Parochienieuws

Week Nr. 20 - 19 mei 2010

PINKSTEREN
We sluiten dit weekend de Paastijd af. Vijftig dagen lang werden wij door het evangelie uitgedaagd om over ons geloof na te denken. Durven wij vandaag nog geloven in God? Durven wij dan ook nog geloven in een kerkgemeenschap? Het is vandaag niet meer zo evident. We merken het bij doopaanvragen, huwelijken en uitvaarten: kan het in intieme kring? Het ontslag van de Brugse bisschop Vangheluwe na kindermisbruik maakt het geloven in deze gemeenschap er niet gemakkelijker op.

De kerkgemeenschap is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen. Mensen blijven mensen. Mensen kunnen ook foute stappen zetten in hun leven. Beleidsmakers kunnen zich ook wel eens vergissen of van het evangelie afwijken. Maar is daarom de boodschap van de kerk dood? Bij tegenslagen mogen wij de moed niet verliezen, schreef Paulus eens in de tweede brief aan de christenen van Korinte. “Wij dragen een schat in aarden potten (2 Kor.4, 7)”. Deze schat is Jezus Christus en zijn heilsboodschap zelf. Deze schat draagt een kracht van God in zich, niet van mensen! Met Pinksteren gedenken wij hoe de eerste leerlingen van Jezus de heilige Geest ontvangen na de hemelvaart van Jezus. Deze Geest is een trouwe helper die hen helpt om het spoor van Jezus te blijven bewandelen, om de aarden pot van generatie op generatie door te geven. Mogen de Geest ook vandaag onze kerkgemeenschap bemoedigen en begeesteren naar een nieuwe toekomst!

Op de vooravond van Pinksteren wordt de viering opgeluisterd door het Clemenskoor. Samen met de mensen zingen zij dat de Geest van God onze vertwijfeling mag wegnemen en ons mag verwarmen met zijn gloed. We hebben het meer dan ooit nodig. Op de dag zelf is er om 8.00 u de vroegmis. Iedereen van harte welkom in onze vieringen om zich eens te laten begeesteren!

VOORBEREIDING DANKVIERING
Op woensdag 26 mei om 20.00 u komt de werkgroep gezinsvieringen samen met de werkgroep eerste communie en vormsel om de dankviering van zowel de eerste communicanten als de vormelingen voor te bereiden. Deze viering staat gepland op zaterdag 12 juni om 18.00 u in onze kerk. De vormelingen en de eerste communicanten krijgen na de viering nog een presentje van de parochie. Ook alle andere kinderen zijn welkom in deze viering.

BEDEVAART BEAURAING
Op woensdag 7 juli trekt ons bisdom weer op bedevaart naar Beauraing. Te Beauraing openbaarde Maria zich als “Onze Lieve Vrouw met het gouden hart”. Deze bedevaart heeft reeds een lange traditie. Dit jaar is dat voor de 29ste keer. Traditiegetrouw gaat ook onze bisschop mee op bedevaart. Er vertrekt een bus vanuit Geel aan de Markt. Op het programma staat een eucharistieviering, een Mariawake, een sacramentsprocessie met ziekenzegening. Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij graag voor onze parochie door naar
Annie Boonen – Verachtert. Wij bevelen deze bedevaart graag aan.
Annie Boonen - Verachtert, Stationsstraat 14 bus C, tel. 014.59.31.30

UITSLAG TOMBOLA SCHOOLFEEST TOP@PUNT
Er staan nog enkele mooie prijzen te wachten,  tijd dus om buren en familie te vragen of ze niet een van onderstaande loten in hun bezit hebben:
10534 – 10574 – 10607 – 10625 – 10816 – 10829 – 10844 – 10849 – 10883 – 10970 – 11246 – 11249 – 11251 – 11259 – 11341 – 11344 – 11369 – 11454 – 11791 – 11803 – 11807 – 11842 – 11884 – 11909 – 12235 – 12263 – 12297 – 12322 – 12324 – 12929 – 13478 – 13575 – 14004 – 14014 – 14230 – 14288 – 14313 – 14458 – 15068 – 15164 – 15172 – 15300 – 15407 – 15417 – 16078 – 16152 – 16305 – 16407 – 16431 – 16754 – 16944 – 17080 – 17312 – 17652 – 17753 – 17766 – 17794 – 17864 – 17928

TOP@PUNT ZOEKT…
Welke vader, moeder, opa of oma kan zich op dinsdagmorgen vanaf 08.45 uur even vrij maken om het schoolfruit te helpen schillen ? Het zou een enorme hulp betekenen voor de moeders die zich nu engageren … het wordt lastig als slechts 1 moeder de klus moet klaren

KWB
Samenaankoop Luiers en Verzorgingsproducten. Tot 11 juni organiseert KWB een samenaankoop van Huggies luiers en Galenco baby verzorgingsproducten met kortingen tot 30%.  Als je hierover meer wil weten neem dan contact op met een van de bestuursleden.

PRIESTERJUBILEUM PASTOOR BART
Op 17 juni zal het precies 10 jaar geleden zijn dat onze pastoor door de toenmalige bisschop Mgr. Van den Berghe te Wechelderzande tot priester werd gewijd. Bart wil deze verjaardag van zijn wijding graag ook vieren met zijn parochiegemeenschappen. Op zaterdag 19 juni om 18.00 u in de St.-Amandskerk zal Bart voorgaan in een feestelijke dankviering. Dit is een viering van de drie parochies van Bart: St.-Amands, Stelen en het Punt. De viering vindt plaats in de St.-Amandskerk omdat het gewoon de grootste kerk van de drie is. Om iedereen de mogelijkheid te geven om naar die viering te komen zal er op het Punt GEEN viering zijn op zaterdag 19 juni. Dit kan belangrijk zijn voor mensen die graag misintenties bestellen rond die datum. De viering op zondag 20 juni om 8.00 u zal wel doorgaan. Hou er dus rekening mee!
Wij nodigen ieder van harte uit voor de feestelijke dankviering. Na de viering is er voor iedereen een receptie verzorgd door de parochieteams van Bart in de parochiezaal van St.-Amands aan de Werft.

ZIEKENZORG
Op 9 juni 2010 gaan we weer op bedevaart naar Scherpenheuvel met Ziekenzorg. De autobus naar Scherpenheuvel vertrekt om 13.15u. Het programma ziet er als volgt uit:

Dit alles voor de prijs van €10. Inlichtingen en inschrijven bij uw ziekenbezoekster of bij Maria Mols, tel. 014/587194

DOOPSEL
Op zondag 27 juni en zondag 22 augustus word er in onze kerk gedoopt. Een doopviering begint normaal om 14.00 u.
Enkele dagen voordien is er een doopvoorbereiding met de doopcatechiste.
Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen best contact op met onze parochieassistent.
Paul Renders, gsm 0494/93.34.21, e-mail renderspaul@gmail.com 

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 26/05 
20.00 u Werkgroep gezinsvieringen: voorbereiding dankviering bij Corine.
4 en 5/06 Aanbidding in de kerk tijdens de weekendviering n.a.v. Sacramentsdag.
Zaterdag 12/06 18.00 u Dankviering eerste communie en vormsel.
Vrijdag 18/06 20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Zaterdag 19/06 18.00 u Priesterjubileum pastoor in de St.-Amandskerk.
Zondag 27/06 Doopsel in Geel Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be