Parochienieuws

Week Nr. 08 - 24 februari 2010

Een ton voor ciriri


In het portaal roept een ton op tot solidariteit met Cirri (Oost-Kongo).

Zoals eerder aangekondigd: de ton is er eindelijk! In het weekend van 13 en 14 februari werd de actie “een ton voor Ciriri” officieel geopend en werd deze versierde ton geplaatst. Wie wil kan een vrije bijdrage leveren ter financiering van de opbouw van de parochiekerk alsook de verdere uitwerking van de school met meer dan 1000 leerlingen te Ciriri. De ton zal enige tijd blijven staan.

 

GEBEDSDIENSTEN IN HET WEEKEND
In de parochies van Geel-Noord is het reeds de gewoonte geworden dat er een weekendviering wel eens in een gebedsdienst plaats vindt. Door het nijpend tekort aan priesters is het niet meer zo evident om voor elke weekendviering van een parochie een priester te vinden om voor te gaan in een eucharistieviering. In de parochies van St.-Amands, Stelen en het Punt is nog maar één priester echt actief. Omdat hij tevens pastoor is in die drie parochies, gebeurt het wel eens dat hij als pastoor noodzakelijk aanwezig moet zijn tijdens een viering in een andere parochie. We hebben gelukkig in onze parochies nog enkele gepensioneerde priesters wonen die naast hun andere taken en verantwoordelijkheden ook nog diensten doen in het weekend. We weten dat we soms (te) veel van hun diensten gebruik maken. Daarom zijn wij tot het besluit gekomen dat af en toe een gezinsviering op het Punt – afwisselend met St.-Amands- in een gebedsdienst zal plaats vinden. Dit geeft onze voorgangers iets meer ademruimte en hierdoor moeten we niet sleutelen aan het aantal vieringen in het weekend. Deze dienst gebeurt met dezelfde waardigheid als in een eucharistieviering en de communie zal eveneens uitgereikt worden. We spreken dan eigenlijk van een woord- en communiedienst in het weekend. Onze vroegmis op zondag blijft behouden. De komende gezinsviering nu zaterdag27 februari om 18.00 u in onze kerk met de eerste communicantjes met als thema: “Delen doet wonderen” zal dus een woord- en communiedienst zijn, voorgegaan door onze parochieassistent Paul Renders. Alle gezinnen en kinderen zijn welkom in deze viering.

OUDERAVOND VORMELINGEN
Op woensdag 3 maart om 20.00 u worden de ouders van onze Puntse vormelingen verwacht in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide voor een info- en ouderavond. Krista Damen, tot voor kort inspectrice katholieke godsdienst voor de lagere school en nu actief in het jubileumproject van het bisdom “Kerk onder Stroom”, wil die avond onze gastvrouw zijn. Na het inhoudelijke gedeelte worden de praktische afspraken gemaakt voor de vormselviering zelf alsook de laatste catechesemomenten. Zeer belangrijk dus om er bij te zijn en op de hoogte te zijn!

BESTELLEN MISINTENTIES
Omdat er onduidelijk was ontstaan door onze berichtgeving van enkele weken geleden, nogmaals de procedure voor het bestellen van misintenties. Je kan steeds misintenties bestellen op ons parochiesecretariaat op dinsdag van 15.30 u tot en met 16.30 u en van 18.15 u tot en met 19.15 u. Daarnaast is er tevens een brievenbus in het portaal van de kerk waarin misintenties in een gesloten omslag kunnen gedeponeerd worden. Vanaf dit werkjaar willen we ook de minder mobiele mensen de kans geven om intenties te bestellen. Het parochieteam heeft enkele vrijwilligers gevonden in uw buurt bij wie men ook misintenties kan deponeren in een gesloten omslag. Deze vrijwilligers zullen de intenties dan op hun beurt bezorgen aan het parochiesecretariaat.

Dit zijn de vrijwilligers:

Wij hopen dat nu alles opgeklaard is.

KVLV

Gezondheidsles: Nu dinsdag 2 maart om 19 uur “ Benen in de kijker” door An De Busser uit Westerlo.
Eén op drie vrouwen ondervindt dagelijks hinder aan de benen :vermoeide , zware of pijnlijke benen ,gezwollen benen , beenzweren of pijn in de benen bij het stappen.
Daarnaast hebben vele vrouwen last van spatader. Onze benen zijn belangrijk: ‘ze dragen ons door het leven’ om het poëtisch te zeggen . Maar met benen kan van alles gebeuren. Je hoort wel eens “ ze heeft sciatique” of “ ze heeft last van flebitis”, maar wat betekent dit precies ?
Een steunkous , waartoe dient dit eigenlijk ? En wat is er speciaal aan ? Zijn spataders gevaarlijk ??? Wat moeten we er aan  doen en wat zijn de mogelijkheden ?
We bekijken de meest voorkomende beenklachten en gaan dieper in op de problemen met de bloedvaten en de meest voorkomende behandelingen. Tenslotte geven we nog huis- , tuin -en keukentips mee om de benen preventief onder handen te nemen.
(Deze activiteit komt tot stand met steun van de Christelijke Mutualiteit)

Volgende week dinsdag 9 maart om 19.30 ledenvergadering.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 24/02
20.00 u Voorbereiding eerste communieviering bij Corine.
Zaterdag 27/02 18.00 u Gezinsviering in gebedsdienst: derde themaviering eerste communie in de kerk.
Zondag 28/02 14.00 Doopviering Punt
Woensdag 3/03 20.00 u Oudervergadering vormelingen Punt in Winkelomheide.
Woensdag 17/03
20.00 u Vergadering P.T.’s Geel –Zuid in Winkelomheide
Vrijdag 19/03
20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be