Parochienieuws

Week Nr. 12 - 24 maart 2010

Ooit al gehoord van Chiro Jomesa?

Wel, dit is een toffe bende kinderen en leiding bijeen zoals de afkorting Jomesa al doet vermoeden : Jonge mensen samen.
Iedereen vanaf het 1e leerjaar tot het 6e middelbaar is er welkom en je word er ondergedompeld in de leuke wereld van spelletjes, samenzijn en vriendschap op elke zondagnamiddag van 14.00 – 17.00 uur achter de jongensschool. We vermaken er ons in het nabijgelegen bos, op onze lokalen boven de school keuvelen we rustig wat bij of we proberen de nieuwste spelletjes uit op de speelplaats.
Ondertussen bestaat Chiro Jomesa al 50 jaar want we werden opgericht in 1960.
Om ons 50 jarig bestaan te vieren, organiseren we dit jaar een Jubileum op 17 april.
Graag nodigen we hier alle parochianen op uit want tenslotte maakt de chiro deel uit van de parochie Punt. Voor meer info hierover, of over de chiro algemeen kijk je best verder op www.jomesa.be.

 

IN MEMORIAM
Op woensdag 10 maart overleed Michel Engelen (°29/03/1959), partner van Monique Peeters en woonachtig in de Puntstraat.
Volg de wegen die je hart wil gaan,” lezen we in het boek Prediker. Michel genoot van het leven. Hij was soms impulsief, maar had nooit spijt van zijn keuzes. Hij heeft paarden gehad, een jacht,… Hij hield wel eens van een dansavondje met Monique, een uitstapje of gewoon samenzijn. Hij had ook groene vingers. Hij kon zich thuis goed amuseren door het onderhouden van de tuin en na een werkdag ontspande hij zich met het verzorgen van de vogels in de volière, het pluimvee en de konijnen. Hij was een dierenvriend. Hij hield ook veel van zijn kleinkinderen. Hij heeft telkens gekozen voor het leven. Er waren nog zo vele plannen…
Dat leven dat hem zo dierbaar was, werd in november plotseling door elkaar geschud. Michel had nooit gedacht dat de pijn in zijn zijde een lange lijdensweg zou worden. De pijn kregen ze onder controle, maar jammer genoeg de ziekte niet. Toen hij te horen kreeg dat het niet meer te genezen was, bleef hij kiezen voor het leven en hoopte hij op een wonder. Ondanks de donkere dagen bleef hij zich moedig en met stille kracht wenden tot het licht. Hij heeft nooit geklaagd en was blij met de bezoekjes van familie en vrienden. Een klein lichtpunt kwam er toen hij toch nog naar huis mocht. Daar werd hij omringd door veel liefde en verzorging van Monique en de thuisverpleging. Maar na vijf dagen heeft hij de strijd om het leven verloren en is hij rustig ingeslapen.
We namen afscheid van Michel op maandag 15 maart in onze kerk. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe en wij bidden dat Michel mag opgenomen worden in Gods’ barmhartige en eeuwige liefde.

OMHALING BROEDERLIJK DELEN
In het weekend van 13 en 14 maart werd een eerste omhaling gehouden voor Broederlijk Delen in onze parochie. Deze omhaling bracht 275,80 euro op. Wij zijn de milde schenkers zeer dankbaar voor hun bijdragen aan Broederlijk Delen. Dit weekend houden we de tweede en laatste omhaling. Wie nog graag zijn of haar steentje wil bijdragen, kan dit dus nog dit weekend met de omhaling.

PALMZONDAG
Dit weekend vieren wij de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een echte koning begroet. Met palmtakken juicht de menigte Jezus toe. Enkele dagen later zal diezelfde menigte Hem toejuichen met hun vuist: “Aan het kruis met Hem!” Traditiegetrouw worden er dan palmtakken gezegend en achter het kruisbeeld gehangen of op de hoek van een akker geplaatst. Wij geloven dat het lijden van Jezus ons voor altijd vruchten zal opleveren. Bij het begin van de eerste lentedagen hopen wij dat de bloemenstruiken en planten in onze tuin weer mogen uitgroeien tot een bloemenpracht in de zomer. Of de groenten die gezaaid en geplant zijn, dat ze ons veel voedsel mogen opleveren. Op diezelfde wijze hopen wij dat mensen mogen openbloeien tot echte christenen; christenen met het hart bij Jezus en naar Jezus’ hart. In de vieringen van dit weekend worden er palmtakken gewijd. Wie thuis eigen palm heeft, mag deze gerust meenemen naar de kerk. Onze vormelingen ontvangen zaterdag tevens hun vormselkruisje.

VORMSELCATECHESE
Op woensdag 31 maart van 14.00 u tot 16.00 u worden alle vormelingen van het Punt in de kerk verwacht voor hun laatste catecheseles. Deze les gaat over de wekelijkse samenkomst van gelovigen in onze kerk. Waarom staan we recht bij het evangelie? Waarom draagt de priester een wit kleed? Deze vragen krijgen allemaal een antwoord in deze laatste catecheseles voor de repetities van het vormsel. Iedereen op post!

WITTE DONDERDAG
Op donderdag 1 april om 19.00 u  verzamelen de parochies van St.-Amands, Winkelomheide, Stelen en het Punt in het Punt voor de Witte Donderdagviering. In deze viering gedenken wij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. We luisteren naar het roepingsverhaal van Mozes. Want Jezus vierde op die avond met zijn leerlingen het Joodse Pasen dat de bevrijding uit de slavernij van Egypte gedenkt. Jezus roept ons op in het evangelie om dienstbaar te zijn. Met het symbool van de voetwassing toont Hij ons dat wie dienstbaar in het leven staat, meewerkt aan het Rijk Gods hier op aarde. De viering wordt opgeluisterd door het Clemenskoor dat ondersteund wordt door het parochiekoor van Stelen. Na de eucharistieviering wordt het sacrament naar het rustaltaar gebracht waar we even een korte aanbidding houden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

KWB PAPIERSLAG op zaterdag 3 april vanaf 9u30
Alle papier en karton mag stevig vastgebonden of in een doos buitengezet worden.  Volgende papierslag gaat door op 19 juni.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 24/03
20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine
Zaterdag 27/03 18.00 u Kruisoplegging vormelingen in de gezinsviering
Woensdag 31/03 14.00u – 16.00u Vormselcatechese in de kerk.
Donderdag 1/04 19.00 u Witte Donderdagviering in de kerk
Vrijdag 2/04 19.00 u Dienst van Goede Vrijdag in de kerk van Winkelomheide
Zaterdag 3/04 20.00 u Paaswake in de St.-Amandskerk
Zondag 4/04  8.00 u Morgenmis
                       11.00 u Plechtige Hoogmis opgeluisterd door het Clemenskoor
Woensdag 7/04 11.00 u Paasfeest Ziekenzorg met ziekenzalving in de parochiezaal
Donderdag 8/04 vanaf 14.00 u Ziekenzalving en Paascommunie aan huis

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be