Parochienieuws

Week Nr. 11 - 17 maart 2010

BURENRAAD JANSSEN PHARMACEUTICA
Gewoontegetrouw was Stelen goed vertegenwoordigd op de burenraad vorige week maandag. Het is altijd interessant om weten wat er in uw achtertuin wordt uitgespookt. De directie van Janssen zorgde dan ook voor een goed gevulde agenda.
Ondanks donkere wolken boven het bedrijf, te wijten aan afslanking en herstructurering, hoorden we een flink aantal positieve berichten over nieuwe producten en het feit dat er kortelings een nieuwe proefinstallatie zal opgestart worden.
Een vast item op de agenda is de stand van zaken in verband met bodemsanering. Zoals u wellicht weet is er destijds een lek geweest in een afvoerkanaal met als gevolg doorsijpeling van organische solventen in de bodem. Bij Janssens noemt men dit een historische vervuiling. Het vervuilde gebied is in kaart gebracht en de concentraties aan vervuiling zijn gekend. Afhankelijk van deze concentraties worden er verschillende methodes gebruikt om dit probleem op te lossen. Dit alles situeert zich binnen de omheining van de fabriek. Ook werd er aangestipt dat er een vervuilde zone bestaat, kant autostrade, buiten het domein van JPh, veroorzaakt door producten, vreemd aan het bedrijf. Deze problematiek is in handen van OVAM.
De vergadering kon vaststellen dar er bij Janssen heel veel aandacht wordt besteed aan milieu en veiligheid. Bereikbaarheid van het bedrijf zowel voor personeel, toeleveranciers als hulpdiensten zal steeds meer en meer een aandachtspunt worden. We hebben hier tenslotte te maken met een seveso-bedrijf. Het gratis groene nummer 0800/14669 is dan ook 24 uur per dag en 7 dagen op 7 bereikbaar. Uit de burenenquête hebben we onthouden dat Janssen een positief imago heeft en dat iedereen Janssen kent, maar dat weinigen bekend zijn met de activiteiten van dit bedrijf. Een aantal geënquêteerde Stelenaren wist niet dat er een burenraad bestaat.
Tijdens het officiële gedeelte was er te weinig tijd om alle vragen te stellen en alle vragen te beantwoorden. Afgerond werd er in het Gerust Geweten, waar de tijdens de vergadering behandelde items, en nog veel meer, verder konden uitgediept worden.
Een volledig verslag van deze burenraad valt eerstdaags in uw brievenbus.   

FC Stelenbaan weer de sterkste in 8e KWB Punt Quiz

Afgelopen zaterdag 6 maart 2010 zat de parochiezaal van Geel-Punt weer afgeladen vol voor de 8e editie van de KWB Punt quiz. Dit jaar hadden we net zoals vorig jaar weer 30 teams in onze. In totaal 175 deelnemers. Dit jaar was de rode draad van de quiz "kleuren".  De organisatoren hadden er inderdaad een kleurrijke quiz van gemaakt doorspekt met vele foto´s. Rond half acht gingen we van start voor dik 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar de zaal rookvrij en werden er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan winnen.
Iets na kwart na 12 was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar "FC Stelenbaan" uit Geel (reeds hun 4de overwinning op 8 deelnames) die "Mix Team" met 3 puntjes achter zich lieten. Het Mix Team eindigde dus net zoals vorig jaar op de 2e plaats. In de top van de rangschikking vinden we op 4 punten op de 3e plaats "De Laatsten Zullen de Eersten zijn" en op 7 punten "KWB Geeft een Tournee" (winnaar in 2008) en "Sticky Lize" (een ploeg studievrienden uit gans Vlaanderen die elk jaar weer komt meedoen) en op de volgende plaatsen respectievelijk Kiekeskot (lang aan de leiding), "Alzheimer Light", "Westelse Flierefluiters", "De Woonkorrel", "De Boskevers" en "Jammer Maar Helaas". Tussen de eerste en de 11e ploeg was slechts een verschil van 12 punten, een teken dat het bij de laatste ronde nog alle kanten op kon. Het was door een zeer sterke prestatie in de ABC-ronde dat FC Stelenbaan uiteindelijk het laken aan zijn kant kon krijgen. Zij hadden van heel de quiz niet aan de leiding gestaan (ook door het spel van jokers en zwarte pieten) maar wie laatst lacht, best lacht ...
Proficiat aan de winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen alleszins belangrijker dan winnen.
Wij doen ons best om volgend jaar nog beter te doen! Tot dan.

Zaterdag 20 maart: Landelijke Gilden organiseert een kampvuur met barbecue

GEDOOPT


Lucas Leys werd op 28 februari leerling van Jezus in onze kerk. Op zondag 28 februari was het weer doopzondag in onze parochie. Op de foto zie je Lucas Leys (°27/07/2009), zoontje van Michael en An Keersmaekers. Lucas woont met zijn mama in Koningshooikt. Proficiat aan de ouders, meters en grootouders en wij hopen dat Lucas in het spoor van Jezus een lichtje mag zijn in deze grote wereld.

