Parochienieuws

Week Nr. 23 - 9 juni 2010

IN MEMORIAM
Op 20 mei overleed Mieke De Vrindt (°1915), weduwe van Door Wuyts. Mieke woonde vroeger in de Bruggenhoofdweg maar verbleef de laatste 5 jaar in het rusthuis Wedbos. De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 17 mei in onze kerk.
Mieke heeft een gezegende leeftijd mogen bereiken. Op die leeftijd kan men zeggen dat men veel heeft meegemaakt. De wereld is hard veranderd sinds haar jeugd. Ze heeft de oorlog van nabij meegemaakt aan hun boerderij aan de Bruggenhoofdweg. Mieke was een flinke vrouw die hard gewerkt heeft voor de boerderij, haar gezin, haar prachtige bloemenhof waar ze zo fier over was, maar ook daarbuiten.
Ze kwam graag onder de mensen: ze was ooit bestuurslid van de KVLV op het Punt en later lid van de OKRA in Stelen en Ziekenzorg van het Punt. De boerderij lag op de grens tussen Stelen en het Punt en ze droeg beide parochies in haar hart.
Vele mensen vonden ook hun weg naar het gezin van Mieke en Door voor melk, honing en eieren. Ze hield heel veel van haar familie en van Door. Hun vijftigste huwelijksverjaardag was voor haar een echt hoogtepunt. Twaalf jaar geleden moest ze echter afscheid nemen van Door en dat heeft haar pijn gedaan.
Het geloof kende een belangrijke plaats in haar leven. Ze was zolang ze het nog kan wekelijks te gast in de zondagsmis; verzorgde tegen de 1ste mei het kapelleke aan het begin van hun straat dat Door zelf nog gemetst had; hielp mee aan de opkuis van deze kerk; ging regelmatig op bedevaart naar broeder Isidoor, Banneux en de laatste jaren ook met het rusthuis naar Scherpenheuvel. Verschillende pastoors waren ook vriend aan huis ten huize van Mieke en Door. Mieke heeft altijd een goede gezondheid gehad en stak op haar 90ste met de fiets onze drukke Antwerpseweg nog over.
Wij willen God danken voor het leven van Mieke en leggen haar leven ook in zijn handen. We bidden dat ze mag genieten van de vruchten van haar werk en dat iedereen in de stad met lof over haar spreekt.
Wij wensen tevens de familie veel sterkte toe.

DaNKVIERING
Onze vormelingen en eerste communicanten van dit jaar worden speciaal uitgenodigd voor de volgende gezinsviering op zaterdag 12 juni om 18.00 u in onze kerk. We willen Jezus en God danken voor die mooie dag in ons leven dat we Jezus en God van heel dichtbij mochten voelen. We zijn allen vrienden van Jezus. Na de viering krijgen onze vormelingen en de eerste communicanten nog een cadeautje van de parochie aangeboden. Ook alle andere kinderen zijn natuurlijk welkom in deze laatste gezinsviering voor de zomervakantie.

OUDERAVOND VORMSEL 2011 EN 2012
De ouders van de vormselkandidaten voor 2011 en 2012 worden vandaag om 20.00 u in de klas van juffrouw Carine  verwacht voor een kort infomoment.
Vanaf volgend schooljaar gaat er in ons bisdom een nieuwe regeling van kracht betreffende de vormselvieringen. Het aantal vormheren werd beperkt alsook het aantal vormselvieringen. De data van de vormsels werden gewijzigd. Voor het Punt zal voortaan het vormsel plaatsvinden op de zondag na O.H. Hemelvaart. Dat betekent dat volgend jaar het vormsel plaats vindt op zondag 5 juni 2011.
Het bisdom heeft tevens aan de parochies gevraagd om het aantal vormelingen zo veel mogelijk te groeperen zodat een vormheer niet speciaal moet komen voor zes of zeven vormelingen. Omdat er in 2012 mogelijk minder vormselkandidaten zullen zijn in onze parochie hebben de pastores, het parochieteam alsook de catechistenploeg samen beslist om volgend werkjaar zowel het vijfde als het zesde leerjaar het vormsel te laten doen. Er vindt op het Punt in 2012 dus geen vormsel plaats.
We willen deze beslissing graag meer toelichten en eventuele vragen van ouders beantwoorden op deze ouderavond. We hopen op een goede opkomst!
 

PAROCHIETEAM
Het parochieteam komt op dinsdag 15 juni om 20.00 u samen in Winkelomheide voor de laatste clustervergadering van het jaar. We sluiten het werkjaar af en kijken reeds even naar het komende werkjaar. Dan werken we rond het thema “mensen nabij”.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 9/06 
20u Ouderavond vormelingen 2011.
Zaterdag 12/06 18.00 u Dankviering eerste communie en vormsel.
Dinsdag 15/06  20.00 u PT in Winkelomheide.
Vrijdag 18/06
20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Zaterdag 19/06 18.00 u Priesterjubileum pastoor in de St.-Amandskerk.
Zondag 27/06 Doopsel in Geel Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be