Parochienieuws

Week Nr. 17 - 28 april 2010

KWB GEZINSDAG

Zondag 2 mei : Gezinsdag in het Boudewijnpark in Brugge
KWB heeft een grote korting kunnen bekomen op de toegangsprijs.  In plaats van 23,5 Euro voor volwassenen en 19,5 Euro voor kinderen betalen leden slechts 11 Euro per persoon.  Als je mee wil gaan geef dan voor 20 april een seintje aan Kurt De Cnodder, Doornboomstraat 83 Geel-Punt., tel. 014/588526.  Meer praktische info volgt later.  Op dit moment zijn er al 14 inschrijvingen.

50 JAAR CHIRO PUNT


Familiefoto van de huidige Chiroploeg en de oorspronkelijke Chiroploeg.

Op zaterdag 17 april was er veel volk in onze kerk voor de 50e verjaardag van Chiro Punt met vele oude en bekende gezichten maar uiteraard ook veel jongeren. Tijdens de viering stond de vriendschap centraal en werd de liefde (hartjes) onder elkaar uitgedeeld. Na de viering verzamelden we buiten voor het hijsen van de vlag. Door een bivaktent heen kwamen we in onze parochiezaal terecht in een tentoonstelling met foto’s en tijdschriften van de afgelopen 50 jaar. Op de receptie werd er teruggeblikt op de afgelopen 50 jaar door erepastoor Jos Versmissen en Maria Peeters. Nadien werd er een feestje gebouwd tot in de late uurtjes… Proficiat aan allen die bijgedragen hebben aan de feestelijkheden en uiteraard ook proficiat aan onze Chiro. Hopelijk zullen er nog vele generaties jongens en meisjes kunnen genieten van de Chirovriendschap!

VORMSEL
Nu zondag 2 mei is het eindelijk zo ver voor onze 13 vormelingen. Een jaar lang hebben ze zich voorbereid op hun vormsel. We mogen terugblikken op een mooi catechesejaar. Vandaag en vrijdag 30 april staat er nog een repetitie gepland telkens van 16.00 u tot 18.00 u. De vormheer is dit jaar abt Jos Wouters van Averbode. Hij heeft de viering al mogen inkijken en keek er naar uit om onze jongens en meisjes te vormen. Om onze vormelingen te tonen dat ze welkom zijn in onze kerk, zou het leuk zijn om in de viering ook trouwe wekelijkse kerkgangers te zien. Willen we werken aan de toekomst van onze parochie, dan mogen wij niet vergeten om jongeren te laten voelen dat zij ook bij de parochie horen en dat ze altijd welkom zijn zoals ze bij Jezus en God altijd welkom zijn. Wij kunnen na het gerepeteer van vandaag en vrijdag enkel nog hopen en bidden voor goed weer.

HUWELIJK
Bereiden zich voor op een huwelijk in onze kerk op vrijdag 14 mei: Vino Neyens en Marleen Holvoet. Vino is afkomstig uit Larum en Marleen is de dochter van Guido en Henriette Goebels uit de Vogelzang. Het koppel woont in Elsum. Wij wensen hen alvast een goede laatste voorbereiding en dat de liefdesband tussen hen door God gezegend mag worden!

NIEUWJAARSDRINK
Eindelijk zijn we met de oud-leiding van de chiro samengekomen om de Nieuwjaarsdrink ( 16/1/2010 ) te evalueren. Naar ons aanvoelen was dit toch een behoorlijk succes, met volgend financiëel resultaat:
Na betaling van alle kosten van de zaal, hebben we de integrale winst overgemaakt aan het zaalcomité:
Overgemaakte winst: 342,34 €. Om een continuïteit te creëren, is ons voorstel om de organisatie in een bepaalde beurtrol te laten gebeuren. We zoeken dus een organisatie die de fakkel overnemen

KVLV

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 28/04
16.00u – 18.00u Repetitie vormelingen in de kerk
Vrijdag 29/04 16.00u – 18.00u Repetitie vormelingen in de kerk
Zondag 2/05 11.00u Vormselviering in de kerk.
Maandag 3/05  20.00u Dekenale avond voor parochieteams.
Donderdag 13/05  11.00 u Eerste Communie
Zondag 16 mei ’t Is Ommegang !!!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be