechisten. Juffrouw Carine zal vanuit de school een belangrijke steun blijven in onze werkgroep.
Dit werkjaar zullen leerlingen uit zowel het vijfde als het zesde leerjaar hun vormsel doen op het Punt. Dat betekent dat er in 2012 geen vormsel is op het Punt. Paul zal de vijfdejaars voor zijn rekening nemen en Katrien en Mieke zullen met de zesdejaars op weg gaan dit jaar. De officiële start van de vormselcatechese is deze namiddag om 14.00 u in de refter van de school. Dan worden de vormelingen verwacht voor een kennismakingsnamiddag waar we gaan spelen, knutselen en natuurlijk ook de groepsverdeling bekend maken. De ouders verwachten we er tegen 16.00 u voor een eerste infomoment. We hopen op een leuke start en een tof catechesejaar. Het vormsel vindt plaats op zondag 5 juni om 11.00 u.

ELEKTRICITEITSWERKEN KERK
Eindelijk is het zo ver! De stad Geel zal wellicht deze week en eventueel ook de komende week elektriciteitswerken uitvoeren in onze kerk. De volledige elektriciteit wordt vervangen omdat ze hopeloos verouderd was en daarom onveilig voor een openbaar gebouw. We verwachten ook hinder tijdens deze werken voor liturgische vieringen in de kerk. Naargelang de werken vorderen kan het mogelijk zijn dat we voor uitvaarten moeten uitwijken naar een andere kerk. Maar daar kunnen we op dit moment, bij de opmaak van dit parochieblad, niet met zekerheid uitsluitsel over geven. We zullen zie hoe de werken verlopen. We zijn blij dat de stad voor ons deze werken wil doen en wij hopen op een vlot verloop van de werken.

KALENDER 2011

Jaarprogramma´s voor Kalender 2011: aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt : Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2011 en dit ten laatste op 15 oktober. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!
En dit jaar wordt het een jubileumuitgave want we zijn toe aan editie 25.

KVLV Bestuur
Wij hebben nog een druk programma voor de boeg.

PAROCHIEWANDELING

De eerste twee activiteiten van onze parochiefeesten - onze mosselavond en restaurantdag - hebben reeds plaats gehad.
De volgende activiteit ten voordele van onze parochiezaal is de Gerebernus wandeldag.
Deze heeft plaats op zondag 31 oktober  2010. Je kan er komen wandelen .Er wordt zelfs voor onze kinderen aan een extra wandeling met een echt speelskarakter gewerkt. Het zal zeker de moeite lonen om met het hele gezin eens te komen wandelen.
Voor hen die niet graag wandelen, je kan ook steeds gewoon gezellig een pannenkoek komen eten.
Maak dus nu al maar reclame voor deze activiteit.
Om het verloop en resultaat van onze parochiefeesten te bespreken en om de laatste afspraken te maken voor onze wandeldag, houden we nog een vergadering op donderdag 30 september om 20 uur.

GEZINSVIERINGEN
Nu de werkgroep vormselcatechese haar jaarprogramma ook heeft vastgelegd kunnen we u de kalender meegeven voor de gezinvieringen in dit werkjaar. De gezinsvieringen vinden steeds plaats op zaterdagavond om 18.00 u, tenzij anders aangegeven.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 22 september:
14.00 u Startnamiddag voor de vormelingen in de refter van de school met aansluitend om 16.00 u een infomoment voor de ouders.
Donderdag 30 september: 20.00 u Parochieraad Punt in de parochiezaal.
Woensdag 13 oktober: 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Vrijdag 15 oktober: 20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Dinsdag 19 oktober: 20.00 u Parochieteam in de pastorij.
Woensdag 20 oktober: 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine.
Zaterdag 23 oktober: 18.00 u Naamopgave vormelingen tijdens de gezinsviering.
Zondag 24 oktober: Doopzondag op het Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be