Parochienieuws

Week Nr. 33 - 18 augustus 2010

HUWELIJK
Treden op zaterdag 21 augustus om 15.00 u in onze kerk in het huwelijksbootje:
1. Wim Eyckmans, afkomstig van Bergom en Nathalie Meysmans, afkomstig van de Bruggenhoofdweg. Wim en Nathalie zijn nu woonachtig in Veerle-Heide (Laakdal).
2. Tom Eyckmans, afkomstig van Bergom (en broer van Wim) en Melissa Moorkens, afkomstig uit Nijlen. Tom en Melissa zijn momenteel woonachtig in Tongerlo.
Wij wensen hen alvast proficiat en bidden dat God hun liefdesband mag versterken en zegenen.

KVLV
Bestuursleden:
De verlofperiode is bijna voorbij, daarom denken we reeds aan het vervolg van onze activiteiten. Want ons jaarprogramma voor 2010 loop nog verder en is nog niet ten einde.
Daarom verwachten we U op onze volgende bestuursvergadering op woensdag 25 augustus om 20 uur.

Kookliefhebbers: Jullie hebben toch de data genoteerd van onze volgende kooklessen, want met die vakantieperiode zou ge deze uit het oog verliezen. Die staan geprogrammeerd voor dinsdag 7  en 14 september om 19 uur.Zorg dat je er bent.

PAROCHIENIEUWS
Tombola:
De lotenverkopers zullen nu al wel op de meeste plaatsen langs gekomen zijn. Hebt gij ze niet gezien, dan was U misschien niet thuis of moeten ze nog langs komen.
Moest ge ze toch gemist hebben,  geen nood je kan altijd nog loten kopen in de zaal tijdens de mosselavond op vrijdag 27 augustus of op de restaurantdag op zondag 29 augustus.
Want het loont echt de moeite : onze eerste prijs is een weekend of midweek in een luxe appartement aan de zee in De Panne.
Dus verhoog uw winstkansen en koop vele loten. Prijzen voor onze tombola zijn ook nog steeds welkom.

Hulp Wij kunnen nog steeds helpende handen gebruiken tijdens onze parochiefeesten.
Hebt  u niet eventjes tijd om te komen helpen.
Geef dan een seintje aan Josfine ( 014 586436) of Maria (014 587879).
Iedere hulp is welkom.

Benodigdheden: Wij zoeken nog steeds groenten voor onze restaurantdag.
Hebt u wat te veel in uw tuin, kan je iets missen. Laat het ons weten .
Bedankt op voorhand.

Folders: In iedere Puntse brievenbus werd een gele affiche bezorgd.
Mogen wij U vragen om deze zichtbaar aan het raam op te hangen. Zo kan iedereen zien wanneer de Puntse parochiefeesten plaats hebben

PAPIERSLAGEN KWB
Data dat we papier komen rondhalen : Zaterdag 11 september en Zaterdag 27 november.
Gelieve deze data te noteren en het papier voor ons bij te houden ... bedankt op voorhand!

UIT DE OUDE DOOS 1980 (DEEL 2)
Tijdens de zomermaanden willen we u even meenemen terug in de tijd, meer bepaald 30 jaar geleden. Hoe zag de parochie Punt er toen uit? En was is er van 30 jaar geleden overgebleven? We nemen daarbij het boek van oud-pastoor Jos Versmissen bij de hand “Dagboek van 50 jaar parochieleven”.

1980
“Organisatienieuws: Ook hier probeerde ik (nvdr. erepastoor Jos Versmissen) verantwoordelijkheid door te geven een vernieuwd zaalcomité was één van de resultaten. Met vooral K.W.B. leden werd de buitenschildering van de zaal aangepakt.
We starten met de voorbereiding op de Lourdesbedevaart van 1983, een viering in de kerk, een Lourdesfilm in de zaal en het begin van een spaaractie.
Nog mooier was de barbecue aan de kotters. In de St.-Dimpnastoet ging John Lungström als straatzanger. Remi Vangenechten sprak hem aan en hij kwam het kampvuur nog mooier maken. Ook met een verjaardagsliedje voor de Remi.
Waar de leden van K.V.L.V. deugd aan beleefden was de komst van René Verreth, mijnheer Persez van de Collega’s. Hij kwam spreken over ’t Hoeveke en de inzet voor kinderen die ’t moeilijk hadden. De mensen waren zo getroffen dat een massa Puntenaars, de week later, naar de gemeentelijke zaal trokken om een toneelspel van hem: “Tot nut van ’t algemeen” van Walter Van den Broeck, bij te wonen. 240 mensen van ’t Punt zaten in de zaal.
K.B.G. heeft een nieuwe voorzitster. Jef Vanreusel had het wel moeilijk om de stap te zetten. Dympna Sterckx volgt Jef op. Heel wat gepensioneerden gaan nu elke week fietsen.
De Salvia krijgt zijn eigen lokaal, in de tuin van Staf Roodhooft en begint met een nieuw initiatief, een bloemenmarkt op ’t pleintje.
Ziekenzorg vaart naar de haven van Antwerpen en verkent met auto’s het eigen dorp. De Chiro geeft een bonte avond. De radijsjeskoning was een pleidooi  voor een gezond leefmilieu. Ze gaan op kamp naar Neerpelt.”

2010
Zaalcomité: Er worden momenteel nieuwe mensen gezocht voor het zaalcomité. Onze parochiezaal heeft het voorbije werkjaar te kampen gehad met inbraken. Meestal werd er Duvel gestolen. Dit heeft onze zaal heel wat extra kosten bezorgd zoals het steken van nieuwe ramen en deur. Gelukkig krijgt de zaal ook nog steeds de steun van de verschillende verenigingen zoals de K.W.B.
Ziekenzorg: Ziekenzorg gaat nu jaarlijks op uitstap naar Scherpenheuvel en organiseert o.a. een paas- en kerstfeest. Ook enkele oudere leden van OKRA hebben nu een stek gevonden bij Ziekenzorg nadat OKRA door gebrek aan trekkers jammer genoeg de handdoek in de ring heeft gegooid. Gelukkig hebben verschillende leden van de Puntse OKRA ook aansluiting gevonden bij de naburige parochies.
KVLV: Onze Puntse KVLV heeft nog heel wat activiteiten op haar programma staan zoals o.a. creativiteitslessen, bloemschikken,… maar ook de ledenfeesten mogen er zijn. Het is mooi om onze parochiezaal te zien gevuld met alleen vrouwen van verschillende generaties bijvoorbeeld bij het kerstfeest. Voorzitsters zijn Mieke Homblé en Josefien Vangenechten.
Chiro: Onze Chiro mag terugblikken op een geslaagd feestelijk werkjaar. Het hoogtepunt was de jubileumviering in zowel de kerk als de parochiezaal. Mensen van het eerste uur werden samengebracht met de jongste generatie.
Onze verenigingen hebben de inwoners van het Punt nog heel wat te bieden zowel jong als oud. Wij hopen dat wie verbonden wil zijn met zijn buurt een plekje vindt in één van onze verenigingen. Dit maakt een parochie des te mooier!

KALENDER PAROCHIE
Parochiesecretariaat in augustus enkel geopend op dinsdag tussen 15u30 en 16u30.
Dinsdag 24 augustus 
20.00 u Parochieteam in de pastorij.
Vrijdag 27/08   Parochiefeesten: mosselfestijn in de parochiezaal.
Zondag 29/08  Parochiefeesten: restaurantdag in de parochiezaal.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be