Parochienieuws

Week Nr. 09 - 3 maart 2010

OUDERAVOND VORMELINGEN
Woensdag 3 maart om 20.00 u worden de ouders van onze Puntse vormelingen verwacht in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide voor een info- en ouderavond. Na het inhoudelijke gedeelte worden de praktische afspraken gemaakt voor de vormselviering zelf alsook de laatste catechesemomenten. Zeer belangrijk dus om er bij te zijn en op de hoogte te zijn!

KVLV
Ledenvergadering
Dinsdag 9 maart om 19.30 uur
ledenvergadering “Heilzaam omgaan met tijd “ door Boudewijn Van Der Meulen.
Een seconde is een seconde. Dat weet je. En toch vertelt je ervaring iets anders. Soms vliegt je tijd; Kansen overweldigen je. Je haast je van het een naar het ander en constateert verbaasd dat er alweer een jaar voorbij is; Het uurwerk jaagt je ongenadig op En soms kruipt je tijd. Ziekte , wachten op de uitslag van een onderzoek of pensionering zetten een rem op de tijd; Een dag duurt lang als niemand je lijkt nodig te hebben. Kunnen we anders omgaan met onze tijd ? We willen even blijven stilstaan bij twee eeuwenoude modellen, die verrassend actueel, ons iets vertellen over heilzaam omgaan m.et de tijd: de tijdsbeleving in een abdij en het ritme van de liturgische jaarkrans. We ontdekken wegen om een tijd van vreugde, van pijn , van feesten, van rouw , of van werken een heilzame plaats te geven in ons leven. Leden allen op post.

Hobbyclub
Nog steeds om de veertien dagen komen de liefhebbers van creatieve activiteiten bijeen om samen op een gezellige manier aan handwerk te doen. Je kiest zelf maar; je kan er allerlei werkjes doen   breien, haken, naaien,borduren enz…wat je maar wil.
Heb je een probleem met uw handwerkje; kom eens af . Je zal er zeker geholpen worden en een oplossing vernemen.
Let wel op de dag van samenkomst is gewijzigd. Men komt nu samen om de veertien dagen op maandagnamiddag van 13 tot 16 uur.Iedereen is welkom. In maart komt men samen op 1 maart - 15 maart - 29 maart. 

FEESTELIJKHEDEN GEPLAND
Op 17 juni zal het tien jaar geleden zijn dat onze pastoor, Bart Rombouts, gewijd werd door Mgr. Paul Van Den Berghe in Wechelderzande, zijn geboorteparochie. Omdat we graag met zijn parochies dit jubileum vieren op zaterdag 19 juni om 18.00 u in de St.-Amandskerk zal er die dag geen eucharistieviering zijn in onze parochie. We roepen ieder op om mee te komen vieren in de St.-Amandskerk. Het zal een viering van zowel St.-Amands, Stelen als het Punt zijn. Na de plechtige eucharistieviering staat er nog een receptie gepland in de parochiezaal van St.-Amands. De vroegmis van 8.00 u op zondag 20 juni zal wel plaats vinden. Mensen die misintenties wensen te doen in die periode kunnen hiermee best rekening houden.

SOLIDARITEITSACTIE ZIEKENZORG
Ziekenzorg start weer haar jaarlijkse solidariteitsactie. Met deze actie willen we de mensen doen stilstaan bij het nu van een ziekenzorgwerking. Een deel van de opbrengst van deze tombola gaat naar het fonds ‘hulp aan zieken’ en een deel van de opbrengst komt onze Puntse werking ten goede. Een boekje van 4 loten en omslaglot kost 4 euro. Wie Ziekenzorg een warm hart toedraagt en deze actie mee wil ondersteunen kan een seintje geven aan één van de ziekenbezoekers of telefoneren naar Dimpke Verachtert. Ziekenzorg Punt wil u reeds op voorhand bedanken. Dimpke Verachtert tel. 014 58 26 34

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 3/03
20.00 u Oudervergadering vormelingen Punt in Winkelomheide.
Woensdag 17/03
20.00 u Vergadering P.T.’s Geel –Zuid in Winkelomheide
Vrijdag 19/03
20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.
Woensdag 24/03 20.00 u Werkgroep eerste communie bij Corine
Zaterdag 27/03 18.00 u Kruisoplegging vormelingen in de gezinsviering
Donderdag 1/03 19.00 u Witte Donderdagviering in de kerk
Vrijdag 2/04 19.00 u Dienst van Goede Vrijdag in de kerk van Winkelomheide
Zaterdag 3/04 20.00 u Paaswake in de St.-Amandskerk

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be