Parochienieuws

Week Nr. 07 - 17 februari 2010

ASWOENSDAG
Vandaag is het Aswoensdag. Wij willen alle gelovigen van het Punt die een askruisje wensen te ontvangen, warm oproepen om deel te nemen aan de vieringen van Geel-Zuid en de parochiefederatie. Om 10.00 u is er een eucharistieviering met asoplegging in de kerk van Stelen. ’s Avonds om 19.00 u is er de gezamenlijke gebedsdienst met asoplegging van de parochiefederatie Geel in de St.-Amandskerk. Deze viering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor van alle Geelse parochiekoren. Aansluitend wordt het startsein gegeven voor de actie van Broederlijk Delen in de parochiezaal van St.-Amands. Meer informatie hierover leest u onder ‘federatienieuws’.

GEZINSVIERING
Jezus nodigt ons uit voor de volgende gezinsviering op zaterdag 27 februari om 18.00 u in onze kerk. “Delen doet wonderen” is het thema. We horen het verhaal over een arme weduwe en een rijke man… De vasten, de voorbereidingstijd op Pasen, staat telkens in het teken van solidariteit met het Zuiden. Onlangs werd een grootscheepse campagne opgezet voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Het doet deugd dat kinderen, ouders en (groot)ouders zich zo hard inzetten om anderen te helpen. In de veertigdagentijd zetten we Bolivia in de kijker. Door de opwarming van de aarde regent het er minder. Daardoor kunnen er minder gewassen groeien en dat betekent minder eten, minder opbrengsten voor de boeren en armoede. Als wij wat geven van onze overvloed… dan kunnen ze in Bolivia voor nieuwe manieren zorgen om de akkers te voorzien van water. Alle kinderen, maar in het bijzonder de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie zijn welkom!

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
Op woensdag 24 februari om 20.00 u komt de werkgroep eerste communie bijeen bij Corine. We willen de eerste communieviering reeds voorbereiden. De eerste ideeën klonken reeds op de vorige vergadering.

KVLV

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 17/02
Aswoensdag

Woensdag 24/02 20.00 u Voorbereiding eerste communieviering bij Corine.
Zaterdag 27/02 18.00 u Gezinsviering: derde themaviering eerste communie in de kerk.
Zondag 28/02 14.00 Doopviering Punt
Woensdag 3/03 20.00 u Oudervergadering vormelingen Punt in Winkelomheide.
Woensdag 17/03
20.00 u Vergadering P.T.’s Geel –Zuid in Winkelomheide
Vrijdag 19/03
20.00 u Kerkfabriek in de pastorij.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be