Parochienieuws

Week Nr. 32 - 11 augustus 2010

MARIA TEN HEMEL OPGENOMEN
“Maria ten hemel opgenomen” is de officiële naam van het hoogfeest op 15 augustus. Dit feest is tevens ook het feest van ons bisdom daar de kathedraal toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw, Tenhemelopgenomen. We geloven als gemeenschap dat Maria als eerste gelovige na haar dood in de hemel werd opgenomen bij de engelen en heiligen. In onze Antwerpse Kempen wordt die dag ook traditiegetrouw toegewijd aan alle moeders. Wij wensen alle moeders in onze parochie het allerbeste toe en hopelijk leuke verassingen van uw kroost.
In onze kerk is sinds vorig jaar een nieuwe traditie ontstaan. Onder impuls van enkele koorleden van ons Clemenskoor wordt er op de vooravond van dit feest in de eucharistieviering van 18.00 u enkele traditionele Marialiederen in samenzang gezongen. Liederen zoals “Lieve Vrouwe van ons land” of “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” kunnen duchtig meegezongen worden in deze viering. Zo krijgt deze viering ook een extra dimensie. Iedereen is dan ook van harte welkom!

KVLV
Bestuursleden
: Noteer de datum van onze volgende bestuursvergadering .Deze heeft plaats op woensdag 25 augustus om 20 uur.

PAROCHIEFEESTEN
De voorbereidingen voor onze parochiefeesten zijn reeds volop aan de gang.
Gisteren hebben we een bijeenkomst gehad om de laatste afspraken te maken voor het vlot verloop van onze feesten. Deze gaan door op vrijdag 27 augustus mosselavond en zondag 29 augustus restaurantdag.
Wij kunnen nog zeker helpende handen gebruiken. Hebt U enkele ogenblikken vrij, kom ons dan helpen.  Iedereen  is van harte welkom.  Geef een seintje aan Josfine (014 586436 ) of Maria (014 587879 )
Normaal zou u in uw brievenbus een affiche ontvangen hebben over onze parochiefeesten. Mogen wij U vragen deze zichtbaar voor uw raam op te hangen, zodat iedereen kan zien dat er op ’t Punt gefeest wordt.

Tombola: Vele vrijwilligers lotenverkopers zijn weer op ronde om de loten voor onze jaarlijkse tombola aan te bieden.  Zij zullen bij U aanbellen ; ontvang hen met een glimlach en steun ons door het kopen van loten.
Het loont echt de moeite. Misschien bent u wel de gelukkige .
De eerste prijs is namelijk een verblijf aan zee in een luxe appartement.

Tuiniers: We weten het wel . Het is heet en droog geweest de voorbije maanden.
En hadden we op wat meer opbrengst gerekend van al ons zwoegen in de tuin.
Maar toch durven we de vraag stellen aan al onze hobby tuiniers . Wie kan er wat groenten leveren voor onze parochiefeesten ? Wij kunnen nogal wat gebruiken van oa ui , sla, selder, prei, wortelen,peterselie , boontjes,tomaten, witte kool, bloemkool paprika, komkommer ,courgette enz..
Graag op voorhand een seintje aan Josfine ( 014 586436 ) of Maria (014587879, zodat we kunnen zien over welke groenten we kunnen beschikken en voor wat er nog moet bij gezorgd worden.  Bedankt op voorhand.  
 

UIT DE OUDE DOOS 1980 (DEEL 1)
Tijdens de zomermaanden willen we u even meenemen terug in de tijd, meer bepaald 30 jaar geleden. Hoe zag de parochie Punt er toen uit? En was is er van 30 jaar geleden overgebleven? We nemen daarbij het boek van oud-pastoor Jos Versmissen bij de hand “Dagboek van 50 jaar parochieleven”.

1980
1980 was voor pastoor Jos Versmissen het jaar waarin hij veel leken heeft aangesproken. We lezen:
“Tien jaar ben ik op ’t Punt met veel bouwen en verbouwen. Graag zou ik willen werken aan een parochie waarin leken mee de verantwoordelijkheid dragen. Ik volgde er op ’t seminarie een reeks lessen voor. Het kerkfabriek moet er eerst aan. Raf doet meer en meer financies, begrotingen en rekeningen en Willy Wuyts moet maar zorgen dat de vele brieven van de provincie een passend antwoord krijgen. Voor missieanimatie draagt Maria Peeters de verantwoordelijkheid. Maar ook anderen zijn aktief. In de gemeentezaal had de jaarlijkse ontmoeting plaats van bisschop en missionarissen. Geel was gaststede. We mochten er kennis maken met onze nieuwe bisschop, Paul Van den Berghe want Godfried Danneels werd in januari 1980 aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Onze Salvia was gevraagd voor de versiering van de zaal, en onze K.V.L.V. zorgde voor de receptie.