KRUISOPLEGGING
Het vormsel van onze vormelingen komt stilaan dichterbij. Jos Wouters, abt van de abdij van Averbode zal op 2 mei onze vormelingen vormen met chrisma. Op zaterdag 27 maart in de viering van 18.00 u zullen onze vormelingen hun vormselkruisje ontvangen. Het kruis is ons geloofssymbool. We luisteren in de viering naar het lijdensverhaal van Jezus en zijn volharding in het geloof. Wij hopen dat onze vormelingen dit kruisje met fierheid dragen. Het kruisje herinnert hen aan wat ze op de catechese van onze parochiegemeenschap ontvangen hebben. Ze mogen als christen mensen nabij zijn met hun eigen talenten en in verbondenheid met God. God laat geen enkele mens onberoerd. Wie deze jonge gelovigen een warm hart toedraagt, kan dit het beste tonen door aanwezig te zijn bij de kruisoplegging of zelfs het vormsel. Als we een levende geloofsgemeenschap willen behouden moeten we aan onze jeugd duidelijk maken dat ze welkom zijn in onze gelovige gemeenschap. Een warme oproep aan allen! De vormelingen hebben nog een gezamenlijk catechesemoment op woensdag 31 maart van 14.00 u tot 16.00 u in de kerk. Dat is dan ook tevens de laatste catecheseles voor het vormsel.

ZIEKENZALVING EN PAASCOMMUNIE
Op het Punt is het de gewoonte dat we de communie met de feestdagen tot bij de zieke en oude mensen brengen die niet meer zelf tot in de kerk of tot op het feest van Ziekenzorg geraken. Met Pasen willen we ook het sacrament van de ziekenzalving toedienen aan hen. Ook in ons ziek of oud zijn wil Jezus ons heel dicht nabij zijn. We willen dit uitdrukken met de zalving van olie – basisbestanddeel van vele zalfjes – en de handoplegging. De olie wordt gewijd door onze bisschop, Mgr. Johan Bonny, op Witte Donderdag in de kathedraal. Onze geloofsgemeenschap wil ook op deze moeilijke momenten met iemand verbonden zijn. Tijdens het Paasfeest van Ziekenzorg op woensdag 7 april wordt de ziekenzalving toegediend. Op donderdag 8 april vanaf 14.00 u zal onze pastoor en zijn assistent ook de mensen thuis bezoeken om de paascommunie en de ziekenzalving toe te dienen. Wie graag de communie ontvangt of de ziekenzalving, neemt best contact op met onze parochieassistent Paul.
GSM 0494 93 34 21, e-mail renderspaul@gmail.com

PAROCHIETEAM
Woensdag 17 maart
om 20.00 u komt ons parochieteam weer samen met de andere parochieteams van Geel-Zuid in Winkelomheide.

KERKFABRIEK
Op vrijdag 19 maart om 20.00u komt de kerkfabriek weer samen op de pastorij. Op de agenda staat de bespreking van het budget voor 2011 en een stand van zaken in verband met de geplande elektriciteitswerken in de kerk.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
De werkgroep eerste communie komt op woensdag 24 maart om 20.00 u samen bij Corine. We bereiden dan de kindernamiddag voor van woensdag 14 april. We bekijken dan ook de kladversie van de eerste communieviering. Dit jaar werken we rond vissen.

GOEDE WEEK
We zijn ondertussen over de helft van de veertigdagentijd. Het einde lonkt al. We starten de goede week met de zegening van palmtakken in het weekend van 27 en 28 maart. We gedenken de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij die als een koning wordt onthaald, zal enkele dagen later een gruwelijke marteldood sterven.
Op donderdag 1 april om 19.00 u is er in onze kerk de Witte Donderdagviering voor de parochies St.-Amands, Stelen, Winkelomheide en het Punt. We gedenken het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.
Op vrijdag 2 april om 15.00 u gedenken we Jezus’ lijden in de kruisweg. Deze vindt plaats zowel in Stelen als in de kerk van St.-Amands. ’s Avonds willen we mijmeren bij het graf van Jezus om 19.00u in de kerk van Winkelomheide.
In de nacht van zaterdag op zondag gedenken wij de verrijzenis van Jezus in de paaswake op zaterdag 3 april om 20.00 u in de St.-Amandskerk. In deze viering wordt onze paaskaars alsook het doopwater gezegend. Let op! Er is die avond géén viering in onze kerk.
Met Pasen 4 april is er om 8.00 u de vroegmis en om 11.00 u een plechtige Paashoogmis opgeluisterd door het Clemenskoor. Voor de kinderen is er een gezinsviering om 10.00 u in de kerk van Stelen.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 17/03
20.00 u Vergadering P.T.’s Geel –Zuid in Winkelomheide
Vrijdag 19/03
20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Woensdag 24/03 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine
Zaterdag 27/03 18.00 u Kruisoplegging vormelingen in de gezinsviering
Woensdag 31/03 14.00u – 16.00u Vormselcatechese in de kerk.
Donderdag 1/04 19.00 u Witte Donderdagviering in de kerk
Vrijdag 2/04 19.00 u Dienst van Goede Vrijdag in de kerk van Winkelomheide
Zaterdag 3/04 20.00 u Paaswake in de St.-Amandskerk
Zondag 4/04  8.00 u Morgenmis
                       11.00 u Plechtige Hoogmis opgeluisterd door het Clemenskoor
Woensdag 7/04 11.00 u Paasfeest Ziekenzorg met ziekenzalving in de parochiezaal
Donderdag 8/04 vanaf 14.00 u Ziekenzalving en Paascommunie aan huis

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be