Parochienieuws

Week Nr. 15 - 14 april 2010

MINDER PAASEIEREN?
Als er kinderen mochten zijn op het Punt die dit jaar minder paaseieren gekregen hebben van de paasklokken dan komt dit wellicht doordat één van de Puntse klokken tijdelijk buiten dienst is. Sinds dat de klokken van het Punt terug zijn uit Rome voor de paaseieren weigert “Imaculata” alle dienst. Gelukkig wil “Clemens” nog van zich laten horen. We hopen dat wanneer u dit parochieblad leest, de klokkendokters “Imaculata” de nodige zorgen hebben kunnen geven waardoor ze weer duchtig kan bengelen.

GOEDE GOEDE WEEK
We mogen terugblikken op een goede Goede Week.
Op de vooravond van Palmzondag waren al onze vormelingen te gast in de viering voor hun kruisoplegging. Ze luisterden naar het lijdensverhaal en ontvingen hun vormselkruisje van hun catechisten. Er werden ook vele palmtakken meegenomen dat weekend. Mensen houden blijkbaar vast aan hun tradities.
Op woensdag waren de vormelingen opnieuw te gast in onze kerk voor een laatste catechese over de eucharistieviering. Ze stelden velen vragen, leerden heel wat bij over bijvoorbeeld de verschillende kleuren die er door de priester worden gedragen in een viering. De liederen van de vormselviering werden voor de eerste maal gezongen.
Op donderdag waren de parochies van St.-Amands, Stelen en Winkelomheide ook te gast in onze kerk voor de gezamenlijke Witte Donderdagviering. Deze viering stond in het teken van de godsnaam die aan Mozes werd geopenbaard in de brandende braamstruik: “Ik zal er zijn”. Naar aloude christelijke traditie werden er naast de gewone gaven, ook bloemen aangebracht. Er hing een bepaalde sfeer in onze kerk die ik moeilijk met woorden kan omschrijven. Na de viering werden de mensen uitgenodigd om een bloemetje mee te nemen naar iemand die door ziekte of ouderdom niet meer aanwezig kon zijn in de viering. Er werd bijna gevochten om een bloemetje van dienstbaarheid mee naar huis te nemen! Daar kunnen we alleen maar heel blij om zijn.
Op vrijdag was er veel volk om 15.00 u in zowel Stelen als St.-Amands voor de kruisweg. De teksten van onze pastoor werden gesmaakt alsook de kunstwerken van Niki Embrechts. Om 19.00 u kwamen we samen in Winkelomheide. Daar ontvingen de vormelingen van Winkelomheide hun vormselkruisje. In een sfeervolle kerk luisterden we opnieuw naar het lijdensverhaal en brachten we hulde aan het kruis van Jezus.
Op zaterdag kregen we in de St.-Amandskerk RTV op bezoek tijdens de repetitie van de paaswake. Ze waren geïnteresseerd in Kristel Konan die tijdens de paaswake gedoopt zou worden. Wat was daar zo speciaal aan? Kristel komt uit Ivoorkust en is reeds 14 jaar. Steeds meer volwassenen in Vlaanderen kiezen er voor om gedoopt te worden en Kristel was één van hen die afgelopen paasnacht gedoopt werden. Tijdens het doopsel was het muisstil in de kerk. Enkelen stonden recht om het gebeuren beter te kunnen volgen. De paaswake was weer een viering waar blijkbaar heel wat mensen iets aan gehad hebben, waar mensen ‘warm’ van binnen werden. We waren blij om ook enkele Puntse gezichten te zien in de St.-Amandskerk. De paaskaars alsook het doopwater van het Punt werd er gewijd door onze pastoor. Louis van het parochieteam en Lutgard van de Puntse doopcatechese namen de paaskaars en het doopwater in ontvangst om het de volgende dag plechtig een plaatsje te geven in onze kerk.
Op zondag was er veel volk in onze vroegmis om hun doopbelofte te hernieuwen en om door erepastoor Jos Versmissen gezegend te worden met het pasgewijde water van de paaswake. Om 11.00 u hadden we een plechtige hoogmis opgeluisterd door ons Clemenskoor. En als we schrijven plechtig, dan bedoelen we ook echt plechtig. Jammer dat we geen geluid kunnen mee publiceren met dit parochieblad. De toon die gezet werd in de viering met Witte Donderdag werd tot een climax gebracht in de hoogmis van Pasen. Ons parochiekoor heeft het beste van zichzelf gegeven en menig kerkganger echt ontroerd. We zagen dat de koorleden er zelf ook deugd aan hadden… en dat is misschien de echte Paasvreugde!
Als pastores werden we zelf ook ‘warm’ van deze Goede Week. Daarom willen wij ieder van harte bedanken die op één of andere wijze bijgedragen hebben aan die goede Goede Week van 2010. We hebben onze inspiratiebron, Jezus Christus, goed herdacht en opnieuw tot leven gebracht. We mogen enkel hopen dat deze warmte nog lang nawerkt in ons dagelijks leven, dat zou de kers op de taart zijn. Nog een zalige Paasvreugde aan ieder!

