Parochienieuws

Week Nr. 05 - 3 februari 2010

PAROCHIERAAD
Op donderdag 11 februari om 20.00 u organiseert het parochieteam in de parochiezaal weerom een parochieraad. Dit werkjaar staat voor de parochie in het teken van gemeenschapsopbouw. De verenigingen zijn op de eerste plaats de plek waar onze Puntse gemeenschap vorm krijgt. Op de agenda van de parochieraad staat de organisatie van een Gerebernusdag in het komende werkjaar. De verenigingen hebben ondertussen zelf nagedacht over een mogelijke datum voor dit initiatief. De bedoeling van deze dag is de verenigingen van het Punt bekend te maken aan de bredere gemeenschap. Nieuwe inwoners zullen voor deze dag speciaal uitgenodigd worden om kennis te maken met de verenigingen van onze parochie. Ook de bekommernissen rond de parochiezaal zullen aan bod komen alsook de kerkfabriek van het Punt. Verenigingen krijgen per brief een uitnodiging. Ook parochianen zijn steeds welkom op de parochieraad.

OMHALING HA¤TI
In het weekend van 23 en 24 januari hielden we op vraag van de Belgische Bisschoppen een omhaling ten voordele van de wederopbouw van Ha´ti na de zware aardbeving. Deze omhaling bracht voor het Punt 308,28 euro op. Het bedrag zal worden overgemaakt aan Cartitas International die zal meewerken aan de wederopbouw van Ha´ti. Wij zijn de milde schenkers dankbaar voor hun solidariteit.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
Onze werkgroep mag weer terugblikken op een geslaagde vieringen met onze eerste communicanten. Het verhaal van BartimŰus, de blinde langs de weg, inspireert ons om de BartimŰussen van onze tijd niet te vergeten. Mensen aan de kant, kinderen die nooit mogen meespelen, arme en zieke mensen,ů ze verdienen allemaal onze aandacht. Vandaag om 20.00 u komt de werkgroep bijeen bij Corine om de volgende themaviering voor te bereiden. Deze viering staat gepland op 27 februari om 18.00 u in onze kerk.

KALENDER PAROCHIE
Woensdag 3/02
20.00 u Voorbereiding 3de themaviering eerste communie bij Corine.
Donderdag 11/02 20.00 u Parochieraad in de parochiezaal.
Dinsdag 16/02 20.00 u Parochieteam in de Pastorij.
Woensdag 17/02 Aswoensdag
Woensdag 24/02 20.00 u Voorbereiding eerste communieviering bij Corine.
Zaterdag 27/02 18.00 u Gezinsviering: derde themaviering eerste communie in de kerk.
Zondag 28/02 14.00 Doopviering Punt
Woensdag 3/03 20.00 u Oudervergadering vormelingen Punt in Winkelomheide.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be