Ook voor de vormselcatechese kreeg Maria Peeters de verantwoordelijkheid en Ria Snoeckx zorgde voor onze eerste communicantjes. Voor de St.-Dimpnaommegang, (1975 was zo’n succes dat men besloot om de 5 jaar de stoet te houden) zocht ik ook mensen. Marthe Boogers, Alex Vleugels en Josefien Vangenechten volgden de vergaderingen in Geel en zochten e mensen voor twee groepen, de rovers van Xanten en de verordening op de gezinsverpleging.

De Plus-Dertieners zijn heel actief. Ze gingen voor drie dagen op bezinning naar Vorselaar. Maria Peeters en René Heylen waren de begeleiders.

We hadden parochiefeesten met een recordwinst, 212.761 BEF maar negatief was het groeiend vandalisme. Ons gemeenteplein werd een rendez-vouz plaats voor jongeren, ook de weide achter de jongensschool en ja, de en wou al stoerder doen dan de ander met de gekende gevolgen.”

2010
financies en secretariaat

Voor de financies van de parochie Punt en de kerkfabriek zorgt nog steeds Raf De Sauter. Na meer dan 30 jaar wil hij nu wel graag de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie. Raf doet zijn werk stipt en goed en overzichtelijk. Elke cent die binnenkomt of buitengaat kan hij verklaren in zijn prachtige boekhouding. Wellicht zullen binnenkort 2 mensen de taak van Raf moeten overnemen, dus Raf is zeker 2 man waard! Willy Wuyts heeft ondertussen de kerkfabriek verlaten maar is nog steeds trouw op post op ons parochiesecretariaat en als lector in de morgenmis.

Missie
Voor de missieanimatie zorgt voortaan onze school met hun vlooienmarkten. De opbrengst van hun vlooienmarkt gaat tegenwoordig naar een school in Ciriri (Oost-Congo), een project dat gesteund wordt door onze pastoor Bart Rombouts. Dit jaar kregen we Abbé Pierre, de pastoor van Ciriri, over de vloer in september. Kerkgangers kunnen ook hun steentje bijdragen dankzij de missieton in het portaal van de kerk. Het missionair hart van de parochie klopt nog steeds.

Bisschop
Onze huidige bisschop Mgr. Johan Bonny is ook nog maar aan zijn tweede werkjaar bezig. Hij staat reeds gekend als een zeer ijver man die reeds een collectie brieven heeft geschreven naar diverse groepen van mensen in ons bisdom waaronder de priesters, religieuzen en sinds Pinksteren ook de jongeren in het bisdom. Kardinaal Danneels werd dit jaar opgevolgd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel door een Waal Mgr. André-Joseph Léonard die eerder bisschop van Namen was.

Eerste Communie en vormselcatechese
Onze werkgroep eerste communie en gezinsvieringen bestaat ondertussen uit velen: juffrouw Tinne, Anja en Anik, Karin, Corine, Kristine, Irène en Paul onze parochieassistent. De werkgroep vormselcatechese bestond dit werkjaar uit Monique, Mieke, juffrouw Sonja en Paul. Voor het komende werkjaar starten we met een vernieuwde ploeg catechisten daar juffrouw Sonja nu ook de fakkel wil doorgeven aan de volgende generatie en Monique om persoonlijke redenen het iets rustiger aan wil gaan doen maar gelukkig nog op afstand wil ondersteunen.

Ommegang
Dit jaar had St.-Dimpna weer voor prachtig weer gezorgd voor onze vijfjaarlijkse ommegang. Het Punt verzorgde dit jaar enkel “de rovers van Xanten”. Ludo Bens mocht het nodige volk bijeen roepen terwijl zijn echtgenote, Nadine Laeremans, als schepen van cultuur de eindverantwoordelijkheid van de hele ommegang voor zich nam. Maar ook o.a. de familie van Hans Van de Ven zette hun beste beentje voor in het massaspektakel van Gheelamania.

Parochiezaal
Onze parochiezaal is jammer genoeg nog steeds het slachtoffer van vandalisme en diefstal. Meerdere malen werd er dit jaar ingebroken door “Duvel”-liefhebbers en hebben ze onze zaal voor onnodige bijkomende kosten gezorgd zoals nieuwe ramen en deuren.

Het werkjaar 2010-2011 zal voor de parochie Punt weer een werkjaar worden waar een nieuwe generatie leken moet gezocht worden om onze parochie draaiende en levend te houden. We zoeken mensen voor het zaalcomité, de kerkfabriek, het parochieteam,… Met als jaarthema “Mensen nabij” hopen wij een nieuwe impuls te kunnen geven in onze parochie.

PAROCHIESECRETARIAAT
Vanaf 3 augustus zal ons parochiesecretariaat ENKEL geopend zijn op dinsdag tussen 15u30 en 16u30. Vanaf 7 september kan je er weer terecht op de gebruikelijke openingsuren.

KALENDER PAROCHIE
Augustus

Parochiesecretariaat enkel geopend op dinsdag tussen 15u30 en 16u30.
Vrijdag 27/08  
Parochiefeesten: mosselfestijn in de parochiezaal.
Zondag 29/08  Parochiefeesten: restaurantdag in de parochiezaal.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be