PAROCHIETEAM
Ons parochieteam komt op dinsdag 20 april om 20.00 u weer samen in de pastorij. We kregen onlangs van vicaris Wim Selderslaghs de aankondiging dat ons parochieteam geëvalueerd zal worden door de deken. Om de vijf jaar wordt een parochieteam opnieuw erkend door de bisschop. Als parochieteam zijn we volop op zoek naar mensen om enkele belangrijke vacatures in onze parochie op te vullen, ook binnen ons parochieteam. We zullen dit verder bespreken op 20 april.

WERKGROEP VORMSELCATECHESE
De werkgroep vormselcatechese komt op woensdag 21 april om 20.00 u samen bij Mieke om de laatste details te bespreken van de vormselviering; dat is zeker aan de orde want op 28 april starten de repetities voor het vormsel al.

KVLV
Ledenvergadering op dinsdag 20 april om 19.00 uur: Lentekriebels.
Let op het speciale beginuur 19 uur. Inderdaad we beginnen een half uurtje vroeger ,om het niet te laat te maken, want het zal een heel drukke avond worden. Met onze jaarlijkse lekker barbecue, gezellige ontspanning en een overheerlijk dessertbuffet. Het zal weer smullen en lachten worden. Een aanrader voor iedereen.  Zorg dus dat je erbij bent.
Hobbyclub
Steeds om de veertien dagen op maandagnamiddag van 13 tot 16 uur komen de creatievellingen samen om gezellig samen handwerk te doen. Sluit gerust bij hen aan, U bent van harte welkom. In april  komt men samen op 12 april en 26 april.

SINT DIMPNA OMMEGANG

Woensdag 21 april om 19 uur bijeenkomst in onze parochiezaal voor de deelnemers aan de Sint Dimphna ommegang.

Hiervoor  nog een warme oproep
Wij zoeken nog steeds figuranten om mee op te stappen in dit vijfjaarlijks Geels evenement “de Sint Dimphna ommegang “ op zondag 16 mei. Onze parochie Punt beeld de groep “ De Rovers van Xanten” uit. Het is echte een belevenis om dit eens mee te maken. Ook U hebt hier nu de kans voor.
Iedereen is van harte welkom.  Is dit iets voor u, neem dan dringend contact op met Jan Buyens (014 59 02 27), Ludo Bens (014 581184) of Maria Schelles (014 587879). Zeker doen.

Speciale oproep aan alle Puntse vrouwen.
Onze buurtparochie Stelen vraagt onze hulp. Zijn er in onze parochie  geen vrouwen die mee willen opstappen in de ommegang met  hun groep ???  Spreek eens af met uw buurvrouwen of vriendinnen om eens gezamenlijk mee op te stappen.
Hebt U interesse, neem dan contact op met bovenvermelde personen.

KWB GEZINSDAG

Zondag 2 mei : Gezinsdag in het Boudewijnpark in Brugge
KWB heeft een grote korting kunnen bekomen op de toegangsprijs.  In plaats van 23,5 Euro voor volwassenen en 19,5 Euro voor kinderen betalen leden slechts 11 Euro per persoon.  Als je mee wil gaan geef dan voor 15 april een seintje aan Kurt De Cnodder, Doornboomstraat 83 Geel-Punt., tel. 014/588526.  Meer praktische info volgt later.  Op dit moment zijn er al 14 inschrijvingen.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 14/04
Kindernamiddag Eerste Communie in de school en in de kerk.
Zaterdag 17/04 50 jaar Chiro Punt met om 18.00 u een dank- en feestviering in de kerk.
Dinsdag 20/04 20.00 u Parochieteam in de pastorij.
Woensdag 21/04 20.00 u Werkgroep vormselcatechese bij Mieke
Zaterdag 24/04 vanaf 13.30 u Schoolfeest Top@Punt
Woensdag 28/04 16.00u – 18.00u Repetitie vormelingen in de kerk
Vrijdag 29/04 16.00u – 18.00u Repetitie vormelingen in de kerk
Zondag 2/05 11.00u Vormselviering in de kerk.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be